Arhiva kolegija: diplomski: lingvistički 2016/17

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER LINGVISTIKA
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2016/2017.
Izvedbeni plan za ak. god. 2016/17.
_______________________________________________________________________________

4. godina studija
7. semestar

Pisanje znanstvenih tekstova 1
(Hoyt) (5 ECTS)

Leksikologija i leksikografija (Čulig) (5 ECTS)

8. semestar
Lingvistički seminar: Semantika
(Čulig) (5 ECTS)

Lingvistički seminar: Analiza diskursa – jezik komunikacijskih tehnologija (Grubišić) (5 ECTS)
Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) (5 ECTS)
Pisanje znanstvenih tekstova 2
(Hoyt, Raše) (5 ECTS)
Povijesna sociolingvistika (Hoyt) (5 ECTS)
Povijest engleskog jezika (Stanojević) (5 ECTS)
________________________________________________________________________

5. godina studija
9. semestar

Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) (5 ECTS)
Psiholingvistika (Zovko Dinković) (5 ECTS)
Pragmalingvistika
(Stanojević) (5 ECTS)
Sociolingvistika (Starčević) (5 ECTS)

10. semestar

Magistarski rad (15 ECTS)
__________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2015/16
° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2013/14
° Ak. god. 2012/13
° Ak. god. 2011/12