Arhiva kolegija: diplomski: lingvistički 2018/19

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER LINGVISTIKA
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2018/2019.
Izvedbeni plan za ak. god. 2018/19.
1. i 2. godina studija
_______________________________________________________________________________

1. godina studija
1. semestar

Pisanje znanstvenih tekstova 1
(Hoyt) (5 ECTS)

Leksikologija i leksikografija (Čulig) (5 ECTS)
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković) (5 ECTS)

2. semestar
Lingvistički seminar: Semantika
(Čulig) (5 ECTS)

Lingvistički seminar: Analiza diskursa – jezik komunikacijskih tehnologija (Grubišić) (5 ECTS)
Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) (5 ECTS)
Pisanje znanstvenih tekstova 2
(Hoyt, Raše) (5 ECTS)
Povijesna sociolingvistika (Hoyt) (5 ECTS)
Povijest engleskog jezika (Stanojević) (5 ECTS)
________________________________________________________________________

2. godina studija
3. semestar

Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) (5 ECTS)
Psiholingvistika (Zovko Dinković) (5 ECTS)
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković) (5 ECTS)
Pragmalingvistika
(Stanojević) (5 ECTS)
Sociolingvistika (Starčević) (5 ECTS)

4. semestar

Magistarski rad (15 ECTS)

__________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA
° Ak. god. 2017/18
° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2015/16
° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14
° Ak. god. 2012/13
° Ak. god. 2011/12

Napomena: u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.