Mračne žene. Prikazi ženstva u američkoj književnosti

Jelena Šesnić. Mračne žene. Prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820.-1860.) Zagreb: Leykam International, 2010.

Knjiga se bavi razdobljem američke književnosti koje obuhvaća prvu nacionalnu generaciju autora do razdoblja Građanskoga rata, a kroz prizmu specifičnog društvenog i kulturnog fenomena, načina na koji se mračni ženski likovi uspostavljaju kao ključne tekstualne i ideološke figure. Mračna žena («dark lady») ovdje je semantička, etička i etnička odrednica, dok se promatra, u prvome dijelu knjige, kako kanonski, klasični autori američke književnosti, prezentiraju svoje osebujne, neposlušne junakinje, koje time reflektiraju, ali i najavljuju, razne društvene silnice i promjene. U drugome dijelu knjige pažnja se upravlja na tzv. alternativni kanon američke književnosti, djela američkih autorica, te se pokušava pokazati kako su njihove junakinje mračne iz drugačijih razloga no što je slučaj u kanoniziranim djelima – njihova subverzivnost prvenstveno je i dalje posljedica njihova rodnog identiteta, ali je potpomognuta i novim žanrovskim intervencijama, kao i promijenjenim ideološkim ciljevima. Žanrovski, mračne žene u drugome dijelu knjige obitavaju u sentimentalnom i kućanskom romanu, u protofeminističkoj neknjiževnoj prozi te u povijesnom romanu iz ženske perspektive. Mračne junakinje nadaju se kao ključni element u registriranju faza razvoja nacionalne ideologije i identiteta. Obzirom na tematiku projekta, čitanja ključnih tekstova poduzimaju se iz perspektive novijih pristupa u američkim i kulturnim studijima te u kritičkoj teoriji, uz dominantni doprinos feminističke i rodne teorije, novoga historizma i psihoanalitičke teorije.