Područja prevoditeljske djelatnosti

SYLLABUS
Naziv kolegija: Područja prevoditeljske djelatnosti
Nastavnici:  Vinko Zgaga
ECTS bodovi: 
5
Status:
 obavezni
Semestar:
3. semestar diplomskog studija
Uvjeti za upis kolegija: 
Studenti moraju imati položen kolegij Institucionalni aspekti hrvatskoga i anglofonih društava  ili EU i međunarodne organizacije

Opis kolegija: Svrha je kolegija upoznavanje studenata s dvama velikim područjima prevoditeljske djelatnosti koja nisu obuhvaćena drugim kolegijima: s prevođenjem za audiovizualne medije (podslovljavanjem) i s književnim prevođenjem. Studenti će se upoznati s profesionalnim normama i praksom, kao i s raznim prevoditeljskim vještinama i strategijama vezanima za profesionalni kontekst ili vrstu teksta. Kolegij se bavi i sljedećim temama: fazama prevoditeljskog procesa, kontrolom i postizanjem kvalitete prijevoda, cijenama prevoditeljskih usluga, rokovima, različitim statusima i vrstama poslova, itd. Studenti će upoznati iskusne prevoditelje koji će im govoriti o svome poslu i obilježjima pojedinih vrsta prevoditeljskog posla. Sudjelovat će u stvarnim prevoditeljskim projektima.

Ciljevi: Glavni cilj ovog kolegija upoznavanje je studenta s prevođenjem za audiovizualne medije i s književnim prevođenjem. Studenti bi se u ovom kolegiju trebali upoznati s glavnim profesionalnim normama i praksom u Hrvatskoj i steći temeljne vještine u ova dva područja prevoditeljske djelatnosti.

Studentske obveze: Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i na vrijeme predavati zadane prijevode. Trebaju biti spremni raditi samostalno i surađivati u timu. Završna ocjena temelji se na završnom prijevodu i radu u kolegiju.

Tjedni raspored (redoslijed tema može se mijenjati):

Sesija Tema
1 Uvod. Opis kolegija, ciljevi i obveze u kolegiju.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Prevođenje za audiovizualne medije – uvod. Televizijsko podslovljavanje: Osobitosti podslovljavanja. Upoznavanje s osnovnim alatima. Profesionalne norme. Stanje na hrvatskom tržištu. Glavni poslodavci. Suradnja s lektorima za hrvatski jezik. Stvaran prevoditeljski zadatak. Diskusija i povratna informacija.
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Književno prevođenje – uvod. Prijevod suvremenog romana / novela: Zadatak, diskusija, povratna informacija. Prevođenje za kazalište. Glavna obilježja. Zadatak, diskusija, povratna informacija. Profesionalne norme. Stanje na hrvatskom tržištu. Gostovanje prevoditelja. Suradnja s izdavačima, urednicima, lektorima i dramaturzima.
28, 29 Rad na završnom prijevodu.
30 Povratna informacija.

Literatura:
– Landers, Clifford E. 2001. Literary translation: A Practical Guide. Frankfurt: Multilingual Matters.

– Ivarsson, Jan. 1992. Subtitling for the Media: A Handbook of an Art, Stockholm: Transedit.
– Díaz Cintas, Jorge & Remael, Aline. 2007. Audiovisual Translation: Subtitling.Manchester: St. Jerome Publishing.
– Gambier, Yves, ur. 2003. Screen Translation. The Translator Special Issue 9(2). Manchester: St. Jerome Publishing.
– De Linde, Zoe & Kay, Neil. 1999. The Semiotics of Subtitling. Manchester: St. Jerome Publishing.
– Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.
– Qvale, Per. 2003. From St. Jerome to Hypertext. Manchester: St. Jerome Publishing.
– Venuti, Lawrence. 1995. The Translator’s Invisibility. London i New York: Routledge.
– Davies, Kathleen. 2001. Deconstruction and Translation. Manchester: St. Jerome.
– Flotow, Louise von. 2005. Rod i prijevod. Prevođenje u ‘doba feminizma’. Zagreb: Josip Benčević i partneri. [Naslov izvornika: Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’. 1997. Prevele: Kolumbina Benčević i Martina Kado]