Novo: Obrazac za horizontalnu mobilnost (OHM) – za sveučilišta u Hrvatskoj

Obrazac za horizontalnu mobilnost (OHM)
unutar Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Obrazac mora ispuniti svaki student koji kao izborni kolegij/e sluša i polazi neki kolegij/e na drugim fakultetima/sveučilištima u RH. Takve kolegije kao izborne moraju prihvatiti matični odsjeci na samom početku semestra (ne na kraju), a kolegiji se unose u ISVU s originalnim nazivima i originalnim brojem ECTS bodova.
Redoslijed ispunjavanja obrasca:

  1. Student ispunjava 1. i 2. točku obrasca.
  2. Matični odsjek ispunjava 3. točku.
  3. Vanjska sastavnica (drugi fakultet unutar Sveučilišta u Zagrebu) ili drugo sveučilište ispunjava 4. točku.
  4. Matični odsjek ispunjava 5. i 6. točku.

Obrazac pokriva cijeli proces mobilnosti, od trenutka kada student izabere neki kolegij na drugoj sastavnici (1-2), za to dobije suglasnost matičnog odsjeka (3), položi kolegij (4) i učini ga dijelom svog studijskog programa na našem fakultetu (5-6). Sami studenti nose obrazac sa sobom i “prikupljaju” potpise i suglasnosti. Kolegiji se moraju unijeti u ISVU na kraju semestra u kojem je mobilnost odrađena.

Prodekanica za nastavu i studente
doc. dr. sc. Tanja Bukovčan

13. studenog 2017.