Psiholingvistika

Naziv kolegija: Psiholingvistika
(diplomski studij)
Nositelj kolegija:
dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.

Izvođači: dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.
ECTS bodovi: 5
Jezik: engleski
Semestar: III. (zimski) semestar diplomskog studija
Status: izborni
Oblik nastave: 4 sata predavanja
Uvjeti:
Ispit: pismeni
Cilj: Cilj je ovog kolegija uvesti studente u područje psiholingvistike i pružiti im uvid u osnovne pojmove i postavke o usvajanju, percepciji i razumijevanju jezika, kako bi se istražio međuodnos jezika, misli i kulture.

NASTAVNI PROGRAM:

Tjedan Tema
1. General information about the course. Introduction to the key concepts of psycholinguistics. Language and communication: is language specific to humans?
2. Animal communication and human communication. Feral children and the critical age issue.
3. The cognitive basis of language: how children learn language. The nature vs. nurture debate
4. Early semantic and syntactic development. Bilingualism and second language learning.
5. The biological basis of language: language and the brain.
6. Language disorders: aphasias and dyslexias. Other language-related disorders. Sign language.
7. REVISION
8. The structure of sentences. Word meaning. Comprehension.
9. The structure and content of the ‘mental lexicon’: how humans learn and store words, how they find the right word and understand the words of others. Lexical retrieval.
10. Language and memory: long-term memory and short-term (working) memory.
11. Language processing: bottom-up and top-down processing; serial and parallel processing. Perceptual and conceptual information. The role of context.
12. Productive language skills: writing and speaking.
13. Receptive language skills: reading and listening. The whole-word approach vs. the decoding approach.
14. The social basis of language: the relationship between language, thought and culture.
15. FINAL REVISION and COURSE ASSESSMENT. PREPARATION FOR THE EXAM.

NAČIN RADA:
Gradivo se predaje u cjelinama koje obrađuju ključne teme s područja psiholingvistike. Nakon većine cjelina studenti rješavaju vježbe koje provjeravaju s nastavnikom na satu. Od studenata se očekuje da pročitaju relevantna poglavlja i dijelove iz obavezne literature te im se savjetuje da pročitaju određene dijelove iz dodatne literature, što im pomaže u stjecanju znanja o području rada.

STUDENTSKE OBAVEZE I PROVJERA ZNANJA:
Studentima se preporučuje redovit dolazak na kolegij i aktivno sudjelovanje u nastavi. Sredinom semestra ponavlja se dotad obrađeno gradivo, a u zadnjem tjednu semestra ponavlja se cjelokupno gradivo te se studenti pripremaju za ispit. Studenti su dužni tijekom semestra riješiti i predati jedan zadatak koji je uvjet za dobivanje potpisa o odslušanom kolegiju. Na kraju studenti polažu pismeni ispit.

OBAVEZNA LITERATURA:
Field, John (2003) Psycholinguistics, London and New York: Routledge
Harley, Trevor (2001) The Psychology of Language: From Data to Theory, Hove and New York: Psychology Press Ltd.
Steinberg, Danny, Hiroshi Nagata and David Aline (2001, 2nd ed.) Psycholinguistics: Language, Mind and World, Harlow: Longman

DODATNA LITERATURA:
Aitchison, Jean (1998, 4th ed.) The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics London and New York: Routledge
Aitchison, Jean (2003) Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon, Oxford: Blackwell
Anderson, Stephen and David Lightfoot (2002) The Language Organ: Linguistics as Cognitive Physiology, Cambridge: Cambridge University Press (selected chapters)
Burling, Robbins (2005) The Talking Ape: How language evolved, Oxford: Oxford University Press
Field, John (2005) Language and the Mind, London and New York: Routledge
Pinker, Steven (2007) The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature, New York: Viking