Arhiva kolegija: diplomski: nastavnički 2011/12

POPIS SVIH KOLEGIJA (koji su se izvodili u ak. god. 2011/12 i silabusi (opisi kolegija)

Napomena: Kolegiji koji su označeni zvjezdicom * su se izvodili u ak. god. 2011/12, ali se više ne izvode
_____________________________________________________________________________
DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
NASTAVNIČKI SMJER –
JEDNOPREDMETNI STUDIJ

SYLLABUS (opisi kolegija) ak. god. 2011/12

4. godina studija
7. semestar
Glotodidaktika  (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)

Praksa 1   (Mihaljević Djigunović, Geld) (2 ECTS)
Usvajanje drugoga jezika  (Medved Krajnović) (5 ECTS)

8. semestar
Metodika nastave engleskog jezika  (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)

Praksa 2  (Mihaljević Djigunović, Geld) (3 ECTS)
__________________________________________________________________________________

5. godina studija
9. semestar
Praksa 3  (Mihaljević Djigunović, Geld) (2 ECTS)

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika (Geld) (5 ECTS)
Dvojezičnost  (Medved Krajnović) (5 ECTS)

10. semestar
Praksa 4  (Mihaljević Djigunović, Geld) (2 ECTS)
Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi  (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)

__________________________________________________________________________________

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
NASTAVNIČKI SMJER –
DVOPREDMETNI STUDIJ

SYLLABUS (opisi kolegija) ak. god. 2011/12

4. godina studija
7. semestar
Proces ovladavanja jezikom (Medved Krajnović) (3 ECTS)

8. semestar
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika (Mihaljević Djigunović) (4 ECTS)

__________________________________________________________________________________

5. godina studija
9. semestar
Individualne razlike u usvajanju jezika  (Mihaljević Djigunović) (3 ECTS)
Praksa 1 (Mihaljević Djigunović, Geld) (3 ECTS)
Učenici s posebnim potrebama
: sljepoća i ovladavanje drugim jezikom (Mihaljević Djigunović, Geld) (3 ECTS)
Vrednovanje jezične i komunikacijske kompetencije
(Medved Krajnović, Letica Krevelj) (2 ECTS)

10. semestar
Praksa 2  (Mihaljević Djigunović, Geld) (3 ECTS)