Hodogram : nastavnički 2013/14

DIPLOMSKI STUDIJ – Nastavnički smjer
HODOGRAM (shema studija)
____________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI
Dvopredmetni studenti nastavničkog smjera trebaju tijekom diplomskog studija obavezno skupiti 60 ECTS bodova kojima se stječu nastavničke kompetencije. Od toga broja 30 ECTS odnosi se na kolegije kojima se stječu opće nastavničke kompetencije, a 30 specifične metodičke kompetencije. Pritom se u kombinaciji dvaju nastavničkih smjerova (npr. anglistika – nastavnički smjer i germanistika – nastavnički smjer) na svakom stječe po 15 ‘metodičkih’ ECTS bodova. U kombinaciji nastavničkog s nenastavničkim smjerom (npr. anglistika – nastavnički smjer i germanistika – prevoditeljski smjer) ukupni broj ‘metodičkih’ bodova stječe se na sljedeći način: 15 ECTS iz anglističkih metodičkih kolegija, 10 na temelju anglističkog (metodičkog) diplomskog rada i 5 ECTS kroz neki dodatni metodički (u kombinaciji iz gore navedenog primjera: bilo anglistički bilo germanistički) kolegij ili dodatni kolegij iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika.

U sklopu dvopredmetnog programa anglistike – nastavnički smjer studenti trebaju steći 15 ECTS kroz kolegije metodičkog bloka, 20 ECTS kroz izborne kolegije od kojih najmanje tri trebaju biti anglistička (najmanje jedan jezični, najmanje jedan književni, treći po izboru – može biti i metodički), 10 ECTS kroz diplomski rad.

HODOGRAM METODIČKOG BLOKA U DVOPREDMETNOM STUDIJU ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

VII semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Proces ovladavanja jezikom 2 + 2 + 0 3

VIII semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika 2 + 2 + 2 4

IX semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Praksa 1 0 + 1 + 1
škola
2
Metodički izborni kolegiji 2 + 2 + 0 3

X semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Praksa 2 0 + 2 + 1
škola
3
Diplomski rad Konsultacije s mentorom 10

___________________________________________________________________________________________

JEDNOPREDMETNI
Jednopredmetni studenti nastavničkog smjera trebaju tijekom diplomskog studija obavezno skupiti 60 ECTS bodova kojima se stječu nastavničke kompetencije. Od toga broja 30 ECTS odnosi se na kolegije kojima se stječu opće nastavničke kompetencije (kolegiji Centra za obrazovanje nastavnika), a 30 ECTS specifične metodičke vezane uz poučavanje engleskog jezika.

U sklopu jednopredmetnog programa anglistike – nastavnički smjer studenti trebaju upisati i najmanje tri anglistička kolegija: pritom najmanje jedan treba biti jezični, a najmanje jedan književni.

HODOGRAM METODIČKOG BLOKA U JEDNOPREDMETNOM STUDIJU ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

VII SEMESTAR

Usvajanje drugoga jezika 1 + 2 + 0 5 ECTS
Glotodidaktika 1 + 2 + 0 5 ECTS
Praksa 1 0 + 0 + 1
škola
2 ECTS

VIII SEMESTAR

Metodika nastave engleskoga jezika 0 + 2 + 0 5 ECTS
Praksa 2 0 + 0 + 1
škola
3 ECTS

IX SEMESTAR

Metodički izborni kolegij 0 + 2 + 2 5 ECTS
Praksa 3 0 + 0 + 1
škola
3 ECTS

X SEMESTAR

Praksa 4 0 + 0 + 1
škola
2 ECTS
Diplomski rad Konsultacije s mentorom 15 ECTS

______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Nastavnički 2012/13