Pohrana diplomskih radova u Repozitoriju FF-a

Diplomski studij anglistike – pohrana diplomskih radova u Repozitorij FFZG

Prema Odluci o diplomskim radovima svi diplomski radovi obranjeni na Filozofskom fakultetu trebaju biti, u elektroničkom obliku, pohranjeni u Repozitoriju Knjižnice FFZG-a.

NOVO: studenti sami pohranjuju diplomske radove u repozitorij FFZG ODRAZ

U skladu s odlukom Filozofskog fakulteta o online obranama diplomskih radova iz travnja 2020., izmijenjen je način pohrane radova u repozitorij, koji sada obavljaju sami studenti.

Repozitorij FFZG ODRAZ: https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/

Ovdje možete pronaći Upute za unos diplomskih radova, a sa daljnjim pitanjima javite se na knjiznica@ffzg.hr.
U roku od 3 radna dana od pohrane, diplomski rad bit će objavljen u Repozitoriju, pa student može ispisati zapis o diplomskom radu kao dokaz o pohrani ili ga poslati elektroničkim putem odnosno pohraniti u PDF formatu.
Napomena: PDF zapisa o diplomskom radu u repozitoriju možete dobiti na način da u web pregledniku (Mozilla, Chrome, …) izaberete ‘Print’ pa umjesto printera odabrerete opciju ‘Print to pdf’ ili ‘Save as pdf’.

Napomena: Kako piše u Uputama: (…) obzirom na to da sami odabirete moguću dostupnost svog rada, taj će odabir biti zabilježen u sustavu i urednici repozitorija ga neće mijenjati! Stoga više nije potrebno ispunjavati i slati​ Izjavu o pohrani​.(…)
više informacija na poveznici:
https://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=37256
16.4,2020.

 

*************************************************************************************
Za studente koji nisu u ISVU sustavu:
Student nakon obrane šalje diplomski rad u .doc(x) ili .pdf formatu na mmarsic@ffzg.hr radi pohrane u Repozitorij Filozofskog fakulteta, a u Knjižnicu (5.kat)  predaje ispunjenu i potpisanu Izjavu o pohrani.
Mole se studenti da ne donose radove na CD-u ili DVD-u.

Svi diplomski radovi predani do rujna 2019. dostupni su u Repozitoriju FF-a, ali će kroz neko vrijeme biti preseljeni u novi Repozitorij FFZG.
Radovi predani od rujna 2019. bit će pohranjeni u novi nacionalni Repozitorij Dabar
Novi Repozitrij Filozofskog fakulteta (Dabar): https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/
Objavljeno 6.2.2013.
Ažurirano 3.11.2016.
Ažurirano 27.9.2019.