Prevoditeljski: silabi

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
 
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2020/21.
Izvedbeni plan za ak. god. 2020/21.
1. i 2. godina studija
_______________________________________________________________________________

1. godina studija
1. semestar

Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika  (A. Peti Stantić, I. Bašić) 5 ECTS
Prevođenje znanstvenih tekstova 
(I. Bašić, N. Pavlović) 5 ECTS
Teorija prevođenja
(N. Pavlović) 6 ECTS

2. semestar
EU i međunarodne organizacije  (N. Pavlović) 5 ECTS
Prevoditelj i računalo
(M. Tadić, I. Simeon) 5 ECTS
Sociolingvistika (A. Starčević) 5 ECTS

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Redaktura i procjena strojnih prijevoda (N. Pavlović) 4 ECTS
Lokalizacija (K. Nikolić) 5 ECTS

____________________________________________________________________________

2. godina studija

3. semestar
Pragmalingvistika  (M. Grubišić) 5 ECTS
Kognitivna lingvistika i prevođenje (M. Žic Fuchs, J. Čulig) 5 ECTS
Područja prevoditeljske djelatnosti
(V. Zgaga) 5 ECTS
Leksikologija i leksikografija (J. Čulig) 5 ECTS

4. semestar
Diplomski rad  11 ECTS
EU i međunarodne organizacije 
(N. Pavlović) 5 ECTS
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
(S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Redaktura i procjena strojnih prijevoda (N. Pavlović) 4 ECTS
Znanstvena istrazivanja jezika i prevodjenja: planiranje i metodologija
(N. Pavlović, M. Stanojević) 4 ECTS
Lokalizacija (K. Nikolić) 5 ECTS

________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA:
° Ak. god. 2019/20
° Ak. god. 2018/19

° Ak. god. 2017/18

° Ak. god. 2016/17
° Ak. god. 2015/16
° Ak. god. 2014/15
° Ak. god. 2013/14
° Ak. god. 2012/13
 ° Ak. god. 2011/12


Napomena: u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.