Polak – početak nastave iz fantastike

Nastava počinje 12.10. (ovaj petak).
IP