Administrativne i nastavne obavijesti

Aktualno
ADMINISTRATIVNE I NASTAVNE OBAVIJESTI, obrasci i molbe
 
Znanstvene i stručne obavijesti
° Obavijest: mentori – nastavnici
DIPLOMSKI RADOVI I ZAVRŠETAK STUDIJA
° VAŽNO!   Obavijest o diplomskim radovima (online obrane)
° VAŽNO! Studenti sami pohranjuju diplomske radove u repozitorij ODRAZ (odluka) (17.4.2020.)
   Pohrana diplomskih radova u Repozitorij FF-a (UPUTE)
° VAŽNO!  Obaveza korištenja softvera TURNITIN od siječnja 2024.
(za završne i diplomske radove, doktorske i specijalističke radove, knjige izdane u nakladi Fakulteta i radove u časopisima kojima je Fakultet izdavač ili suizdavač)
    ° Upute za korištenje Turnitin-a
° VAŽNO! Novo!  HODOGRAMI za završetak preddiplomskog i diplomskog studija
NASTAVA I ISPITI
   ° VAŽNO! Naknadne prijave (i odjave) ispita u ISVU sustavu (od rujna 2022.)
   ° VAŽNO! Obavezna prijava ispitnih rokova preko Studomata za studente koji se vode kroz ISVU (od 2018.)
  ° Obavezna prijava ispitnih rokova preko Studomata (od 2016.)
  ° Studenti koji nisu položili Uvod u studij engleske književnosti 1 ili 2
  ° Ispis iz kolegija upisanog preko Studomata
  ° Obavijest studentima koji nisu položili CEL 2
° Izborni filmološki kolegij (diplomski studij, ljetni semestar 2020/21., 2021/22.)
OBRASCI i MOLBE:
  ° Obrazac za horizontalnu mobilnost – slušanje kolegija na drugim fakultetima i sveučilištima u Republici Hrvatskoj
  ° Obrazac za potvrdu kolizija u rasporedu
  °  Opća-molba      (preuzeto sa stranice Studentske službe FFZG)

° Za sve druge molbe pgledajte web stranice Studentske službe FFZG:
ZA ONLINE PREDAJU MOLBI:
https://molbe.ffzg.hr/
ILI
https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/
izbornik: Obrasci

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK DIPLOMSKOG STUDIJA
https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/obrasci/diplomski-studij/hodogram/

 

Potvrde o poznavanju jezika za Erasmus+ natječaj za ak.god. 2023/2024.

Erasmus info

 

 
 
STARE OBAVIJESTI o rasporedu i nastavi (i za prošle ak. godine):

° Važno: Odluka o tzv. Covid semestru PRESTAJE 28. veljače 2023. – produženo do 30.9.2023.

° VAŽNO! Izbor jezičnih seminara na diplomskom studiju lingvističkog smjera (ljetni semestar 22/23)

° VAŽNO! Konzultacije za vrijeme zdravstvene situacije uzrokovane koronavirusom

° Odluka o načinu održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022. (FFZG, 25.2.2022.) i PREPORUKE

° Dopuna Odluke od 10. studenog 2021. i Postupovnik o ponašanju u zgradi Filozofskog fakulteta tijekom pandemije COVID-19 (FFZG, 25.11.2021.)

Information regarding ac. year 2020/21 classes at the Department of English (info for guest students)

° Zbog epidemiološke situacije neće se održati ispit predznanja engleskog jezika u sklopu razredbenog postupka 2021. godine (21.4.2021.)

° Obavijest o rasporedu objavljenom 9.2.2021. na web stranicama Fakulteta (10.2.2021.)

° Upute uz raspored predavanja i za praćenje online nastave (2020/2021)