Arhiva kolegija: diplomski: književnost i kultura 2013/14

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – KNJIŽEVNO-KULTUROLOŠKI SMJER
Katedra za englesku književnost i Katedra za amerikanistiku
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2013/14.
Izvedbeni plan za ak. god. 2013/14.
__________________________________________________________________________________

7. i 9. semestar
kolegiji u ponudi su isti za studente 7. i 9. semestra
_______________________________________________________________________________

Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti (Polić) (B) (20. st.) 6 ECTS
Britanski moderni roman i Britansko carstvo (Knežević) (B) (20. st.) 6 ECTS
Englesko barokno pjesništvo (Ciglar Žanić) (B) (starija) 6 ECTS
Milton (Brlek) (B) (starija) 6 ECTS
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti (Polak) (B) (starija) 6 ECTS
Povijest i paradigme američkih studija 1
(Grgas) (A) (20. st.) 6 ECTS

Predrafaelitizam (Jukić) (B) (19. st.) 6 ECTS

__________________________________________________________________________________

8. i 10. semestar
kolegiji u ponudi su isti za studente 8. i 10. semestra
_______________________________________________________________________________

Američko sada (Grgas) (A) (20. st.) 6 ECTS
Contemporary Irish Literature and Culture (gost profesor Aidan O’Malley) (B) (20. st.) (vidi obavijest)
Englesko barokno pjesništvo (Ciglar Žanić) (B) (starija) 6 ECTS
Henry James i Edith Wharton: simptomatika američkog modernizma (Jukić) (A) (20. st.)
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma (Cvek) (A) (20. st.) 6 ECTS
Povijest i paradigme američkih studija 2 (Grgas) (A) (20. st.) 6 ECTS
Povijest i teorija engleskog romana (Knežević) (B) (19/20. st.) 6 ECTS

___________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA
° Ak. god. 2012/13
° Ak. god. 2011/12