Autorske i uredničke knjige

NOVIJA IZDANJA DJELATNIKA ODSJEKA ZA ANGLISTIKU

klepac 24 Tihana Klepač: Kako je prostor postao mjesto : eseji iz devetnaestostoljetne australske književnostiju (2024)
opširnije
zovko 21 Irena Zovko Dinković: O dvostrukoj negaciji i niječnome slaganju (2021)
opširnije
domines 21 Martina Domines Veliki. William Wordsworth i romantičko sjećanje (2021)
opširnije
veselica 2020 Snježana Veselica Majhut. Krčma, gostionica, pub : dijakronijska studija (2020)
opširnije
basic 2020 Ivana Bašić. Dokazivanje i odnos prema znanju u jeziku znanosti (2020)
opširnije
klepac 2020 Tihana Klepač. Dancing In Red Shoes: Barbara Baynton and the Australian Myth (2020)
opširnije
pavlovic 2020 Nataša Pavlović i Mateusz-Milan Stanojević. Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja (2020)
opširnije
domines romantic 20 Martina Domines Veliki, Cian Duffy (eds.). Romanticism and the cultures of infancy (2020)
opširnije
mateusz metaphor 20 Ljiljana Šarić i Mateusz-Milan Stanojević (eds.). Metaphor, Nation and Discourse (2019)
opširnije
veselica-translating-19 Jim Hlavac i Snježana Veselica Majhut (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations  (2019)
opširnije
jeziku je-andjel-19 Anđel Starčević, Mate Kapović i Daliborka Sarić. Jeziku je svejedno (2019)
opširnije
Polic-beyond-18 Évaine Le Calvé-Ivičević and Vanja Polić (eds.). Beyond the 49th Parallel : Many Faces of the Canadian North / Au-delà du 49ème parallèle : multiples visages du Nord canadien (2018)
opširnije
geld-stratesko-18.png Renata Geld, Mateusz-Milan Stanojević. Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom: konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom (2018)
opširnije
CEL-2-basic Ivana Bašić, Marko Majerović i Marina Zubak Pivarski. Grammar Workbook for Contemporary English Language 2 (2018)
opširnije
zovko-spatial Irena Zovko Dinković, Linda Gros. Spatial Minds: Conceptual Correlations of Spatial Prepositions in Hungarian, Croatian and English (2018)
opširnije
Grgas-fest; Sven Cvek, Borislav Knežević, Jelena Šesnić (eds.). The errant labor of the humanities : festschrift presented to Stipe Grgas (2017)
opširnije
Josipovi-fonoloske Višnja Josipović Smojver. Suvremene fonološke teorije (2017)
opširnije
Nikolic-Fast Jorge Díaz Cintas, Kristijan Nikolić (eds.). Fast-Forwarding with Audiovisual Translation (2017)
opširnije
Polak-futuristic-17 Iva Polak. Futuristic Worlds in Australian Aboriginal Fiction (2017)
opširnije
CEL-1-basic Ivana Bašić, Marko Majerović i Marina Zubak Pivarski. Grammar Workbook for Contemporary English Language 1 (2016)
opširnije
1-eng-studies Stipe Grgas, Tihana Klepač, Martina Domines Veliki (eds.). English Studies from Archives to Prospects. Volume 1: Literature and Cultural Studies (2016)
opširnije
2-eng-studies Irena Zovko Dinković, Jelena Mihaljević Djigunović (eds.). English Studies from Archives to Prospects. Volume 2: Linguistics and Applied Linguistics (2016)
opširnije

2007.-2015.

mihaljevic-early Jelena Mihaljević Djigunović, Marta Medved Krajnović (eds.). Early Learning and Teaching of English: New Dynamics of Primary English (2015)
opširnije
am-stud-grgas Stipe Grgas. Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost (2015)
opširnije
mat-CALS-2013 Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević,  Goranka Antunović (eds.). Language Varieties Between Norms and Attitudes : South Slavic Perspectives : Proceedings from the 2013 CALS Conference (2015)
opširnije
pavlovic-teorije Nataša Pavlović. Uvod u teorije prevođenja (2015)
opširnije
antunovic-glimpses Goranka Antunović (ed.). Glimpses of the North : Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies (2014)
opširnije
broz-aspectual Vlatko Broz. Aspectual Prefixes in Early English (2014)
opširnije
mateusz-metaph15 Mateusz-Milan Stanojević (ur.). Metafore koje istražujemo: suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu (2014)
opširnije
mateusz-lang-info Anita Peti-Stantić and Mateusz-Milan Stanojević (eds.). Language as Information. Proceedings from the CALS Conference 2012 (2014)
opširnije
Ivana Bašić i Marina Zubak Pivarski. A reader for contemporary English language 1 and 2 (2013)
opširnije
zovko-negacija Irena Zovko Dinković: Negacija u jeziku: kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku (2013)
opširnije
mateusz-metafora Mateusz-Milan Stanojević: Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode (2013)
opširnije
polic-istinito-prirodno Vanja Polić: Istinito, prirodno, različito: Autolegitimacijske strategije ranog britanskog romana (2013)
opširnije
hoyt-hrvuzg Alexander D. Hoyt: Hrvatski jezik u Zagrebu: sociolingvistički pregled (2012)
opširnije
Sonja Bašić: Veliki anglo-američki pripovjedači našeg doba (2012)
opširnije
Mario Brdar, Ida Rafaelli, and Milena Žic Fuchs: Cognitive Linguistics between universality and variation (2012)
opširnije
Borislav Knežević: Reading Joyce after the Postcolonial Turn (2012)
opširnije
Iva Polak: Razvoj književne proze australskih Aboridžina (2011)
opširnije
Mario Brdar, Stefan Gries, and Milena Žic Fuchs (eds): Cognitive Linguistics: Convergence and Expansion (2011)
opširnije
Sven Cvek: Towering Figures: Reading the 9/11 Archive (2011)
opširnije
Tatjana Jukić: Revolucija i melankolija. Granice pamćenja hrvatske književnosti (2011)
opširnije
Jelena Šesnić: Mračne žene. Prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820.-1860.) (2010)
opširnije
Marta Medved Krajnović: Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom (2010)
opširnije
Jelena Šesnić (ed): Siting America/ Sighting Modernity: Essays in Honor of Sonja Bašić (2010)
opširnije
Ivan Lupić: Shakespeare između izvedbe i knjige (2010)
opširnije
Milena Žic Fuchs: Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect (2009)
opširnije
Janja Ciglar Žanić: Domišljato stvoren svijet: Barok u engleskoj književnosti (2008)
opširnije
Jelena Šesnić: From Shadow to Presence: Representations of Ethnicity in Contemporary American Literature (2007)
opširnije
Ljiljana Ina Gjurgjan i Tihana Klepač (ur.): Irsko ogledalo za hrvatsku književnost: teorijske pretpostavke, književne usporedbe, recepcija (2007)
opširnije
Snježana Veselica-Majhut, Ivana Bašić i Marina Zubak: Syntax workbook for university students of English (2007)
opširnije
Marianne Nikolov, Jelena Mihaljević Djigunović, Gun Lundberg, Tanya Flanagan, Marina Matheoudaki (eds): Teaching Modern Languages to Young Learners (2007)
opširnije
Jason Ensor, Iva Polak and Peter Van Der Merwe (eds.): Other Contact Zones (2007)
opširnije
Ivan Lupić: Prijetvorni subjekt: transtekstualni okviri Shakespeareovih soneta (2007)
opširnije
° Bibliografija nastavnika Odsjeka za anglistiku u katalgu Knjižnice FF-a
° Osobne bibliografije nastavnika Filozofskog fakulteta u katalogu Knjižnice FF-a