Hodogram : lingvistički 2012/13-arhiv

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – LINGVISTIČKI SMJER
HODOGRAM (shema studija) 2012/13
________________________________________________________________________________________

Jednopredmetni:

VII. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova (Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Broz) 2/2/0 5 obavezni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka , FF ili Sveučilišta   5  
Izborni kolegij iz ponude Katedre za književnost   6  
UKUPNO ECTS 21

VIII. semestar:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Hoyt, Nikolić) 0/0/4 5 obavezni
Povijest engleskog jezika (Broz) 4/0/0 5 obavezni
JEZIČNI SEMINARI:
Semantika (Stanojević) 0/2/0 5 obavezni
Analiza diskursa (Grubišić) 0/2/0 5 obavezni
UKUPNO ECTS 20

IX. semestar:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) 4/0/0 5 izborni
Historical Sociolinguistics (Hoyt) 1/2/0 5 izborni*
Psiholingvistika (Zovko Dinković) 4/0/0 5 izborni
Pragmalingvistika (Stanojević) 1/2/0 5 izborni
Izborni kolegij s Katedara za književnost   6  
Izborni kolegij iz ponude Fakulteta   5  
UKUPNO ECTS 31

X. semestar:

  broj sati P/S/V ECTS
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka   5
Diplomski rad   15
UKUPNO ECTS   20

UKUPNA PONUDA ECTS BODOVA: 92**

*Prednost pri upisu u ovaj kolegij imaju jednopredmetni studenti

** Razliku do 120 bodova koje jednopredmetni studenti moraju prikupiti za magistarsku diplomu studenti mogu podmiriti upisivanjem izbornih kolegija iz ponude Odsjeka, Fakulteta i Sveučilišta.

Dodatno objašnjenje u vezi s književnim kolegijima:
Na diplomskom studiju lingvistike JEDNOPREDMETNI studenti biraju po jedan književni kolegij i u 7. i u 9. semestru.

Dodatno objašnjenje u vezi s lingvističkim kolegijima:
Od izbornih lingvističkih kolegija jednopredmetni studenti

biraju bilo koja tri kolegija.
_________________________________________________________________________________

Dvopredmetni:

VII. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova (Hoyt) 4/0/0 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Broz) 2/2/0 5 obavezni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka, FF ili Sveučilišta
iIi Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost
  5 izborni
UKUPNO ECTS   15

VIII. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Nikolić, Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
Povijest engleskog jezika (Broz) 4/0/0 5 obavezni
JEZIČNI SEMINARI:
Semantika (Stanojević) ili Analiza diskursa (Grubišić) 0/2/0 5 izborni
UKUPNO ECTS u semestru:   15

IX. SEMESTAR:

Kolegij P/S/V ECTS status
– Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) *

– Historical Sociolinguistics (Hoyt)*

– Psiholingvistika*

– Pragmalingvistika*

* Student bira 2 od navedenih kolegija- ukupno 10 ECTS

4/0/0 5 izborni
1/2/0 5 izborni
4/0/0 5 izborni
1/2/0 5 izborni
  (ukupno treba 10)
Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost   6  
UKUPNO ECTS u semestru:   16  

X. SEMESTAR:

Kolegij ECTS
Diplomski rad 15
UKUPNO ECTS u semestru : 15

Ukupno ponuđeno ECTS: 61

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM KNJIŽEVNIM KOLEGIJIMA:

Dvopredmetni studenti u 7. semestru biraju ILI jedan književni kolegij s Odsjeka ILI neki drugi izborni kolegij s Odsjeka, Fakulteta ili Sveučilišta.
U 9. semestru moraju birati jedan književni kolegij. Dakle, u 7. semestru mogu, ali ne moraju izabrati i jedan književni kolegij s Odsjeka.

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM LINGVISTIČKIM KOLEGIJIMA
Od izbornih lingvističkih kolegija dvopredmetni studenti biraju bilo koja

dva kolegija iz ponude izbornih lingvističkih kolegija sa sljedećeg linka:

https://anglist.ffzg.unizg.hr/?page_id=583

______________________________________________________________________________________

ARHIVA:

° Hodogram : lingvistički 2011/12