Hodogram : nastavnički

DIPLOMSKI STUDIJ – Nastavnički smjer
HODOGRAM (shema studija, ak. god. 2018./19.; 2019./20.; 2020./21.)
1. i 2. godina studija
____________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI
Dvopredmetni studenti nastavničkog smjera trebaju tijekom diplomskog studija obavezno skupiti 60 ECTS bodova kojima se stječu nastavničke kompetencije. Od toga broja 30 ECTS odnosi se na kolegije kojima se stječu opće nastavničke kompetencije, a 30 specifične metodičke kompetencije. Pritom se u kombinaciji dvaju nastavničkih smjerova (npr. anglistika – nastavnički smjer i germanistika – nastavnički smjer) na svakom stječe po 15 ‘metodičkih’ ECTS bodova. U kombinaciji nastavničkog s nenastavničkim smjerom (npr. anglistika – nastavnički smjer i germanistika – prevoditeljski smjer) ukupni broj ‘metodičkih’ bodova stječe se na sljedeći način: 15 ECTS iz anglističkih metodičkih kolegija (obaveznih i izbornih), 10 na temelju anglističkog (metodičkog) diplomskog rada i 5 ECTS kroz neki dodatni metodički 
(u kombinaciji iz gore navedenog primjera: bilo anglistički bilo germanistički) kolegij ili dodatni kolegij iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika. 

Napomena 1: U ak. god. 2018./19.; 2019./20.; 2020./21. nude se i kolegiji Pragmalingvistika i Psiholingvistika koji se biraju unutar obavezne izbornosti metodičkih kolegija, a izvode se na Odsjeku za anglistiku.

Napomena 2: Lingvistički izborni kolegiji (Pragmalingvistika i Psiholingvistika) mogu se upisivati i na 1. i na 2. godini studija, a metodički izborni kolegiji samo na 2. godini studija.

U sklopu dvopredmetnog programa anglistike – nastavnički smjer studenti trebaju steći 15 ECTS kroz kolegije metodičkog bloka, 20 ECTS kroz izborne kolegije od kojih najmanje tri trebaju biti anglistička (najmanje jedan jezični, najmanje jedan književni, treći po izboru – može biti i metodički), 10 ECTS kroz diplomski rad.

HODOGRAM METODIČKOG BLOKA U DVOPREDMETNOM STUDIJU ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

I. semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Proces ovladavanja jezikom 2 + 2 + 0 3
Metodički izborni kolegiji
  5

II. semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika 2 + 2 + 2 4

III. semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Praksa 1 0 + 1 + 1
škola
2
Metodički izborni kolegiji 2 + 2 + 0 5

 IV. semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Praksa 2 0 + 2 + 1
škola
3
Diplomski rad Konsultacije s mentorom 10

___________________________________________________________________________________________

Napomena: Na sjednici Odsjeka od 1. lipnja 2016. odlučeno je da se od ak. godine 2016./17. ne upisuje jednopredmetni diplomski nastavnički smjer.

______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Nastavnički 2017/18

° Hodogram : Nastavnički 2016/17

° Hodogram : Nastavnički 2015/16

° Hodogram : Nastavnički 2014/15

° Hodogram : Nastavnički 2013/14

° Hodogram : Nastavnički 2012/13