Home » Oglasna ploča » Važno: Odluka o tzv. Covid semestru PRESTAJE 28. VELJAČE 2023. GODINE – produženo do 30.9.2023.

Važno: Odluka o tzv. Covid semestru PRESTAJE 28. VELJAČE 2023. GODINE – produženo do 30.9.2023.

Na sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta održanoj 15. ožujka 2023. pravo završetka studija studentima na koje se odnosi ova odluka produženo je do 30.9.2023.
*********************************************

U skladu s obavijesti izrečenoj na sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održanoj 14. 12. 2022.  Odluka o
tzv. Covid semestru PRESTAJE 28. VELJAČE 2023. GODINE I VIŠE SE NEĆE PRODULJITI.

Poštovane kolegice, poštovane kolege,

obavještavamo sve studente koji su zimski semestar akademske godine 2022/23 upisali na temelju Odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16, URBROJ: 3804-850-22-4 od 13. srpnja 2022. (tzv. Covid semestar), a kojom se zbog nastavka loše epidemiološke situacije studentima Filozofskog fakulteta kojima bi status studenta prestao 30. rujna 2022. godine istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija taj status studenta produljio do 28. veljače 2023. godine, da NAVEDENA ODLUKA PRESTAJE 28. VELJAČE 2023. GODINE I VIŠE SE NEĆE PRODULJITI.

Navedeni studenti trebaju do 28. veljače 2023. godine ispuniti sve svoje studentske obveze, uključujući i izrade i obrane završnih i diplomskih ispita jer im OD 1. OŽUJKA 2023. GODINE PRESTAJU STUDENTSKA PRAVA istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija i VIŠE NEĆE MOĆI ZAVRŠITI STUDIJ.

Molbe za produljenje statusa studenta NEĆE SE ODOBRAVATI.

 

______________________
Obavijest je poslana svim studentima 20.12.2022. na njihove fakultetske e-adrese, kao i na ostale njihove dostupne e-adrese.

iz Odsjeka, 2.1.2023.