Arhiva kolegija: diplomski: nastavnički 2013/14

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2013/14.
Izvedbeni plan za ak. god. 2013/14.
________________________________________________________________________________________
NASTAVNIČKI SMJER –
JEDNOPREDMETNI STUDIJ

4. godina studija
7. semestar
Glotodidaktika (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)
Praksa 1 (Mihaljević Djigunović) (2 ECTS)
Usvajanje drugoga jezika (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)

8. semestar
Metodika nastave engleskog jezika (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)
Praksa 2 (Mihaljević Djigunović) (3 ECTS)

5. godina studija
9. semestar
Praksa 3 (Mihaljević Djigunović) (2 ECTS)
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika (Mihaljević Djigunović, Geld) (5 ECTS)
Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi (Mihaljević Djigunović) (5 ECTS)

10. semestar
Praksa 4 (Mihaljević Djigunović, Letica Krevelj) (3 ECTS)
Diplomski rad (15 ECTS)
__________________________________________________________________________________

NASTAVNIČKI SMJER – DVOPREDMETNI STUDIJ

4. godina studija
7. semestar
Proces ovladavanja jezikom(Medved Krajnović, Letica Krevelj) (3 ECTS)

8. semestar
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika (Mihaljević Djigunović, Geld) (4 ECTS)

5. godina studija
9. semestar
Individualne razlike u usvajanju jezika (Mihaljević Djigunović) (3 ECTS)
Praksa 1 (Mihaljević Djigunović, Geld) (3 ECTS)
Učenici s posebnim potrebama: sljepoća i ovladavanje drugim jezikom (Mihaljević Djigunović, Geld) (3 ECTS)

10. semestar
Praksa 2 (Mihaljević Djigunović, Letica Krevelj) (3 ECTS)
Diplomski rad (10 ECTS)

_____________________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2011/12

° Ak. god. 2012/13