Domišljato stvoren svijet

Janja Ciglar Žanić. Domišljato stvoren svijet: Barok u engleskoj književnosti. Zagreb: Naklada Slap, 2008.

Knjiga je posvećena retoričkoj i književno-povijesnoj klasifikaciji Shakespeareova djela te djela njegovih suvremenika poznatih pod imenom metafizički pjesnici. Tekst nudi argumente iz kojih proizlazi zaključak da je riječ o baroknim pjesnicima, iako se termin i pojam iz specifičnih razloga koje tekst obrazlaže ne rabe često u odnosu na narečeni pjesnički korpus. Posljednje poglavlje bavi se analizom strukturnih srodnosti engleskog i hrvatskog baroknog pjesništva, važnih za razumijevanje posebno hrvatskog ranog novovjekovlja. Knjiga sadrži i manju hrestomatiju prijevoda engleskih baroknih pjesnika na hrvatski jezik koje su za potrebe knjige preveli ugledni hrvatski prevoditelji Luko Paljetak i Mate Maras.