Krčma, gostionica, pub : dijakronijska studija

veselica 2020

Snježana Veselica Majhut. Krčma, gostionica, pub: dijakronijska studija prevođenja kulturno specifičnih referenci u kriminalističkim romanima. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2020.

_________________________________________________________
Iz recenzija:

Riječ je o prvom istraživanju na hrvatskom jeziku, i o hrvatskom kao ciljnom jeziku, u kojem se na ovako iscrpan i sveobuhvatan način pristupa pitanju prevođenja kulturno specifičnih referencija, što ovo djelo čini izuzetno relevantnim za daljnji razvoj znanosti o prevođenju u Hrvatskoj, a vjerujem i šire. Zbog činjenice da se u ovoj knjizi na sustavan i empirijski rigorozan način obrađuju podaci povezani s prijevodima i prevođenjem, djelo neupitno može poslužiti kao primjer dobre istraživačke prakse budućim istraživačima prevođenja. dr. sc. Nataša Pavlović, izv. prof.

Autorica dovodi u vezu mikro-strategije prevođenja kulturno-specifičnih referenci s makro-orijentacijom teksta, čime uspostavlja novu taksonomiju prijevodnih strategija i model tekstnih orijentacija. Model koji autorica predlaže daje mogućnost slojevitijeg sagledavanja prevoditeljskih odluka i odabranih prijevodnih strategija… Ova je knjiga namijenjena svima koje zanima prevođenje, kako studentima i nastavnicima, tako i profesionalnim prevoditeljima i urednicima prevedenih izdanja. prof. dr. sc. Marija Omazić

Zaključak knjige, koji dijelom potvrđuje, a dijelom s mnogo znanstvene iskrenosti stavlja u pitanje hipoteze teorijskog i deskriptivnog istraživanja što ga je autorica kroz više godina provodila, vrijedan je doprinos hrvatskoj i međunarodnoj znanosti o prevođenju te potiče na daljnja proučavanja. prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević.

preuzeto s web stranice:
https://www.ljevak.hr/strucna-literatura/25194-krcma-gostionica-pub.html