Home » Hodogrami - diplomski » Hodogram : prevoditeljski

Hodogram : prevoditeljski

 DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
HODOGRAM (shema studija)
2022/23.
1. i 2. godina studija
__________________________________________________________________________________________

JEDNOPREDMETNI  STUDIJ  PREVODITELJSTVA:

I. semestar (20 ECTS)
Teorija prevođenja                                           3 sata P + 1 sat S                      6 bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova                  2 sata S + 2 sata V                    5 bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika           2 sata P + 2 sata S                    5 bodova

Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka                                                 min. 4 boda

_______________________________________________________________________________________
II. semestar (25 bodova)
Sociolingvistika                                         2 sata P + 1 sat S              5 bodova 
Institucionalni aspekti hrvatskog i
anglofonih društava                                   1 sat P + 2 sata V           5 bodova
EU i međunarodne organizacije              1 sat P + 2 sata V            5 bodova

Prevoditelj i računalo                                1 sat P + 2 sata V            5 bodova

Redaktura i procjena strojnih prijevoda            2 sata S                    4 boda
i/ili:
Lokalizacija                                                     1 sat P + 2 sata S         5 bodova       
i/ili:

Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka                              min. 5 bodova

____________________________________________________________________________ 
III. semestar  (25 bodova)
Pragmalingvistika                                           1 sat P + 2 sata S            5 bodova
Kognitivna lingvistika i prevođenje             1 sat P + 2 sata S             5 bodova
Područja prevoditeljske djelatnosti            1 sat S + 3 sata V             5 bodova
Leksikologija i leksikografija                         1 sat P + 2 sata S             5 bodova

Prevođenje i interkulturna komunikacija     1 sat P + 2 sata S           5 bodova
ili
Izborni književni ili lingvistički kolegij iz ponude Odsjeka               min. 5 bodova
_____________________________________________________________________________
IV. semestar
  (20 bodova)

Diplomski rad                                                          11 bodova

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija    2 sata S         4 boda
i/ili:
Redaktura i procjena strojnih prijevoda                                                         2 sata S         4 boda
i/ili:
Lokalizacija                                                                                     1 sat P + 2 sata S         5 bodova
i/ili:

Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta                                                                          min 5 bodova

Zadani kolegiji prevoditeljskog smjera ukupno nose min. 90 bodova. JEDNOPREDMETNI STUDENTI BIRAJU OSTALE KOLEGIJE DO UKUPNO 120 ECTS BODOVA PO VLASTITOM IZBORU IZ PONUDE DIPLOMSKIH KOLEGIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU POŠTUJUĆI PROPISANI MINIMALNI I MAKSIMALNI BROJ BODOVA PO SEMESTRU.

____________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

I. semestar (16 ECTS)
Teorija prevođenja                                              3 sata P + 1 sat S      6 bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova                     2 sata S + 2 sata V     5 bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika              2 sata P + 2 sata S     5 bodova _____________________________________________________________________________

II. semestar  (14-15 ECTS)
Sociolingvistika                                                                    2 sata P + 1 sat S                5 bodova  

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava      1sat  P + 2 sata V          5 bodova  
ili:
EU i međunarodne organizacije                                             1 sat P + 2 sata V           5 bodova          

Prevoditelj i računalo                                                          1 sat P + 2 sata V                 5 bodova
ili:
Redaktura i procjena strojnih prijevoda                               2 sata S                            4 boda
ili:
Lokalizacija                                                                               1 sat P + 2 sata S          5 bodova
ili:
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka                                              min. 5 bodova

__________________________________________________________________________________

III. semestar  (15 ECTS)
Područja prevoditeljske djelatnosti               1 sat S + 3 sata V                       5 bodova

Pragmalingvistika                                              1 sat P + 2 sata S                       5 bodova  
ili:
Kognitivna lingvistika i prevođenje                 1 sat P + 2 sata S                      5 bodova

Leksikologija i leksikografija                              1 sat P + 2 sata S                     5 bodova     
ili 
Prevođenje i interkulturna komunikacija         1 sat P + 2 sata S                5 bodova
ili

Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka                                               min. 5 bodova
____________________________________________________________________________________

IV. semestar (15-17 ECTS)
Diplomski rad                                                                                11 bodova

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija      2 sata S           4 boda
ili
Redaktura i procjena strojnih prijevoda                                                           2 sata S           4 boda
ili:
Lokalizacija                                                                                          1 sat P + 2 sata S         5 bodova
ili
:
Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta                                                                                  min 4 boda

*Studenti koji u II. semestru odaberu izborni književni ne mogu to učiniti u III. semestru i obratno (dopušten je samo jedan izborni književni kolegij, a drugi mora biti prevoditeljski ili lingvistički).

 ______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Prevoditeljski 2019/20.; 2020/21.; 2021/22.

° Hodogram : Prevoditeljski 2018/19

° Hodogram : Prevoditeljski 2017/18

° Hodogram : Prevoditeljski 2016/17

° Hodogram : Prevoditeljski 2015/16

° Hodogram : Prevoditeljski 2014/15

° Hodogram : Prevoditeljski 2013/14

° Hodogram : Prevoditeljski 2012/13