Dodiplomski (stari sustav) – Program studija

ODSJEK ZA ANGLISTIKU
program studija anglistike – VODIČ KROZ STUDIJ 2004-2005


Naziv studija: studij engleskog jezika i književnosti / studij anglistike
Dvopredmetni i/ili jednopredmetni studij: dvopredmetni studij
Zvanje (zvanja) koje se stječe: profesor engleskog jezika i književnosti / diplomirani anglist
______________________________________________________________________________________

PRVA GODINA STUDIJA

OBAVEZNI  I. GOD.                                                       Zimski                                Ljetni

                                                                                   P  S  V                        P   S   V

Tamara Petrić, asist.
ili Ivan Lupić, asist.,
ili Vanja Polić, asist.
ili Sven Cvek, asist.
ili Maja Tančik, asist.
ili Iva Polak, asist.

Uvod u studij engleske                                        –  2   –                          –    2   –

književnosti1   

Mateusz-Milan Stanojević, asist.

Uvod u lingvistički studij engleskog

jezika                                                                         –  2  –                          –    2   –

 

dr. sc. Višnja Josipović-Smojver, doc.

Fonetika i fonologija                                              2  –  –                          2   –   –

 

Engleski jezik I*                                                      –  –  5                          –   –   5

 1 Studenti I. godine raspoređuju se u jednu od nekoliko grupa kod profesora navedenih u Redu predavanja.
* Nastavu po naknadnom rasporedu izvodi više nastavnika u nekoliko grupa:

            mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor
            mr. sc. Vesna Beli, v. lekor
            mr. sc. Jasna Bilinić-Zubak, v. lektor
            mr. sc. Marka Filipović, v. lektor
            mr. sc. Marija Marušić, v. lektor
            mr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, v. lektor
            mr. sc. Nataša Pavlović, v. lektor
            Jasenka Šafran, v. lektor
            Snježana Veselica-Majhut, lektor

vanjski suradnici:
            Ivana Bašić
            mr. sc. Ivana Bušljeta-Banks
            Kristijan Nikolić
            Marina Zubak

Popis uvjetnih ispita za upis u II. godinu:

Engleski jezik I (neprenosiv)
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika (neprenosiv)
Fonetika i fonologija (neprenosiv)
Uvod u studij engleske književnosti (neprenosiv)

Napomena:

Položen ispit iz Engleskog jezika I preduvjet je za upis Engleskog jezika II.
Položen ispit iz Uvoda u lingvistički studij engleskog jezika i Fonetike i fonologije na I. godini preduvjet je za upis kolegija Semantika engleskog jezika na II. godini.
Položen ispit iz Uvoda u studij engleske književnosti preduvjet je za upis kolegija Književnost neoklasicizma i romantizma i Književnost viktorijanskog doba (realizma) na II. godini.
Pri upisu u II. godinu studija studenti se opredjeljuju za nenastavničko (”diplomirani anglist”) ili nastavničko usmjerenje (”profesor engleskog jezika i književnosti”).

  1. Studenti koji su položili sve uvjetne ispite za upis II. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike, a godinu ponavljaju zbog druge studijske grupe, mogu upisati tri kolegija (po vlastitom izboru) II. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.
  2. Studenti koji nisu položili sve uvjetne ispite za upis II. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike mogu upisati jedan kolegij (za koji imaju uvjet) II. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.

DRUGA  GODINA STUDIJA

OBAVEZNI  II. GOD.                                       Zimski                                Ljetni

                                                                               P   S    V                       P    S    V

dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan, izv. prof.

Književnost neoklasicizma i                            2    –    –                       2     –     –

romantizma                            

 

dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić, doc.

Književnost viktorijanskog doba                 2    –    –                       2     –     –

(realizma)

 

dr. sc. Milena Žic Fuchs, izv. prof.

Semantika engleskog jezika                          2    –     –                       2     –      –

 

Engleski jezik II*                                               –    –     2                       –     –      2

 * Nastavu po naknadnom rasporedu izvodi više nastavnika u nekoliko grupa:
            mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor
            mr. sc. Vesna Beli, v. lekor
            mr. sc. Jasna Bilinić-Zubak, v. lektor
            mr. sc. Marka Filipović, v. lektor
            mr. sc. Marija Marušić, v. lektor
            mr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, v. lektor
            mr. sc. Nataša Pavlović, v. lektor
            Jasenka Šafran, v. lektor
            Snježana Veselica-Majhut, lektor

Popis uvjetnih ispita za upis u III. godinu:
Engleski jezik II (neprenosiv)
Semantika engleskog jezika (neprenosiv)
Književnost romantizma i neoklasicizma ili
Književnost viktorijanskog doba (drugi je uvjet za upis IV. godine studija)

Napomena:
Položen ispit iz Engleskog jezika II preduvjet je za upis Engleskog jezika III, Prijevodnih vježbi i Writing Skills na III. godini.
Položen ispit iz Semantike engleskog jezika na II. godini preduvjet je za upis kolegija Sintaksa engleskog jezika: vrste riječi i rečenica na III. godini.
Položen ispit iz Književnosti neoklasicizma i romantizma ili Književnosti viktorijanskog doba (realizma) uvjet je za upis književnog seminara na III. godini.

  1. Studenti koji su položili sve uvjetne ispite za upis III. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike, a godinu ponavljaju zbog druge studijske grupe, mogu upisati tri kolegija (po vlastitom izboru) III. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.
  2. Studenti koji nisu položili sve uvjetne ispite za upis III. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike mogu upisati jedan kolegij (za koji imaju uvjet) III. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.

 


TREĆA  GODINA STUDIJA

OBAVEZNI   III. GOD.                          Zimski                                  Ljetni

                                                                 P   S     V                     P     S     V

dr. sc. Vladimir Ivir, red. prof.

Sintaksa engleskog jezika:

rečenica                                                  2    –     –                      2      –      –

Irena Zovko Dinković, asist.

Sintaksa engleskog jezika:

vrste riječi                                               –    2     –                      –      2     –

 Engleski jezik III*                                    –     –     2                     –      –      2

 Prijevodne vježbe*                                  –     –     2                     –      –      2

 mr. sc. Alex Hoyt, v. lektor

Writing Skills                                         –     –     1                     –      –      1

 Jezični seminar III**                               –     1     –                          –     1    –

 mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor

Kultura i civilizacija Velike

Britanije2                                                 2     –     –                           2    –     –

 dr. sc. Ivan Matković, doc.

Američko društvo2                                  2     –     –                           2    –     –

 dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, red. prof.
mr. sc. Marta Medved Krajnović, asist.
Renata Geld, asist.

Metodika nastave engleskog               2     2    2                          2    2    2

jezika3

 

IZBORNI III. GOD.                                                      Z                                  LJ

                                                                         P   S     V                     P     S     V

dr. sc. Sonia Bićanić, red. prof.

Moderna britanska                                       1    1      –                     1    1      –

književnost4

 dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić, doc.       

Britanski postmodernizam4                        1    1      –                     1    1      –

 dr. sc. Sonja Bašić, red. prof.

Joyce i Faulkner4                                                1    1      –                     1    1      –

 mr. sc. Jelena Šesnić, asist.

Američka književnost                                       1    1      –                     1    1      –

XIX. stoljeća4

mr. sc. Tomislav Brlek, asist.

T. S. Eliot – pjesnik i kritičar4                         1    1      –                     1    1      –

 Sven Cvek, asist.

Postmoderni američki                                      1    1      –                     1    1      –

roman4

 dr.sc. Vladimir Ivir, red. prof.

Teorija prevođenja5                                         2         –       –

 dr.sc. Damir Kalogjera, red. prof.

Sociolingvistika5                                              2         –       –

 dr.sc. Dora Maček, red. prof.

Varijante engleskog jezika5                            2         –        –

 dr.sc. Milena Žic Fuchs, izv. prof.

Kognitivna lingvistika5                                   2         –        –

2 – Jednopredmetni studenti upisuju oba kolegija, a dvopredmetni jedan.
3 – Kolegij upisuju studenti nastavnoga smjera, i to na III ili IV godini, ovisno o tome kada žele upisati metodiku drugoga predmeta (ne mogu slušati obje metodike u istoj akademskoj godini). Studenti koji studiraju dvije neofilološke grupe imaju smanjenu satnicu (samo seminar i školsku praksu) one metodike koje koju upišu na IV godini.
4 – Jednopredmetni studenti upisuju dva književna kolegija, a dvopredmetni jedan.
5 – Do kraja studija svaki dvopredmetni student treba odslušati dva izborna kolegija iz engleskog jezika, a jednopredmetni slušaju sva četiri izborna kolegija iz engleskog jezika kao obvezatna

 * Nastavu po naknadnom rasporedu izvodi više nastavnika u nekoliko grupa:
            mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor
            mr. sc. Vesna Beli, v. lekor
            mr. sc. Jasna Bilinić-Zubak, v. lektor
            mr. sc. Marka Filipović, v. lektor
            mr. sc. Marija Marušić, v. lektor
            mr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, v. lektor
            mr. sc. Nataša Pavlović, v. lektor
            Jasenka Šafran, v. lektor
            Snježana Veselica-Majhut, lektor

** Seminare izvodi više nastavnika u nekoliko grupa.


ČETVRTA  GODINA STUDIJA

Popis uvjetnih ispita za upis u IV. godinu:
Engleski jezik III (neprenosiv)
Kultura i civilizacija Velike Britanije / Američko društvo (neprenosiv)
Sintaksa engleskog jezika: vrste riječi (neprenosiv)
Sintaksa engleskog jezika: rečenica (neprenosiv)

Napomena:
Položen ispit iz Engleskog jezika III, Prijevodnih vježbi i Writing Skills preduvjet je za upis Prijevodnih vježbi IV (E – H i H – E).
Položen ispit iz Sintakse engleskog jezika: vrste riječi i rečenica na III. godini preduvjet je za upis kolegija Povijest engleskog jezika na IV. godini.
Izvršene obaveze iz književnog seminara na III. godini preduvjet su za upis kolegija Shakespeare i književnog seminara na IV. godini.

  1. Studenti koji su položili sve uvjetne ispite za upis IV. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike, a godinu ponavljaju zbog druge studijske grupe, mogu upisati tri kolegija (po vlastitom izboru) IV. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.
  2. Studenti koji nisu položili sve uvjetne ispite za upis IV. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike mogu upisati jedan kolegij (za koji imaju uvjet) IV. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.

 OBAVEZNI  IV. GOD.                                   Zimski                                  Ljetni

                                                                      P   S     V                     P     S     V

dr. sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof.

Shakespeare                                                   2    –    –                       2     –     –

 Prijevodne vježbe E – H*                              –     –     1                         –      –     1

 Prijevodne vježbe H – E*                              –     –     2                         –     –      2

 dr.sc. Dora Maček, red. prof.

Povijest engleskog jezika                              2     –     –                         2     –      –

 Jezični seminar IV**                                     –      1    –                          –      1      –

 dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, red. prof.
mr. sc. Marta Medved Krajnović, asist.
Renata Geld, asist.

Metodika nastave engleskog                          2     2    2                          2    2    2

jezika6

IZBORNI IV. GOD

 dr. sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof.

Englesko barokno pjesništvo7                       1    1      –                     1    1      –

Ivan Lupić, asist.

Pjesništvo engleske renesanse7                      1    1      –                      1    1      –

Tamara Petrić, asist.

Srednjovjekovni izvori                                   1    1      –                       1    1      –

renesansne drame7

dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan, izv. prof.

Anglo-američka ženska književnost              1    1      –                       1    1      –

i kultura7

mr. sc. Jelena Šesnić, asist.

Američka književnost XIX. stoljeća7           1    1      –                       1    1      –

dr. sc. Stipe Grgas, red. prof.

Suvremena američka književnost7                    1    1      –                     1    1      –

 Iva Polak, asist.

Nove književnosti na engleskom                   1    1      –                       1    1      –

jeziku: australistika7

 dr.sc. Vladimir Ivir, red. prof.

Teorija prevođenja8                                    2         –       –

 dr.sc. Damir Kalogjera, red. prof.

Sociolingvistika8                                        2         –       –

 dr.sc. Dora Maček, red. prof.

Varijante engleskog jezika8                       2         –        –

 dr.sc. Milena Žic Fuchs, izv. prof.

Kognitivna lingvistika8                             2         –        –

 6 – Kolegij upisuju studenti nastavnoga smjera, i to na III ili IV godini, ovisno o tome kada žele upisati metodiku drugoga predmeta (ne mogu slušati obje metodike u istoj akademskoj godini). Studenti koji studiraju dvije neofilološke grupe imaju smanjenu satnicu (samo seminar i školsku praksu) one metodike koje koju upišu na IV godini.
7 – Jednopredmetni studenti upisuju dva književna kolegija, a dvopredmetni jedan.
8 – Do kraja studija svaki dvopredmetni student treba odslušati dva izborna kolegija iz engleskog jezika, a jednopredmetni slušaju sva četiri izborna kolegija iz engleskog jezika kao obvezatna

 * Nastavu po naknadnom rasporedu izvodi više nastavnika u nekoliko grupa:
            mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor
            mr. sc. Vesna Beli, v. lekor
            mr. sc. Jasna Bilinić-Zubak, v. lektor
            mr. sc. Marka Filipović, v. lektor
            mr. sc. Marija Marušić, v. lektor
            mr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, v. lektor
            mr. sc. Nataša Pavlović, v. lektor
            Jasenka Šafran, v. lektor
            Snježana Veselica-Majhut, lektor

 ** Seminare izvodi više nastavnika u nekoliko grupa.


Popis ispita koji se moraju položiti do kraja studija:
Metodika nastave engleskoga jezika
Shakespeare
Prijevodne vježbe E – H
Prijevodne vježbe H – E
Povijest engleskoga jezika
Teorija prevođenja9
Sociolingvistika9
Varijante engleskog jezika9
Kognitivna lingvistika9
Starija engleska književnost10
Moderna britanska književnost10
Američka književnost10

9 – Do kraja studija svaki dvopredmetni student treba odslušati dva izborna kolegija iz engleskog jezika, a jednopredmetni slušaju sva četiri izborna kolegija iz engleskog jezika kao obvezatna.
10 –
Katedra za englesku književnost na temelju odslušanih kolegija iz britanske i američke književnosti oslobađa studente polaganja jednog od tri dijela diplomskog ispita.