Praksa 2 (8. sem.)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 8. semestar

Naziv kolegija:  PRAKSA 2
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent
Nastavnikdr. sc. Renata Geld, docent
ECTS- bodovi: 3 boda
Jezik: engleski
Semestar: VIII
Status: obvezni
Oblik nastave
:  Nastava se izvodi kroz praktikum, hospitacije i samostalno držanje nastave
Uvjeti: —
Ispit: Na temelju portfolija i ocjena iz samostalno održane nastave.
Cilj kolegija: Studenti će razviti sposobnost procjene učinkovitosti različitih nastavnih strategija. Osposobit će se za izradu plana nastavnog sata te procjenu tuđe i samoprocjenu vlastite kompetencije u izvođenju nastave engleskog jezika.
Plan izvođenja: Nastava će se provoditi ritmom koji ovisi o mogućnosti ustanova koje studente primaju na praksu te o rasporedu sati mentora. Praktikumi će se održavati na fakultetu, a hospitacije i samostalno držanje nastave pratit će analiza nastave. 

Program kolegija po tjednima:

Week Topics
1 Introduction; Defining effective teaching
2 Designing lesson plans
3 Assessing lesson plans
4 Classroom observation and teaching
5 Classroom observation and teaching
6 Classroom observation and teaching
7 Dealing with feedback
8 Classroom observation and teaching
9 Classroom observation and teaching
10 Classroom observation and teaching
11 Reflecting on teaching experience
12 Classroom observation and teaching
13 Classroom observation and teaching
14 Teaching styles
15 Issues in learning to teach EFL

Način rada: Na praktikumima studenti će se pripremiti za ciljano promatranje nastave u ustanovama u kojima će hospitirati na nastavi mentora i gdje će samostalno održavati nastavu. Tijekom hospitacija vodit će dnevnik prakse. Nakon hospitacija provodit će se detaljna analiza promatrane i održane nastave. U analizama studenti će trebati povezati i primijeniti znanja i vještine koje će stjecati u ostalim kolegijima metodičkoga bloka. Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom diplomskog studija.

Obvezna literatura:
– Crookes, Graham (2003). A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
– Newby, D. et al (2008). European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
– Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
– Costas i Costa et al. (eds.) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja]
– Gebhard, J.G. and Oprandy, R. (1999). Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]