Studenti koji nisu položili Uvod u studij engleske književnosti 1 ili 2


Svi studenti koji nisu položili Uvod u studij engleske književnosti 1 ili 2, dužni su na početku semestra  javiti se u jednu od grupa Uvoda.
Budući da se ocjena iz kolegija dobiva prema principu trajnog praćenja (continuous assessment),
studenti moraju prisustvovati nastavi da bi mogli dobiti ocjenu iz kolegija.

_________________________
Iz Odsjeka 10.10.2017.