Hrvatska književnost u prijevodu

Naziv kolegija: Hrvatska književnost u prijevodu
Nositelj kolegija:
  dr. sc. Ellen Elias-Bursać
Nastavnik:
 dr. sc. Ellen Elias-Bursać

ECTS-bodovi: 4
Jezici:
 engleski i hrvatski
Semestar:
 ljetni (2. ili 4.)
Status:
 izborni kolegij
Oblik nastave:
 2 sata seminara
Uvjeti za upis:
Student mora biti upisan u 2. ili viši semestar jednog od sljedećih diplomskih studija: Anglistika – prevoditeljski smjer, Komparativna književnost, Kroatistika, Južna slavistika.
Ispit:
 pisani
Opis kolegija: 
Studenti analiziraju odlomke hrvatske književnosti u prijevodu na engleski od 20. godina 20. stoljeća do danas te istodobno čitaju relevantnu literaturu iz suvremene znanosti o prevođenju. Raspravlja se o prijevodnim strategijama, s posebnim obzirom na podomaćivanje i defamilijarizaciju, kulturne referencije, glose, prevoditeljeve predgovore, prevođenje humora te poteškoće povezane sa sintaksom, leksičkim odabirom i prevođenjem vlastitih imena. Strategije se nastoje dovesti u vezu s onima iz traduktološke literature.
Ciljevi kolegija:  Do kraja kolegija studenti će pročitati niz prijevoda hrvatske književnosti te znati prepoznati praktičnu primjenu teorijskih pristupa opisanih u literaturi iz znanosti o prevođenju.
Studentske obveze i način vrednovanja: redovito pohađanje nastave i sudjelovanje u raspravama te prezentacija o jednom od prijevoda o kojima se raspravlja; pisani ispit.

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE PO TJEDNIMA

Sesija Tema
1., 2., 3. Uvod. Prijevodi Petar Hektorovića i Marina Držića. Strategije eruditskog prevođenja; uređivanje teksta.
4., 5. Prijevodi Augusta Šenoe i Vjenceslava Novaka. Strategije doslovnog i slobodnog prevođenja; strani elementi u prevođenju.
6., 7. Prijevodi Ivane Brlić Mažuranić i Miroslava Krleže. Strategije prevođenja rečenice i konteksta.
8., 9. Prijevodi Antuna Šoljana i Ivana Kušana. Strategije za objavljivanje engleskih prijevoda hrvatske književnosti.
10., 11. Prijevodi Ive Brešana i Dubravke Ugrešić.  Strategije prevođenja humora i dijalekta.  Glose.
12., 13. Prijevodi Roberta Perišića i Mime Simić. Strategije rodno osviještenog i politički angažiranog prevođenja.
 
Obavezno štivo bit će dostupno  na Omegi (http://omega.ffzg.hr/).

 

Literatura:

Esther Allen i Susan Bernofsky, ur. 2013. In Translation. New York: Columbia University Press.

Dodatna literatura:

L. Borges. 1999. “Pierre Menard, Author of Don Quixote.” Collected Fictions. Penguin. Tr. Andrew Hurley.

Ann Pasternak Slater. 05.11.2010. “Rereading Dr. Zhivago.” The Guardian.

Orlando Figes. 22.11.2007. “Tolstoy’s Real Hero.” New York Review of Books.

Tony Beckwith. Srpanj 2013. “Two Translators with a Swedish Tattoo.” The ATA Chronicle

Anthony Gardener. 2010. “The Champion of Translated Fiction.” Interviews. Web.

Martin Fackler. 02.11.2012. “Lifelong Scholar of Japanese Becomes One of Them.” NY Times.

Daniel Kehlmann. 25.02.2013. “In Praise of My Translator”. Publishing Perspectives. Web.

Robert Lowell. 1990. “Foreword.” Imitations. Farrar, Straus, and Giroux.