Hodogram : lingvistički 2015/16 (arhiva)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – LINGVISTIČKI SMJER
HODOGRAM (shema studija) 2015/16
________________________________________________________________________________________

Jednopredmetni:

VII. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 1 (Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Čulig) 2/2/0 5 obavezni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka , FF ili Sveučilišta   5 izborni
Izborni kolegij iz ponude Katedre za književnost   6 izborni
UKUPNO ECTS   21  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta
min 9 izborni
UKUPNO ECTS   30  

VIII. semestar:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Hoyt, Nikolić) 0/0/4 5 obavezni
Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) 4/0/0 5 obavezni
Povijest engleskog jezika (Stanojević) 4/0/0 5 obavezni
JEZIČNI SEMINARI (studenti biraju 2 od ponuđenih seminara) :
Lingvistički seminar: Semantika (Čulig) 0/2/0 5 izborni
Lingvistički seminar: Analiza diskursa (Grubišić) 0/2/0 5 izborni
UKUPNO ECTS   25  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta izborni
UKUPNO ECTS   30  

IX. semestar:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) 4/0/0 5 izborni
Historical Sociolinguistics (Hoyt) 1/2/0 5 izborni*
Psiholingvistika (Zovko Dinković) 4/0/0 5 izborni
Pragmalingvistika (Stanojević) 1/2/0 5 izborni
Sociolingvistika (Kalogjera) 4/0/0 5 izborni
Izborni kolegij s Katedara za književnost   6  
Izborni kolegij iz ponude Fakulteta   5  
UKUPNO ECTS   26  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta min 4 izborni
UKUPNO ECTS   30  

X. semestar:

  broj sati P/S/V ECTS
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka   5
Diplomski rad   15
UKUPNO ECTS   20
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:    
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta   min 10
UKUPNO ECTS   30

UKUPNO ECTS BODOVA: 120

*Prednost pri upisu u ovaj kolegij imaju jednopredmetni studenti

Dodatno objašnjenje u vezi s književnim kolegijima:
Na diplomskom studiju lingvistike JEDNOPREDMETNI studenti biraju po jedan književni kolegij i u 7. i u 9. semestru.

Dodatno objašnjenje u vezi s lingvističkim kolegijima:
Od izbornih lingvističkih kolegija jednopredmetni studenti

biraju bilo koja tri kolegija.
_________________________________________________________________________________

Dvopredmetni:

VII. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 1 (Hoyt) 4/0/0 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Čulig) 2/2/0 5 obavezni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka, FF ili Sveučilišta
iIi Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost
  min 5 izborni
UKUPNO ECTS   15

VIII. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Nikolić, Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
– Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) ili
– Povijest engleskog jezika (Stanojević)
4/0/0 5 obavezni
JEZIČNI SEMINARI:
– Lingvistički seminar: Semantika (Čulig) ili
– Analiza diskursa (Grubišić)
0/2/0 5 izborni
UKUPNO ECTS u semestru:   15

IX. SEMESTAR:

Kolegij P/S/V ECTS status
– Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) * 4/0/0 5 izborni
– Historical Sociolinguistics (Hoyt)* 1/2/0 5 izborni
– Psiholingvistika* 4/0/0 5 izborni
– Pragmalingvistika* 1/2/0 5 izborni
– Sociolingvistika* 4/0/0 5 izborni
* Student bira 2 od navedenih kolegija – ukupno 10 ECTS   (ukupno treba 10)  
Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost   6  
UKUPNO ECTS u semestru:   16  

X. SEMESTAR:

Kolegij ECTS
Diplomski rad 15
UKUPNO ECTS u semestru : 15

Ukupno ponuđeno ECTS: 61

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM KNJIŽEVNIM KOLEGIJIMA:

Dvopredmetni studenti u 7. semestru biraju ILI jedan književni kolegij s Odsjeka ILI neki drugi izborni kolegij s Odsjeka, Fakulteta ili Sveučilišta.
U 9. semestru moraju birati jedan književni kolegij. Dakle, u 7. semestru mogu, ali ne moraju izabrati i jedan književni kolegij s Odsjeka.

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM LINGVISTIČKIM KOLEGIJIMA
Od izbornih lingvističkih kolegija dvopredmetni studenti biraju bilo koja

dva kolegija iz ponude izbornih lingvističkih kolegija.

______________________________________________________________________________________

ARHIVA:

° Hodogram : lingvistički 2011/12

° Hodogram : lingvistički 2012/13

° Hodogram : lingvistički 2013/14

° Hodogram : lingvistički 2014/15