Arhiva kategorije: Hodogrami – diplomski

Hodogram : lingvistički

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – LINGVISTIČKI SMJER
HODOGRAM (shema studija) 2018/19.; 2019/20.; 2020./21.
1. i 2. godina studija
________________________________________________________________________________________

Jednopredmetni:

I. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V  ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 1  (Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Čulig) 2/2/0 5 obavezni
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković)
  5
izborni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka, FF ili Sveučilišta   5  izborni
Izborni kolegij iz ponude Katedre za književnost   6  izborni
UKUPNO  ECTS   21  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta     
min 9 izborni
UKUPNO ECTS   30  

II. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Hoyt, Nikolić) 0/0/4 5 obavezni
Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) 4/0/0 5 obavezni
Povijest engleskog jezika (Stanojević) 4/0/0 5 obavezni
Historical Sociolinguistics (Hoyt) 1/2/0 5 izborni*
JEZIČNI SEMINARI (studenti biraju 2 od ponuđenih seminara) :
Lingvistički seminar: Semantika (Čulig) 0/2/0 5 izborni
Lingvistički seminar: Analiza diskursa (Grubišić) 0/2/0 5 izborni
UKUPNO ECTS   25  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta                                 izborni
UKUPNO ECTS   30  

III. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V ECTS status
Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) 4/0/0 5 izborni
Psiholingvistika (Zovko Dinković) 4/0/0 5 izborni
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković)
  5
izborni
Pragmalingvistika (Stanojević) 1/2/0 5 izborni
Sociolingvistika (Starčević) 2/2/0 5 izborni
Izborni kolegij s Katedara za književnost   6  
Izborni kolegij iz ponude Fakulteta   5  
UKUPNO ECTS   26  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta                  min 4             izborni
UKUPNO ECTS   30  

IV. semestar:

  broj sati P/S/V  ECTS
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka   5
Diplomski rad   15
UKUPNO ECTS    20
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:    
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta    min 10
UKUPNO ECTS    30

UKUPNO ECTS BODOVA: 120

*Prednost pri upisu u ovaj kolegij (Historical Sociolinguistics) imaju jednopredmetni studenti

Dodatno objašnjenje u vezi s književnim kolegijima:
Na diplomskom studiju lingvistike JEDNOPREDMETNI studenti biraju po jedan književni kolegij i u 1. i u 3. semestru.

Dodatno objašnjenje u vezi s lingvističkim kolegijima:
Od izbornih lingvističkih kolegija  jednopredmetni studenti
biraju bilo koja tri kolegija.
_________________________________________________________________________________

Dvopredmetni:

I. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 1 (Hoyt) 4/0/0 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Čulig) 2/2/0 5 obavezni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka, FF ili Sveučilišta
iIi Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost
  min 5 izborni
UKUPNO ECTS        15

II. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Nikolić, Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
– Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) ili
– Povijest engleskog jezika (Stanojević)
4/0/0 5 obavezni
JEZIČNI SEMINARI:
– Lingvistički seminar: Semantika  (Čulig) ili
– Analiza diskursa (Grubišić)
0/2/0 5 izborni
UKUPNO ECTS u semestru:   15

III. SEMESTAR:

Kolegij P/S/V ECTS status
– Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) * 4/0/0 5 izborni
– Psiholingvistika* 4/0/0 5 izborni
– Pragmalingvistika* 1/2/0 5 izborni
– Sociolingvistika (Starčević)* 2/2/0 5 izborni
* Student bira 2 od navedenih kolegija – ukupno 10 ECTS    (ukupno treba 10)  
Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost    6  
UKUPNO ECTS u semestru:

 

 16  

IV. SEMESTAR:

Kolegij ECTS
Diplomski rad 15
UKUPNO ECTS  u semestru :                                                 15

Ukupno ponuđeno ECTS: 61

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM KNJIŽEVNIM KOLEGIJIMA:

Dvopredmetni studenti u 1. semestru biraju ILI jedan književni kolegij s Odsjeka ILI neki drugi izborni kolegij s Odsjeka, Fakulteta ili Sveučilišta.
U 3. semestru moraju birati jedan književni kolegij. Dakle, u 1. semestru mogu, ali ne moraju izabrati i jedan književni kolegij s Odsjeka.

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM LINGVISTIČKIM KOLEGIJIMA
Od izbornih lingvističkih kolegija  dvopredmetni studenti biraju bilo koja
dva kolegija iz ponude izbornih lingvističkih kolegija.

 ______________________________________________________________________________________

ARHIVA:

 ° Hodogram : lingvistički 2011/12

 ° Hodogram : lingvistički 2012/13

° Hodogram : lingvistički 2013/14

° Hodogram : lingvistički 2014/15

° Hodogram : lingvistički 2015/16

° Hodogram : lingvistički 2016/17

° Hodogram : lingvistički 2017/18

Hodogram : nastavnički

DIPLOMSKI STUDIJ – Nastavnički smjer
HODOGRAM (shema studija, ak. god. 2018./19.; 2019./20.; 2020./21.)
1. i 2. godina studija
____________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI
Dvopredmetni studenti nastavničkog smjera trebaju tijekom diplomskog studija obavezno skupiti 60 ECTS bodova kojima se stječu nastavničke kompetencije. Od toga broja 30 ECTS odnosi se na kolegije kojima se stječu opće nastavničke kompetencije, a 30 specifične metodičke kompetencije. Pritom se u kombinaciji dvaju nastavničkih smjerova (npr. anglistika – nastavnički smjer i germanistika – nastavnički smjer) na svakom stječe po 15 ‘metodičkih’ ECTS bodova. U kombinaciji nastavničkog s nenastavničkim smjerom (npr. anglistika – nastavnički smjer i germanistika – prevoditeljski smjer) ukupni broj ‘metodičkih’ bodova stječe se na sljedeći način: 15 ECTS iz anglističkih metodičkih kolegija (obaveznih i izbornih), 10 na temelju anglističkog (metodičkog) diplomskog rada i 5 ECTS kroz neki dodatni metodički 
(u kombinaciji iz gore navedenog primjera: bilo anglistički bilo germanistički) kolegij ili dodatni kolegij iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika. 

Napomena 1: U ak. god. 2018./19.; 2019./20.; 2020./21. nude se i kolegiji Pragmalingvistika i Psiholingvistika koji se biraju unutar obavezne izbornosti metodičkih kolegija, a izvode se na Odsjeku za anglistiku.

Napomena 2: Lingvistički izborni kolegiji (Pragmalingvistika i Psiholingvistika) mogu se upisivati i na 1. i na 2. godini studija, a metodički izborni kolegiji samo na 2. godini studija.

U sklopu dvopredmetnog programa anglistike – nastavnički smjer studenti trebaju steći 15 ECTS kroz kolegije metodičkog bloka, 20 ECTS kroz izborne kolegije od kojih najmanje tri trebaju biti anglistička (najmanje jedan jezični, najmanje jedan književni, treći po izboru – može biti i metodički), 10 ECTS kroz diplomski rad.

HODOGRAM METODIČKOG BLOKA U DVOPREDMETNOM STUDIJU ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

I. semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Proces ovladavanja jezikom 2 + 2 + 0 3
Metodički izborni kolegiji
  5

II. semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika 2 + 2 + 2 4

III. semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Praksa 1 0 + 1 + 1
škola
2
Metodički izborni kolegiji 2 + 2 + 0 5

 IV. semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Praksa 2 0 + 2 + 1
škola
3
Diplomski rad Konsultacije s mentorom 10

___________________________________________________________________________________________

Napomena: Na sjednici Odsjeka od 1. lipnja 2016. odlučeno je da se od ak. godine 2016./17. ne upisuje jednopredmetni diplomski nastavnički smjer.

______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Nastavnički 2017/18

° Hodogram : Nastavnički 2016/17

° Hodogram : Nastavnički 2015/16

° Hodogram : Nastavnički 2014/15

° Hodogram : Nastavnički 2013/14

° Hodogram : Nastavnički 2012/13

Hodogram : prevoditeljski

 DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
HODOGRAM (shema studija) 2019/20.
1. i 2. godina studija
__________________________________________________________________________________________

JEDNOPREDMETNI  STUDIJ  PREVODITELJSTVA:

I. semestar (20 ECTS)
Teorija prevođenja                                           3 sata P + 1 sat S                      6 bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova                  2 sata S + 2 sata V                    5 bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika           2 sata P + 2 sata S                    5 bodova

Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka                                                 min. 4 boda

_______________________________________________________________________________________
II. semestar (25 bodova)
Sociolingvistika                                         2 sata P + 1 sat S              5 bodova 
Institucionalni aspekti hrvatskog i
anglofonih društava                                   1 sat P + 2 sata V           5 bodova
EU i međunarodne organizacije              1 sat P + 2 sata V            5 bodova

Prevoditelj i računalo                                1 sat P + 2 sata V            5 bodova

Redaktura i procjena strojnih prijevoda            2 sata S                    4 boda
i/ili:
Lokalizacija                                                     1 sat P + 2 sata S         5 bodova       
i/ili:

Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka                              min. 5 bodova

____________________________________________________________________________ 
III. semestar  (25 bodova)
Pragmalingvistika                                           1 sat P + 2 sata S            5 bodova
Kognitivna lingvistika i prevođenje             1 sat P + 2 sata S             5 bodova
Područja prevoditeljske djelatnosti            1 sat S + 3 sata V             5 bodova
Leksikologija i leksikografija                         1 sat P + 2 sata S             5 bodova

Izborni književni ili lingvistički kolegij iz ponude Odsjeka               min. 5 bodova
_____________________________________________________________________________
IV. semestar
  (20 bodova)

Diplomski rad                                                          11 bodova

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija    2 sata S         4 boda
i/ili:
Redaktura i procjena strojnih prijevoda                                                         2 sata S         4 boda
i/ili:
Lokalizacija                                                                                     1 sat P + 2 sata S         5 bodova
i/ili:

Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta                                                                          min 5 bodova

Zadani kolegiji prevoditeljskog smjera ukupno nose min. 90 bodova. JEDNOPREDMETNI STUDENTI BIRAJU OSTALE KOLEGIJE DO UKUPNO 120 ECTS BODOVA PO VLASTITOM IZBORU IZ PONUDE DIPLOMSKIH KOLEGIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU POŠTUJUĆI PROPISANI MINIMALNI I MAKSIMALNI BROJ BODOVA PO SEMESTRU.

____________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

I. semestar (16 ECTS)
Teorija prevođenja                                              3 sata P + 1 sat S      6 bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova                     2 sata S + 2 sata V     5 bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika              2 sata P + 2 sata S     5 bodova _____________________________________________________________________________

II. semestar  (14-15 ECTS)
Sociolingvistika                                                                    2 sata P + 1 sat S                5 bodova  

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava      1sat  P + 2 sata V          5 bodova  
ili:
EU i međunarodne organizacije                                             1 sat P + 2 sata V           5 bodova          

Prevoditelj i računalo                                                          1 sat P + 2 sata V                 5 bodova
ili:
Redaktura i procjena strojnih prijevoda                               2 sata S                            4 boda
ili:
Lokalizacija                                                                               1 sat P + 2 sata S          5 bodova
ili:
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka                                              min. 5 bodova

__________________________________________________________________________________

III. semestar  (15 ECTS)
Područja prevoditeljske djelatnosti               1 sat S + 3 sata V                       5 bodova

Pragmalingvistika                                              1 sat P + 2 sata S                       5 bodova  
ili:
Kognitivna lingvistika i prevođenje                 1 sat P + 2 sata S                      5 bodova

Leksikologija i leksikografija                              1 sat P + 2 sata S                     5 bodova     
ili 
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka                                               min. 5 bodova
____________________________________________________________________________________

IV. semestar (15-17 ECTS)
Diplomski rad                                                                                11 bodova

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija      2 sata S           4 boda
ili
Redaktura i procjena strojnih prijevoda                                                           2 sata S           4 boda
ili:
Lokalizacija                                                                                          1 sat P + 2 sata S         5 bodova
ili
:
Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta                                                                                  min 4 boda

*Studenti koji u II. semestru odaberu izborni književni ne mogu to učiniti u III. semestru i obratno (dopušten je samo jedan izborni književni kolegij, a drugi mora biti prevoditeljski ili lingvistički).

 ______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Prevoditeljski 2018/19

° Hodogram : Prevoditeljski 2017/18

° Hodogram : Prevoditeljski 2016/17

° Hodogram : Prevoditeljski 2015/16

° Hodogram : Prevoditeljski 2014/15

° Hodogram : Prevoditeljski 2013/14

° Hodogram : Prevoditeljski 2012/13

 

 

 

Hodogram: književni

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – Književno-kulturološki smjer
HODOGRAM (shema studija) 2018/19.; 2019/20.; 2020/21.
________________________________________________________________________________________

SPECIJALIZACIJE
Molimo studente da uvjete po književnim razdobljima prouče u dokumentu Korigirani bolonjski program, srpanj 2013. gdje se nalazi i opširno obrazloženje o tipovima kolegija izvan katedara za englesku i američku književnost koje studenti mogu upisati.

I. Dvopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu

I. semestar

3 predmeta

do 18 bodova

II. semestar

3 predmeta

do 18 bodova

III. semestar

najmanje 2 predmeta

do 18 bodova

IV. semestar

0 predmeta

Završni rad – 15 bodova

Ukupno:

Cca. 45 bodova + 15 bodova iz završnog rada

 

II. Jednopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu

I. semestar

4 predmeta

do 24 boda

 

II. semestar

4 predmeta

do 24 boda

 

III. semestar

najmanje 3 predmeta

do 24 boda

Samostalni rad – 3 boda

IV. semestar

1 predmet plus završni rad (15 bodova)

do 6 bodova

 

Ukupno:

90 bodova (72 boda iz odslušanih predmeta, 3 boda iz samostalnog rada te 15 bodova iz završnog rada)

   

Preostalih 30 ECTS bodova do 120 bodova student može prikupiti iz opće ponude svih smjerova diplomskih studija Fakulteta, Sveučilišta, uključujući Odsjek. 

III. Dvopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na američku književnost i kulturu

I. semestar

3 predmeta

do 18 bodova

II. semestar

3 predmeta

do 18 bodova

III. semestar

najmanje 2 predmeta

do 18 bodova

IV. semestar

0 predmeta plus završni rad

Završni rad – 15 bodova

Ukupno:

Cca. 45 bodova + 15 bodova iz završnog rada

 

IV. Jednopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na američku književnost i kulturu

I. semestar

4 predmeta

do 24 boda

 

II. semestar

4 predmeta

do 24 boda

 

III. semestar

najmanje 3 predmeta

do 24 boda

Samostalni rad – 3 boda

IV. semestar

1 predmet plus završni rad (15 bodova)

do 6 bodova

 

Ukupno:

90 bodova (72 boda iz odslušanih predmeta, 3 boda iz samostalnog rada te 15 bodova iz završnog rada)

   

Preostalih 30 ECTS bodova do 120 bodova student može prikupiti iz opće ponude svih smjerova diplomskih studija Fakulteta, Sveučilišta, uključujući Odsjek.

______________________________________________________________________________________
ARHIVA:

° Hodogram : Književnost i kultura – nije bilo promjena u ak. god. 2017/18; 2018/19.

° Hodogram : Književnost i kultura 2016/17

° Hodogram : Književnost i kultura 2015/16

° Hodogram : Književnost i kultura 2014/15

° Hodogram : Književnost i kultura 2013/14

° Hodogram : Književnost i kultura 2012/13