VAŽNO! Izbor jezičnih seminara na diplomskom studiju lingvističkog smjera (ljetni semestar 22/23)

Obavještavaju se studenti dvopredmetnog diplomskog studija lingvističkog smjera da u ljetnom (II.) semestru studija NE MOGU birati kolegij Povijesna sociolingvistika jer je pogreškom naveden među jezičnim seminarima pa je vidljiv u ponudi seminara na Studomatu. Birati se može samo jedan od ponuđenih jezičnih seminara (iz semantike, analize diskursa ili akcenata engleskog jezika).

Ako ste već birali Povijesnu sociolingvistiku, molimo vas da se ispišete iz tog kolegija.

Ispričavamo se zbog pogreške.