Home » Diplomski studij » Nastavnički » Nastavnički : silabi

Nastavnički : silabi

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2023./24.
Izvedbeni plan za ak. god. 2023./24.
1. i 2. godina studija
________________________________________________________________________________________

NASTAVNIČKI SMJER – DVOPREDMETNI STUDIJ

1. godina studija
1. semestar
Proces ovladavanja jezikom  (Letica Krevelj) (3 ECTS)

2. semestar
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika  (Geld, Čengić) (4 ECTS)

2. godina studija
3. semestar
Praksa 1 (Geld, Čengić) (3 ECTS)
Dvojezičnost (Letica Krevelj) (izborni) (5 ECTS) (izborni)
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika (Stanojević) (izborni) (5 ECTS)

4. semestar
Istraživanje procesa usvajanja i poučavanja drugoga jezika (Letica Krevelj) (3 ECTS)
Praksa 2  (Geld, Čengić) (3 ECTS)
Diplomski rad  (10 ECTS)

_____________________________________________________________________________________________
Napomena: Na sjednici Odsjeka od 1. lipnja 2016. odlučeno je da se od ak. godine 2016./17. ne upisuje jednopredmetni diplomski nastavnički smjer.
______________________________________________________________________________________________

 ARHIVA KOLEGIJA:

°Ak. god. 2022/23
°Ak. god. 2021/22
° Ak. god. 2020/21
° Ak. god. 2019/20
° Ak. god. 2018/19
 ° Ak. god. 2017/18
 ° Ak. god. 2016/17
 ° Ak. god. 2015/16
 ° Ak. god. 2014/15
 ° Ak. god. 2013/14
  ° Ak. god. 2012/13
° Ak. god. 2011/12

* IZVEDBENI PLANOVI na stranicama FFZG: ANGLISTIKA: 
DVOPREDMETNI: http://theta.ffzg.hr/ECTS/Studij/Index/12427

Napomena: u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.