Nastavnički : silabi

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2020/21.
Izvedbeni plan za ak. god. 2020/21.
1. i 2. godina studija
________________________________________________________________________________________

NASTAVNIČKI SMJER – DVOPREDMETNI STUDIJ

1. godina studija
1. semestar
Proces ovladavanja jezikom  (Letica Krevelj) (3 ECTS)

2. semestar
Istraživanje procesa usvajanja i poučavanja drugoga jezika (Letica Krevelj) (3 ECTS)
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika
  (Geld, Čengić) (4 ECTS)

2. godina studija
3. semestar
Praksa 1 (Geld, Čengić) (3 ECTS)
Dvojezičnost (Letica Krevelj) (izborni) (5 ECTS) (izborni)
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika (Geld) (izborni) (5 ECTS)

4. semestar
Praksa 2  (Geld, Čengić) (3 ECTS)
Diplomski rad  (10 ECTS)

_________________________________________________________________________________________
IZBORNI KOLEGIJ: Jezik i kognicija: od teorije do primjene (Geld) (izborni, kolegij je otvoren svim studentima na diplomskoj razini anglistike) (4 ECTS)

 ___________________________________________________________________________________________________
IZBORNI KOLEGIJI:  Pragmalingvistika i Psiholingvistika (odobreno i za ak. god 2020./21.) – unutar obavezne izbornosti metodičkih kolegija (pogledajte Hodogram).
_____________________________________________________________________________________________
Napomena: Na sjednici Odsjeka od 1. lipnja 2016. odlučeno je da se od ak. godine 2016./17. ne upisuje jednopredmetni diplomski nastavnički smjer.
______________________________________________________________________________________________

 ARHIVA KOLEGIJA:
° Ak. god. 2019/20
° Ak. god. 2018/19
 ° Ak. god. 2017/18
 ° Ak. god. 2016/17
 ° Ak. god. 2015/16
 ° Ak. god. 2014/15
 ° Ak. god. 2013/14
  ° Ak. god. 2012/13
° Ak. god. 2011/12

Napomena: u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.