Arhiva kolegija: diplomski: prevoditeljski 2017/18

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2017/18.
Izvedbeni plan za ak. god. 2017/18.
1. i 2. godina studija
_______________________________________________________________________________

1. godina studija
1. semestar

Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika (A. Peti Stantić, I. Bašić) 5 ECTS
Prevođenje znanstvenih tekstova
(S. Veselica Majhut, N. Pavlović) 5 ECTS
Teorija prevođenja
(N. Pavlović) 6 ECTS

2. semestar
EU i međunarodne organizacije (N. Pavlović) 5 ECTS
Prevoditelj i računalo
(M. Tadić, I. Simeon) 5 ECTS
Sociolingvistika (D. Kalogjera) 5 ECTS

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Hrvatska književnost u prijevodu (E. Elias-Bursać, Fulbright gost profesor) 4 ECTS (samo u ak.god. 2017/18.)
Prevođenje i moć (E. Elias-Bursać, Fulbright gost profesor) 4 ECTS (samo u ak. god. 2017/18.)

____________________________________________________________________________

2. godina studija

3. semestar
Pragmalingvistika (M. Stanojević) 5 ECTS
Kognitivna lingvistika i prevođenje (M. Stanojević) 5 ECTS
Područja prevoditeljske djelatnosti
(V. Zgaga) 5 ECTS
Leksikologija i leksikografija (J. Čulig) 5 ECTS

4. semestar
Diplomski rad 11 ECTS
EU i međunarodne organizacije
(N. Pavlović) 5 ECTS
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
(S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Znanstvena istrazivanja jezika i prevodjenja: planiranje i metodologija
(N. Pavlović, M. Stanojević) 4 ECTS
Hrvatska književnost u prijevodu
(E. Elias-Bursać, Fulbright gost profesor) 4 ECTS (samo u ak.god. 2017/18.)
Prevođenje i moć (E. Elias-Bursać, Fulbright gost profesor) 4 ECTS (samo u ak. god. 2017/18.)

________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2011/12

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2016/17

Napomena: u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.