Praksa 1 (7.sem)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 7. semestar

Naziv kolegija:  PRAKSA 1
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent
Nastavnici: dr. sc. Renata Geld, docent, Mihajla Ćavar Portolan
ECTS- bodovi: 2 boda
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (VII)
Status: obvezni
Oblik nastave
:  Nastava se izvodi kroz praktikume i hospitacije
Uvjeti: —
Ispit: Na temelju portfolija
Cilj kolegija: Studenti će se osposobiti za ciljano i refleksivno promatranje nastave i razviti svjesnost o sastavnicama nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja. Moći će povezati teorijske (stručne i profesionalne) spoznaje iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima nastavne prakse.
Plan izvođenja:
Nastava će se provoditi ritmom koji ovisi o mogućnosti ustanova koje studente primaju na praksu te o rasporedu sati mentora.
Program kolegija po tjednima:

Week Topics
1 Introduction; Main concepts
2 Classroom observation foci (I)
3 Classroom observation foci (II)
4 Observation instruments (I)
5 Observation instruments (II)
6 Classroom observation in lower primary schools
7 Classroom observation in lower primary schools
8 Classroom observation in upper primary schools
9 Classroom observation in upper primary schools
10 Classroom observation in secondary schools
11 Classroom observation in secondary schools
12 Classroom observation in LSP courses
13 Classroom observation in adult courses
14 Teacher profiles based on classroom observation
15 Issues in classroom observatio

Način rada: Na praktikumima studenti će se pripremiti za ciljano promatranje nastave u ustanovama u kojima će hospitirati na nastavi mentora. Tijekom hospitacija vodit će dnevnik prakse. Nakon hospitacija provodit će se detaljna analiza promatrane nastave. U analizama studenti će trebati povezati i primijeniti znanja i vještine koje će stjecati u ostalim kolegijima metodičkoga bloka. Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom diplomskog studija.

Obvezna literatura:
– Crookes, Graham (2003). A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
– Newby, D. et al (2008). European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
– Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
– Costas i Costa et al. (ur) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja]
– Gebhard, J.G. and Oprandy, R. (1999). Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]