Književni kolegij “Contemporary Irish Literature and Culture” za studente 8. i 10. semestra dipl. studija

Obavještavamo studente diplomskog studija da je u ponudi književnih kolegija
za 8. i 10. semestar i kolegij „Contemporary Irish Literature and Culture“.
Budući da zbog naknadnog slanja podataka neće biti moguć upis u ovaj kolegij preko studomata (u ISVU) molimo zainteresirane studente da se za upis u kolegij
obrate direktno nastavniku, docentu Aidanu O’Malleyju, na email
aomalley@ffzg.hr
u periodu kad službeno budu prijavljivali i ostale kolegije.
Termini održavanja naknadno.
______________________________________________________________

Katedra za englesku književnost
5.2.2014.