Povijest engleskog jezika

Naziv kolegija: Povijest engleskog jezika
Ljetni
semestar
Broj ECTS bodova: 5

Nositelj kolegija: dr. sc. Mateusz Milan Stanojević, doc.
Nastavnik: dr. sc. Mateusz Milan Stanojević, doc.
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: II. diplomskog studija
Uvjeti: Za pohađanje ovog kolegija nema posebnih uvjeta, osim da je student redovno upisan u semestar u kojem se kolegij sluša.
Oblik nastave: 4 sata predavanja
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje uvida u razvoj engleskog jezika i njegove osobine u odnosu na društvo i njegov razvoj. Opće obrazovni predmet za angliste.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegij daje pregled društvenih zbivanja i njihovu suigru s jezičnom praksom od naseljavanja Britanskih otoka do danas te s pregledom najvažnijih čimbenika koji potiču promjene odnosno onih koji ih zaustavljaju.

Week

Topic

1

Introduction, Syllabus, Aims, Grading. Expectations. Why study history of languages. Why study the history of English? Perspectives: multiple languages, single language. Internal and external history of languages. Types of changes that can be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change.

 

Types of changes that can be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change. How to study changes – methodologies and theories. Different importance given to different factors depending on the theory.

2

External history: reading from McIntire. the OE period, the ME period

 

External history: reading from McIntire. the ME, the EModE period.

3

OE: examples of OE texts: deciphering, understanding, translating. Grammatical characteristics of OE texts.

 

OE: examples of OE texts: deciphering, understanding, translating. Grammatical characteristics of OE texts. Comparison with PDE.

4

Case studies: reading OE texts, and focusing on a selected aspect based on research papers. Possible topics: OE literature and its role/importance; Everyday life in the period; Uses of tense/aspect; OE lexicon, OE pronunciation and the way it can be studied, etc.

 

Case studies: reading OE texts, and focusing on a selected aspect based on research papers.

5

Case studies: reading OE texts, and focusing on a selected aspect based on research papers.

 

Presenting case studies.

6

Presenting case studies.

 

Intermezzo: comparing different languages, language families, reconstruction.

7

Intermezzo: OE vs other Germanic languages; reconstructions and extensions

 

ME: external history (revision). Comparing ME and OE texts: basic similarities and differences.

8

Reading ME texts: understanding, deciphering, translating. Using ME dictionaries. Basic descriptions of ME vocabulary, syntax, pronunciation.

 

Case studies: ME. Grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization. Using ME corpora and dictionaries.

9

Case studies: ME. Grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization. Using ME corpora and dictionaries.

 

Case studies: ME. Grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization. Using ME corpora and dictionaries.

10

Presenting case studies.

 

Presenting case studies.

11

Guest lecture: OE and ME literature and its importance for culture/literature today.

 

Revision of external history: Early Modern English. Caxton and printing. Emergence of Standard English.

12

Early Modern English: Shakespeare. Standardization: dictionaries, grammars. Prescriptivism

 

Late Modern English. Industrialization. Englishes, colonialism, pidgins.

13

Variation in constructions, tense use, vocabulary in the Modern English Period. Using COHA.

 

COHA: case studies.

14

COHA: case studies.

 

Language change/variation today: the influence of new technologies and globalization. Written vs. spoken language. Affordances. Case studies in language change: new technologies.

15

English as a Lingua Franca: a variety or variation in progress? The native speaker issue, the issue of native culture. The importance of power in establishing language and the language narrative.

 

Revision: key vocabulary, the whys and hows of language change.

Način rada:
Studenti trebaju redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Svaki student u tijeku semestra dužan je samostalno ili u paru s drugim studentom u dogovorenom terminu prezentirati jedno istraživanje na relevantnu temu prema vlastitom izboru.

Studentske obveze i elementi vrednovanja:
70 % ispit
30 % seminarski rad

Obavezna literatura:
 – McIntyre, Dan. 2009. History of English. A resource book for students. Routledge. London.
 – Baugh, Albert C. and Cable, Thomas. 2002. A History of the English Language. Fifth Edition. Routledge. London.

Dodatna literatura:
 
Freeborn, Dennis. 1998. From Old English to Standard English. Second Edition. Palgrave. Houndmills.