Praksa 3 (9. sem.)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 9. semestar

Naziv kolegija:  PRAKSA 3
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent
Nastavnicidr. sc. Renata Geld, docent
ECTS- bodovi: 2 boda
Jezik: engleski
Semestar: IX
Status: obvezni
Oblik nastave
:  Nastava se izvodi kroz praktikum, hospitacije i samostalno držanje nastave
Uvjeti: —
Ispit: Na temelju portfolija i ocjene iz samostalno održane nastave
Cilj kolegija: Studenti će nastaviti razvijati sposobnost ciljanog i refleksivnog promatranja tuđe i vlastite nastave. Osposobit će se za prilagodbu nastavnih strategija učenicima različite dobi i kompetencije u engleskome jeziku. Razvit će kritički stav prema svom nastavnom radu. Osvijestit će vlastiti stil poučavanja.

Plan izvođenja:
Nastava će se provoditi ritmom koji ovisi o mogućnosti ustanova koje studente primaju na praksu te o rasporedu sati mentora.
Način rada: Na praktikumima studenti će se pripremiti za ciljano promatranje nastave u ustanovama u kojima će hospitirati na nastavi mentora te za izvođenje samostalne nastave. Vodit će dnevnik prakse. Nakon hospitacija provodit će se detaljna analiza promatrane nastave. U analizama studenti će trebati povezati i primijeniti znanja i vještine koje će stjecati u ostalim kolegijima metodičkoga bloka. Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom diplomskog studija.

Program kolegija po tjednima:

Week Topics
1 Introduction
2 Designing activities for different age groups of learners.
3 Designing activities for different levels of proficiency.
4 Classroom teaching in school.
5 Classroom teaching in school.
6 Classroom teaching in school.
7 Classroom teaching in school.
8 Classroom teaching in school.
9 Classroom teaching in school.
10 Classroom teaching in school.
11 Reflecting on teaching experience
12 Classroom teaching in school.
13 Classroom teaching in school.
14 Reflection on teaching styles; self-evaluation of teaching.
15 Issues in learning to teach EFL

Obvezna literatura:
– Crookes, Graham (2003) A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
– Newby, D. et al (2008) European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
– Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
– Costas i Costa et al. (eds.) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja]
– Gebhard, J.G. and Oprandy, R. (1999). Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]