Hodogram : prevoditeljski 2018/19 (arhiva)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
HODOGRAM (shema studija) 2018/19.
1. i 2. godina studija
__________________________________________________________________________________________

JEDNOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

I. semestar (20 ECTS)
Teorija prevođenja 3 sata P + 1 sat S 6 bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova 2 sata S + 2 sata V 5 bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 2 sata P + 2 sata S 5 bodova

Prevođenje i interkulturna komunikacija 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
ili
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 4 boda

_______________________________________________________________________________________
II. semestar (25 bodova)
Sociolingvistika 2 sata P + 1 sat S 5 bodova
Institucionalni aspekti hrvatskog i
anglofonih društava 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
EU i međunarodne organizacije 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
Prevoditelj i računalo 1 sat P + 2 sata V 5 bodova

Redaktura i procjena strojnih prijevoda 2 sata S 4 boda
ili:
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova

____________________________________________________________________________
III. semestar (25 bodova)
Pragmalingvistika 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
Kognitivna lingvistika i prevođenje 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
Područja prevoditeljske djelatnosti 1 sat S + 3 sata V 5 bodova
Leksikologija i leksikografija 1 sat P + 2 sata S 5 bodova

Prevođenje i interkulturna komunikacija 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
ili
Izborni književni ili lingvistički kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova
_____________________________________________________________________________
IV. semestar
(20 bodova)

Diplomski rad 11 bodova

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 2 sata S 4 boda
ili
Redaktura i procjena strojnih prijevoda 2 sata S 4 boda
ili

Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta min 5 bodova

Zadani kolegiji prevoditeljskog smjera ukupno nose min. 90 bodova. JEDNOPREDMETNI STUDENTI BIRAJU OSTALE KOLEGIJE DO UKUPNO 120 ECTS BODOVA PO VLASTITOM IZBORU IZ PONUDE DIPLOMSKIH KOLEGIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU POŠTUJUĆI PROPISANI MINIMALNI I MAKSIMALNI BROJ BODOVA PO SEMESTRU.

____________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

I. semestar (16 ECTS)
Teorija prevođenja 3 sata P + 1 sat S 6 bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova 2 sata S + 2 sata V 5 bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 2 sata P + 2 sata S 5 bodova _____________________________________________________________________________

II. semestar(14-15 ECTS)
Sociolingvistika 2 sata P + 1 sat S 5 bodova

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 1sat P + 2 sata V 5 bodova
ili:
EU i međunarodne organizacije 1 sat P + 2 sata V 5 bodova

Redaktura i procjena strojnih prijevoda 2 sata S 4 boda
ili:
Prevoditelj i računalo 1 sat P + 2 sata V 5 bodova

ili:
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova

__________________________________________________________________________________

III. semestar (15 ECTS)
Područja prevoditeljske djelatnosti 1 sat S + 3 sata V 5 bodova

Pragmalingvistika 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
ili:
Kognitivna lingvistika i prevođenje 1 sat P + 2 sata S 5 bodova

Prevođenje i interkulturna komunikacija 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
ili

Leksikologija i leksikografija 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
ili
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova
____________________________________________________________________________________

IV. semestar (15-17 ECTS)
Diplomski rad 11 bodova

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 2 sata S 4 boda
ili
Redaktura i procjena strojnih prijevoda 2 sata S 4 boda
ili

Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta min 4 boda

*Studenti koji u II. semestru odaberu izborni književni ne mogu to učiniti u III. semestru i obratno (dopušten je samo jedan izborni književni kolegij, a drugi mora biti prevoditeljski ili lingvistički).

______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Prevoditeljski 2017/18

° Hodogram : Prevoditeljski 2016/17

° Hodogram : Prevoditeljski 2015/16

° Hodogram : Prevoditeljski 2014/15

° Hodogram : Prevoditeljski 2013/14

° Hodogram : Prevoditeljski 2012/13