Povijesna sociolingvistika

Naziv kolegije: Povijesna sociolingvistika
Nastavnik:
dr. sc. Alexander D. Hoyt, viši lektor
ECTS bodovi:
5
Jezik:
engleski
Trajanje:
1 semestar (zimski ili ljetni)
Status:
izborni kolegij
Oblik nastave:
1 sat predavanja, 2 sata seminara
Maksimalan broj polaznika: 20
Ciljevi kolegija: Kolegij ima dva cilja. Prvi je cilj upoznati studente s područjem povijesne sociolingvistike, u kojem znanstvenici koji istražuju povijest pojedinih jezika kombinirajući metode povijesne lingvistike s metodama sociolingvistike tako da bi rekonstruirali procese jezičnih promjena u društvenom kontekstu. Istraživanja u ovom području obično se usredotočuje na pismene tekstove koji najviše sliče govornom jeziku (npr. osobna pisma, igrokaze i sudske zapise). Drugi je cilj kolegija da studenti dobivaju iskustvo s radom na povijesno-sociolingvističkom korpusu. Svaki će student prepisati i analizirati osobna pisma koja su pisali govornici hrvatskog jezika krajem 19. i početkom 20 stoljeća. Iako je ovaj projekt prvenstveno lingvističke prirode, zanimljiv će biti i studentima iz drugih znanstvenih područja (povijesti, sociologije itd.), jer spomenuta pisma sadrže informaciju o svakodnevnim problemima i iskustvima običnih ljudi koji su živjeli u Hrvatskoj prije sto i više godina.
Studentske obaveze: ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji se sastoje od redovitog pohađanje nastave, provjere čitanja primarne i sekundarne literature, pripreme za nastavu, pravovremene predaje jednog grupnog izvještaja i pravovremene predaje individualnog seminarskog rada. Seminarski rad čini 40%, grupni izvještaj 30%, a ostali elementi kontinuirane provjere znanja 30% ocjene. Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja.
Sadržaj kolegija po tjednima:
12.10.15    Introduction to the course.
19.10.15    What is historical sociolinguistics? Origins of the field.
26.10.15     Source Types Used in Historical Sociolinguistic Inquiry
2.11.15    Corpus of Early English Correspondence (CEEC)
9.11.15    Letters as Loot Corpus (Dutch sailing letters)
16.11.15    Social History and Language Change.
30.11.15    Language and Dialect. English, Croatian, other examples
7.12.15    Standardization. Two examples: English and Croatian
14.12.15    Different Ways of Looking at Language Change
21.12.15    The Uniformitarian Principle
11.1.16    Linguistic and Social Variables
18.1.16    Social Networks
25.1.16    Conclusion
Primarna literatura:
– Hernandez Campoy, Juan M. & J. Camilo Conde Silvestre (eds.). 2012. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Wiley-Blackwell.
Sekundarna literatura:
– Barton, David & Hall, Nigel (eds.). 1999. Letter writing as a social practice (Studies in Written Language and Literacy 9). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
– Brozović, Dalibor i Pavle Ivić (1988), Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zagreb: Jugoslavenski i leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.
– Lass, Roger. 1997. Historical linguistics and language change. (Cambridge Studies in Linguistics 81). Cambridge: C.U.P.
– Milan Moguš. 1995. A History of the Croatian Language: Toward a Common Standard. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Translated by Alexander D. Hoyt & Lelija Sočanac.
– Nevalainen, Terttu & Raumolin-Brunberg, Helena (eds.). 1996. Sociolinguistics and language history: Studies based on the Corpus of Early English Correspondence (Language and Computers: Studies in Practical Linguistics 15). Amsterdam – Atlanta, GA: Rodopi.
– Nevalainen, Terttu & Raumolin-Brunberg, Helena. 2003. Historical sociolinguistics: Language Change in Tudor and Stuart England. London: Pearson Education.
– Nevalainen, Terttu & Tanskanen, Sanna-Kaisa (eds.). Letter writing (Benjamins Current Topics 1). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. [previously published in the Journal of Historical Pragmatics, 5:2 (2004)]
– Romaine, Suzanne. 1982. Socio-historical linguistics: Its status and methodology (Cambridge Studies in Linguistics 34). Cambridge: C.U.P.