Hodogram : lingvistički

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – LINGVISTIČKI SMJER
HODOGRAM (shema studija) 2018/19.; 2019/20.; 2020./21.
1. i 2. godina studija
________________________________________________________________________________________

Jednopredmetni:

I. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V  ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 1  (Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Čulig) 2/2/0 5 obavezni
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković)
  5
izborni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka, FF ili Sveučilišta   5  izborni
Izborni kolegij iz ponude Katedre za književnost   6  izborni
UKUPNO  ECTS   21  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta     
min 9 izborni
UKUPNO ECTS   30  

II. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Hoyt, Nikolić) 0/0/4 5 obavezni
Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) 4/0/0 5 obavezni
Povijest engleskog jezika (Stanojević) 4/0/0 5 obavezni
Historical Sociolinguistics (Hoyt) 1/2/0 5 izborni*
JEZIČNI SEMINARI (studenti biraju 2 od ponuđenih seminara) :
Lingvistički seminar: Semantika (Čulig) 0/2/0 5 izborni
Lingvistički seminar: Analiza diskursa (Grubišić) 0/2/0 5 izborni
UKUPNO ECTS   25  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta                                 izborni
UKUPNO ECTS   30  

III. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V ECTS status
Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) 4/0/0 5 izborni
Psiholingvistika (Zovko Dinković) 4/0/0 5 izborni
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković)
  5
izborni
Pragmalingvistika (Stanojević) 1/2/0 5 izborni
Sociolingvistika (Starčević) 2/2/0 5 izborni
Izborni kolegij s Katedara za književnost   6  
Izborni kolegij iz ponude Fakulteta   5  
UKUPNO ECTS   26  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta                  min 4             izborni
UKUPNO ECTS   30  

IV. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V  ECTS
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka   5
Diplomski rad   15
UKUPNO ECTS    20
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:    
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta    min 10
UKUPNO ECTS    30

UKUPNO ECTS BODOVA: 120

*Prednost pri upisu u ovaj kolegij (Historical Sociolinguistics) imaju jednopredmetni studenti

Dodatno objašnjenje u vezi s književnim kolegijima:
Na diplomskom studiju lingvistike JEDNOPREDMETNI studenti biraju po jedan književni kolegij i u 1. i u 3. semestru.

Dodatno objašnjenje u vezi s lingvističkim kolegijima:
Od izbornih lingvističkih kolegija  jednopredmetni studenti
biraju bilo koja tri kolegija.
_________________________________________________________________________________

Dvopredmetni:

I. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 1 (Hoyt) 4/0/0 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Čulig) 2/2/0 5 obavezni
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković)
  5
izborni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka, FF ili Sveučilišta
iIi Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost
  min 5 izborni
UKUPNO ECTS        15

II. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Nikolić, Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
– Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) ili
– Povijest engleskog jezika (Stanojević)
4/0/0 5 obavezni
JEZIČNI SEMINARI:
– Lingvistički seminar: Semantika  (Čulig) ili
– Analiza diskursa (Grubišić)
0/2/0 5 izborni
UKUPNO ECTS u semestru:   15

III. SEMESTAR:

Kolegij P/S/V ECTS status
– Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) * 4/0/0 5 izborni
– Psiholingvistika* 4/0/0 5 izborni
– Pragmalingvistika* 1/2/0 5 izborni
Sintaktičke teorije (Zovko Dinković)*
  5
izborni
– Sociolingvistika (Starčević)* 2/2/0 5 izborni
* Student bira 2 od navedenih kolegija – ukupno 10 ECTS    (ukupno treba 10)  
Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost    6  
UKUPNO ECTS u semestru:

 

 16  

IV. SEMESTAR:

Kolegij ECTS
Diplomski rad 15
UKUPNO ECTS  u semestru :                                                 15

Ukupno ponuđeno ECTS: 61

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM KNJIŽEVNIM KOLEGIJIMA:

Dvopredmetni studenti u 1. semestru biraju ILI jedan književni kolegij s Odsjeka ILI neki drugi izborni kolegij s Odsjeka, Fakulteta ili Sveučilišta.
U 3. semestru moraju birati jedan književni kolegij. Dakle, u 1. semestru mogu, ali ne moraju izabrati i jedan književni kolegij s Odsjeka.

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM LINGVISTIČKIM KOLEGIJIMA
Od izbornih lingvističkih kolegija  dvopredmetni studenti biraju bilo koja
dva kolegija iz ponude izbornih lingvističkih kolegija.

 ______________________________________________________________________________________

ARHIVA:

 ° Hodogram : lingvistički 2011/12

 ° Hodogram : lingvistički 2012/13

° Hodogram : lingvistički 2013/14

° Hodogram : lingvistički 2014/15

° Hodogram : lingvistički 2015/16

° Hodogram : lingvistički 2016/17

° Hodogram : lingvistički 2017/18