Obavezna prijava ispitnih rokova preko Studomata

Obavještavaju se svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav da su dužni preko Studomata prijaviti ispitni rok na koji misle izaći do vremena navedenog za prijavu za svaki ispitni rok (to vrijedi i za one kolegije koji se polažu metodom kontinuirane provjere znanja*). Nakon isteka tog vremena, naknadna prijava na rok neće biti moguća putem tajništva, već student treba prijaviti prvi sljedeći dostupni rok.

Prijavljene ispitne rokove na koje student ne želi ili ne može izaći potrebno je odjaviti u propisanom vremenu, u protivnom će se evidentirati neizlazak na ispit.

Svi studenti koji se pojave na nekom ispitnom roku, a nisu na njega prijavljeni u ISVU sustavu, bit će udaljeni s ispita.

Molbe za naknadnu prijavu na rok neće se razmatrati.
___________________________________________________________________________________________
Iz Odsjeka, 8. rujna 2016.

* Upozoravaju se svi studenti koji slušaju kolegije koji se polažu po principu continual assessmenta (metodom kontinuirane provjere znanja)  da moraju prijaviti jedan ponuđeni termin za taj kolegij u ISVU-u, bez obzira na to kada zadovolje sve uvjete za konačnu ocjenu. Ako ne prijave nijedan termin u ISVU-u, ocjena iz kolegija im se neće moći unijeti u sustav budući da nema naknadnih prijava termina.

ažurirano 13. prosinca 2016.
ažurirano 10. listopada 2017.