Prevođenje i moć

Naziv kolegija: Prevođenje i moć
Nositelj kolegija:
  dr. sc. Ellen Elias-Bursać
Nastavnik:
 dr. sc. Ellen Elias-Bursać

ECTS-bodovi: 4
Jezici:
 engleski
Semestar:
 ljetni (2. ili 4.)
Status:
 izborni kolegij
Oblik nastave:
 2 sata seminara
Uvjeti za upis:
Student mora biti upisan u 2. ili viši semestar jednog od sljedećih diplomskih studija: Anglistika – prevoditeljski smjer, Komparativna književnost, Kroatistika, Južna slavistika.
Ispit:
 pisani
Opis kolegija: 
Kolegij Prevođenje i moć bavi se kulturnim i političkim asimetrijama koje su neizostavan aspekt svakog čina pismenog i usmenog prevođenja, načinima na koje prevoditelji odlučuju kompenzirati te asimetrije, kao i posljedicama njihovih odluka. Literatura koja se čita u kolegiju bavi se postkolonijalnim pitanjima, prevoditeljskom etikom i iskustvima prevoditelja tijekom rata.
Ciljevi kolegija: Prepoznati i ispitati odnose moći u (pismenom i usmenom) prevođenju kroz prizmu postkolonijalnog prevođenja i prevođenja tijekom rata. Studenti će naučiti promišljati o vlastitom položaju u okviru dinamike moći.
Studentske obveze i način vrednovanja: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave i sudjelovanje u raspravama te provođenje intervjua s osobom koja je radila kao pismeni ili usmeni prevoditelj tijekom rata u Hrvatskoj (koju će studentu dodijeliti nastavnik); pisani ispit.

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE PO TJEDNIMA

Sesija Tema
1., 2., 3. Postkolonijalizam, moć i prevođenje
4., 5. Prevoditeljska etika
6., 7., 8., 9. Usmeno prevođenje tijekom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
10., 11. Usmeno i pismeno prevođenje na Međunarodnom kaznenom sudu za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (ICTY)
12., 13. Jezične službe NATO-a u Bosni i Hercegovini

Obavezno štivo bit će dostupno  na Omegi (http://omega.ffzg.hr/).

Literatura:

Mona Baker, ur. 2010. Critical Readings in Translation Studies. London: Routledge.

Maria Tymoczko i Edwin Gentzler, ur. 2002. Translation and Power.  Amherst: University of Massachusetts Press.

Claudia Angeleli i Ghada Osman. 2007.  “‘A Crime in Another Language?’ An Analysis of the Interpreter’s Role in the Yousry Case,” Translation and Interpreting Studies 2.1.

Catherine Baker. 2012. “Prosperity without Security: The Precarity of Interpreters in Postsocialist, Postconflict Bosnia-Herzegovina,” Slavic Review 71, br. 4.

Ellen Elias-Bursać. Translating Evidence and Interpreting Testimony at a War Crimes Tribunal: Working in a Tug-of-War. London: Palgrave Macmillan.

Ian Jones & Louise Askew. 2014. “Bosnia and Herzegovina”.  Meeting the Language Challenges of NATO Operations, Palgrave Macmillan.