Ispiti iz književnih seminara – preddiplomski i diplomski, 2020./2021.

Popravni rokovi (remedials) za književne seminare, 2020./2021.:
Preddiplomska i diplomska razina

Preddiplomski studij (zimski i ljetni semestar)

Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegija za dodatno objašnjenje.

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi – 15.2. (prijavljuju studenti koji su ispunili sve elemente kontinuirane evaluacije)

Američki postmodernizam i popularna kultura – 19.2. u 10:00 online

Britanski romantizam: poezija – 19.2. u 10:00 online

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost – 8.02. u 10:00 online

Suvremeni američki roman – 4.2 u 13:00 online

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme – 11.2. u 10:00 online

Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu – 2.7. (prijavljuju studenti koji su ispunili sve elemente kontinuirane evaluacije)

Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća -naknadno

Američka kratka priča – 25.6. u 10:00 D III ili online

Američki modernizam – 25.6. u 10:00 D III ili online

Britanski romantizam: proza – 25.6. u 10:00 D III ili online

Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća – 25.6. u 10:00 online

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku – 25.6. u 10:00 online

Engleski roman 19. stoljeća – 1.7. u 10:00, A 105 ili online

Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću – 1.7. u 10:00, A 105 ili online

Diplomski studij (zimski i ljetni semestar)
Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegije za dodatno objašnjenje.

Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti – 12.2. u 10:00 online

Britanski moderni roman i Britansko carstvo – 11.2. u 10:00 online

Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti – 15.2. (prijavljuju studenti koji su ispunili sve elemente kontinuirane evaluacije)

Povijest i paradigme američkih studija 1 – 29.1. u 12:00 online

Američko sada -naknadno

Etika i estetika britanskog modernizma – 25.6. u 10:00 D III ili online

Književnost i vizualnost: američki film, naracija i psihoanaliza – 1.7. u 10:00, A 105 ili online

Povijest i paradigme američkih studija 2 – 25.6. u 10:00 D III ili online

Pripovjedna disemiNacija Australije – 2.7. (prijavljuju studenti koji su ispunili sve elemente kontinuirane evaluacije)

Povijest i teorija engleskog romana – 1.7. u 10:00, A 105 ili online

London u modernoj anglofonoj ženskoj književnosti – naknadno

Ispiti iz književnih seminara – preddiplomski i diplomski, 2016./2017.

Popravni rokovi (remedials) za književne seminare, 2016./2017.:

Preddiplomska razina:

Za kolegije koji se izvode u zimskom semestru:

 – Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi – 17. veljače, 10h, A 105
 – Američki postmodernizam i popularna kultura – 13. veljače, 14h, D I
 – Aspekti američkog romantizma – 13. veljače, 14h, D I
 – Britanski romantizam: poezija – 13. veljače, 12h, A 105
 – Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost – 13. veljače, 10h, A 314
 – Suvremeni američki roman – 13. veljače, 14h, D I
 – Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  – 13. veljače, 14h, D I
 – Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika – 13. veljače, 14h, D I

Za kolegije koji se izvode u ljetnom semestru:

 – Američka književnost i kultura II (Fulbright gostujući profesor) – naknadno
 – African American Literature: 1800-Present (gostujući profesor) – naknadno
 – Shakespeare – naknadno
 – Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi – 23. lipnja, 10h, A 105

 – Američki modernizam – 26. lipnja, 14h, D V
 – Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. – 26. lipnja, 8.30h, A 314
 – Britanski romantizam: proza – 27. lipnja 13.00-14.30h, A-123
 – Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku – 23. lipnja, 10h, A 105
 – Suvremeni američki roman – 26. lipnja, 14h, D V

 – Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća – 23. lipnja, 10h, A 105
 – Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860-1914 – 26. lipnja, 14h, D V
 – Viktorijanska književnost: žanrovi i teme – 26. lipnja, 14h, D V
 – Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika – 26. lipnja, 14h, D V

***

Diplomska razina (Književno-kulturološki smjer):

Za kolegije koji se izvode u zimskom semestru:

 Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti – 13. veljače, 10h, A 105
 – Britanski moderni roman i Britansko carstvo -13. veljače, 14h, D I
 – Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti – 17. veljače, 10h, A 105
 – Povijest i pamćenje u suvremenom američkom romanu – 13. veljače, 14h, D I
 – Povijest i paradigme američkih studija 1  – 13. veljače, 14h, D I
 – Predrafaelitizam – 13. veljače, 14h, D I
 – Milton – naknadno

Za kolegije koji se izvode u ljetnom semestru:

 – Američko sada – 26. lipnja, 14h, D V
 – Amerikanističke teme II (Fulbright gostujući profesor) – naknadno
 –  Etika i estetika britanskog modernizma – 27. lipnja 13.00-14.30h, A-123
 – Književnost i vizualnost: Američki film, naracija i psihoanaliza – 26. lipnja, 14h, D V
 – Pripovjedna disemiNacija Australije – 23. lipnja, 10h, A 105
 – Povijest i teorija engleskog romana – 26. lipnja, 14h, D V
 – Moderna anglofona ženska književnost – naknadno
 – Povijest i paradigme američkih studija 2 – 26. lipnja, 14h, D V

 

 

 

 

 

 

 

Ispiti iz književnih seminara – preddiplomski i diplomski, 2015./2016.

Popravni rokovi (remedials) za književne seminare, 2015./2016.:

Preddiplomska razina:

Za kolegije koji se drže u zimskom semestru:

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi12. veljače, 10h (A 105)
Američki postmodernizam i popularna kultura – 15. veljače, 9h (A 105)
Aspekti američkog romantizma – 15. veljače, 9h (A 105)
Britanski romantizam: poezija– 15. veljače, 9h (A 105)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost– 12. veljače, 10h (A 105)
Suvremeni američki roman– 15. veljače, 9h (A 105)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  – 16. veljače, 10h (A 314)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika– 16. veljače, 10h (A 314)
Shakespeare – 2. veljače, 11h, A 105, 10. veljače, 12h (A 105) i 24. veljače, 11h (A 105); 14. rujna, 14h (A 105) i 21. rujna, 12h (A 105) 

Za kolegije koji se drže u ljetnom semestru:  

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi15. rujna, 10h (A 123)
Američki postmodernizam i popularna kultura –29. kolovoza, 9h (A 105)
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća29. kolovoza, 9h (A 105)
Britanski romantizam: proza –  23.6. 11-12.30, A 314 (29. kolovoza, 9h, A 105 – se neće održati!)
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. 15. rujna, 10h (A 123)
Suvremeni američki roman – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Američki modernizam – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku– 15. rujna, 10h (A 123)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća– 15. rujna, 10h (A 123)
Shakespeare – 15. lipnja, 12h (A 105) i 31. kolovoza, 11h (A 105); 14. rujna, 14h (A 105) i 21. rujna, 12h (A 105) 

– Termin ispitnih rokova u ISVU za kolegije prof. dr. sc. Reisinga je 17.6.2016. za oba kolegija
American Poetry From the Beginnings to the Twentieth Century (preddiplomski studij) i
The 1960s in American Film, Literature, and Music (diplomski studij).

***

Diplomska razina:

Za kolegije koji se drže u zimskom semestru:

Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti  – 12. veljače, 10h (A 105)
Britanski moderni roman i Britansko carstvo – 16. veljače, 10h (A 314)
Hrvatsko-američka etnička književnost– 15. veljače, 9h (A 105)
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti12. veljače, 10h (A 105)
Povijest i paradigme američkih studija 1 – 15. veljače, 9h (A 105)
Predrafaelitizam– 16. veljače, 10h (A 314)
Englesko barokno pjesništvo – 3. veljače, 10h (A 105); 10. veljače, 12h (A 105) i 24. veljače, 11h (A 105); 14. rujna, 14h (A 105) i 21. rujna, 12h (A 105)

Za kolegije koji se drže u ljetnom semestru:

Američko sada  (Grgas) – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Povijest i teorija engleskog romana – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Povijest i paradigme američkih studija 2 – 29. kolovoza, 9h (A 105
Pripovjedna disemiNacija Australije– 15. rujna, 10h (A 123)
Henry James i Edith Wharton: simptomatika američkog modernizma  – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma29. kolovoza, 9h (A 105)
Englesko barokno pjesništvo – 15. lipnja, 12h (A 105) i 31. kolovoza, 11h (A 105); 14. rujna, 14h (A 105) i 21. rujna, 12h (A 105)
– Termin ispitnih rokova u ISVU za kolegije prof. dr. sc. Reisinga je 17.6.2016. za oba kolegija
American Poetry From the Beginnings to the Twentieth Century (preddiplomski studij) i
The 1960s in American Film, Literature, and Music (diplomski studij).

 

 

 

 

 

 

 

Izvanredni ispitni rokovi iz jezičnih predmeta 2014/15.

IZVANREDNI TERMINI ISPITA 2014/2015.
(predbolonjski, preddiplomski i diplomski jezični kolegiji)

IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI  – pratite i obavijesti na Oglasnoj ploči

20. TRAVNJA U 14.45 SATI U A-216, prijave u ISVU ili mejlom na mgrubisic@ffzg.hr

– stari program – Semantika, Kognitivna lingvistika, Sintaksa, Kultura i civilizacija Velike Britanije, Povijest engleskog jezika, Teorija prevođenja

– bolonjski program – Uvod u lingvistički studij, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija

20. TRAVNJA U 14.45 SATI U A-216, svakako se najaviti mailom tjedan dana prije na npavlovi@ffzg.hr
– bolonjski program – Teorija prevođenja, Prevođenje znanstvenih tekstova

15. SVIBNJA U 12.30 SATI U A-314, prijave u ISVU ili mejlom na jaculig@ffzg.hr

– stari program – Semantika, Kognitivna lingvistika, Sintaksa, Kultura i civilizacija Velike Britanije, Povijest engleskog jezika, Teorija prevođenja

24.4. u u 13 sati u A-314: – bolonjski program – Sintaksa 2, Psiholingvistika –VAŽNO! promjena

 15. SVIBNJA U 12.30 SATI U A-314, svakako se najaviti mailom tjedan dana prije na npavlovi@ffzg.hr
– bolonjski program – Teorija prevođenja, Prevođenje znanstvenih tekstova

 

Varijante engleskog jezika
3.11. 2014., 16 h – B-008
8.12. 2014., 16 h – B-008
13.4. 2015.,  16 h – B-008
11.5. 2015.,  16 h – B-008
CEL1 – Izvanredni ispitni rok: 8.4.2015., u 18.30h, Dv. 1. Molim da se studenti prijave za ispit preku ISVU-a.
CEL1 i CEL2 – 4.12. u 14.45 sati (A 123)
Molimo zainteresirane studente da se obvezatno prijave i u ISVU do srijede 3. prosinca u 10 sati i na mail lektorici Zubak Pivarski. U suprotnome neće moći pristupiti ispitu.
CEL3 i Analiza engleskih tekstova – 8.12. u 10 sati (B 012)
 Prijevodne vježbe i Kulture SAD-a i Velike Britanije: 4.12. u 11h, u Dv. 7
Sintaksa 1: 10.12. u 14:00, soba naknadno.
15. travnja 2015. (SRIJEDA) u 14:00, soba naknadno
STARI PROGRAM:
Sociolingvistika (predbolonjska)
4.12. 14h, B 016
15.4. 14h, B 016
 

 

11.12. 12:30 – 14 SATI, A123 – obavezna prijava (i odjava!) na vbroz@ffzg.hr i putem ISVU-a za bolonjce
STARI PROGRAM: Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Kultura i civilizacija VB, Sintaksa, Teorija prevođenja
BOLONJSKI PROGRAM: Uvod u ling. studij, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija, Sintaksa 2, Psiholingvistika
24.11. 8 – 10 SATI, A216 – obavezna prijava (i odjava!) na mgrubisic@ffzg.hr i putem ISVU-a za bolonjce
STARI PROGRAM: Semantika, Sintaksa, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Kultura i civilizacija VB, Teorija prevođenja
BOLONJSKI PROGRAM: Uvod u ling. studij, Sintaksa 2, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija, Psiholingvistika

objavljeno 29.10.2014.
ažurirano 8.11.2014.
ažurirano 29.11.2014.
ažurirano 1.12.2014.
ažurirano 21.3.2015.

Dekanski rokovi (ožujak 2014.)

 Izvanredni (“dekanski”) ispitni rokovi za sve bolonjske studente u ožujku 2014.

Dekanski ispitni rok kod dr. sc. Vlatka Broza održat će se u četvrtak 20.3. u F-316 u 9:30h.
Dekanski rok iz kolegija Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost održat će se u petak, 21.03.2014., u A-309 u 14h.
Dekanski rok iz Uvoda u studij engleske književnosti održat će se u petak, 21.03.2014., u A-309 u 14h.
Dekanski rok za kolegij CEL3 održat će se u srijedu 19.3.2014. u B-012 (Anglistika) u 10h. Za prijavu studenti se trebaju javiti na mail profesorici Ivani Bašić do ponedjeljka 17.3.2014. do 10h ujutro.
Dekanski rok za kolegij CEL1 održat će se u srijedu 19.3.2014. u Računalnoj učionici (Knjižnica, 1. kat) u 14h. Za prijavu studenti se trebaju javiti na mail profesorici Marini Zubak Pivarski do ponedjeljka 17.3.2014. do 10h ujutro.
Kolegiji kod Prof. dr. Višnje Josipović Smojver: termin ispita u dekanskom roku prema dogovoru. Eventualni kandidati trebaju se javiti elektronički na visnja.josipovic@zg.t-com.hr
SLA i Proces ovladavanja jezikom: srijeda 19.3. u 11.00 u B-009
Dekanski rok za kolegije Individualne razlike u usvajanju jezika, Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi i Glotodidaktika bit će u utorak 18. ožujka 2014. u 10.30 u B-009.
Zainteresirani za dekanski rok iz Uvoda u lingvistički studij, Semantike
engleskoga jezika i Sociolingvistike neka se jave na mail
mgrubisic@ffzg.hr
Rok će se održati
17. ožujka u 14.45h u A-123.
Izvanredni rok za bolonjske studente iz kolegija Sintaksa 1, Sintaksa 2 i Psiholingvistika održat će se u četvrtak, 20. 03. 2014. od 9:30 sati u sobi F-316. Mole se studenti da prijave za ispit pošalju na mail izovko@ffzg.hr najkasnije do srijede, 19. 03.

Dodatni ispitni rokovi iz književnih predmeta 2013/14.

DODATNI TERMINI ISPITA 2013/2014. (preddiplomski i diplomski književni kolegiji)
_______________________________________________________________________________

JESENSKI ISPITNI ROK

Ispiti iz svih kolegija (preddiplomskih i diplomskih) kod
prof. dr. Janje Ciglar Žanić
24.9. 12.00h A-105

LJETNI ISPITNI ROK

Kulturni aspekt američkog neoliberalizma
(diplomski studij)
27.6. 12h A123
Shakespeare (preddiplomski studij)
10.6. 12.30h Konfer. dv. u Knjižnici
Ispiti iz svih kolegija (preddiplomskih i diplomskih) kod
prof. dr. Janje Ciglar Žanić
26.6. 12.00h A-105

objavljeno 2.6.2014.
________________________________________________________________________________

ZIMSKI ISPITNI ROK

preddiplomski kolegiji: Shakespeare i
diplomski kolegiji: Englesko barokno pjesništvo

Dodatni ispit održat će se 5. veljače 2014. u 11 sati u sobi A 105.

preddiplomski kolegij: Viktorijanski roman (Jukić)
remedijalni test zakazan je za 17.02.2014. u 12 sati, u sobi A-123

Termin remedijalnoga testa za studente u kolegijima profesorice Jukić i
profesora Kneževića jest 17. veljače 2014. u 12 sati u sobi A-123.

objavljeno 22.1.2014.
ažurirano 11.9.2014.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Izvanredni ispitni rokovi iz jezičnih predmeta 2013/14.-arhiva

IZVANREDNI TERMINI ISPITA 2013/2014. (preddiplomski i diplomski jezični kolegiji)

IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI U RUJNU 2014. – pratite i obavijsti na Oglasnoj ploči
Suvremeni engleski jezik 1, Suvremeni engleski jezik 2, Društva i kulture engleskoga govornog područja i Prijevodne vježbe – srijeda, 24. rujna u 12 sati u DVII
Fonetika i fonologija i Engleski širom svijeta: ponedjeljak, 22. rujna u 17.30 u A 105.
Semantika engleskog jezika, Povijest engleskog jezika, Sociolingvistika, Psiholingvistika, Leksikologija i leksikografija i Sintaksa engleskog jezika – rečenica: srijeda, 24. rujna u 12 sati u A 123
 Uvod u lingvistiku i Sintaksa – vrste riječi : 26. rujna, prostorija i vrijeme naknadno.
 

preddiplomski kolegiji: Sintaksa 1, Sintaksa 2
diplomski kolegiji: Psiholingvistika
(ling.)Sociolingvistika (ling. i prev.)
26. 11. 2013.  u 11:45h    A216
5. 5. 2014.   u 14:45  u A-123. Prijave na e-mail izovko@ffzg.hr

preddiplomski kolegiji: Uvod u lingvistiku, Semantika,
diplomski kolegiji:
Leksikologija (ling. i prev.) i Povijest engleskog jezika (ling.)
27. 11. 2013.   u 16:15h     A216

5. 5. 2014.   u 14:45  u A-123. Prijave na e-mail mgrubisic@ffzg.hr

preddiplomski kolegiji: Suvremeni engleski jezik 3 i Analiza tekstova
20. 11. 2013.   u 10h    B014

17. 12. 2013.   u 10h    B014

objavljeno 9.11.2013.
ažurirano 9.4.2014.

        

 

 

 

 

 

Ispitni rokovi: 3. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2020/2021.
_____________________________________________________________________________

Bolonjski program : III. godina studija

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(siječanj/veljača 2021.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj/srpanj 2021.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2021.)
datum/sat/prostorija
Semantika engleskog jezika 25.1. 9.00 Online 14.6. 12.00 D V/Online 30.8. 12.00 D V/Online
1.2. 9.00 Online 21.6. 12.00 D V/Online 6.9. 12.00 D V/Online
8.2. 9.00 Online 28.6. 12.00 D V/Online 13.9. 12.00 D V/Online
Kulture SAD-a i Velike Britanije*                  
                 
Prijevodne vježbe*                  
                 
                 
Fonetika i fonologija*                  

* Kolegij Fonetika i fonologija ocjenjuje se metodom trajnog praćenja.
** Svi književni kolegiji ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirani su dodatni ispitni termini. Vidi silabus odgovarajućeg kolegija za dodatno objašnjenje.
 Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

DODATNI ISPITNI ROKOVI IZ KNJIŽEVNIH KOLEGIJA 2020./2021.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.

Ispitni rokovi: 2. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2020/2021.
____________________________________________________________________________

Bolonjski program : II. godina studija

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(siječanj/veljača 2021.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj/srpanj 2021.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2021.)
datum/sat/prostorija
Suvremeni engleski jezik III 4.2. 14.00 DVII 16.6. 16.00 D VII 8.9. 16.00 D VII
12.2. 16.00 D VII 28.6. 16.00 D VII 15.9. 14.00 D VII
                 
Analiza engleskih tekstova 4.2. 14.00 DVII 16.6. 16.00 D VII 8.9. 16.00 D VII
12.2. 16.00 D VII 28.6. 16.00 D VII 15.9. 14.00 D VII
                 
Sintaksa engleskog jezika II – rečenica 28.1. 10.00 Online 15.6. 10.00 Online 2.9. 10.00 Online
4.2. 10.00 Online 29.6. 10.00 Online 9.9. 10.00 Online
11.2. 10.00 Online 6.7. 10.00 Online 15.9. 10.00 Online

* Svi književni kolegiji ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirani su dodatni ispitni termini. Vidi silabus odgovarajućeg kolegija za dodatno objašnjenje.
 Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

DODATNI ISPITNI ROKOVI IZ KNJIŽEVNIH KOLEGIJA 2020./2021.
________________________________________________________________________________________________________

Važno! Prijava ispita za jezične kolegije preddiplomskog studija odslušane do kraja ak.god. 2013./14.:
Mole se studenti koji su odslušali: CEL 3, Prijevodne vježbe, Kulture SAD-a i Velike Britanije ili Analizu engleskih tekstova zaključno s akad. god. 2013/14. da se jave u tajništvo Odsjeka za anglistiku prije polaganja navedenih ispita radi prijave na ispitne rok(ove).
Obavijest se odnosi na prijavu za sve rokove u akad. god. 2015/16.:  zimski, ljetni i jesenski.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.

 

Ispitni rokovi: 1. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2020/2021.
____________________________________________________________________________________

Bolonjski program : I. godina studija

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(siječanj/veljača 2021)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj/srpanj 2021.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2021.)
datum/sat/prostorija
Suvremeni engleski jezik I 2.2. 12.00 D VII 15.6. 8.00 D VII 6.9. 8.00 D VII
9.2. 12.00 D VII 23.6. 10.00 D VII 13.9. 12.00 D VII
16.2. 10.00 D VII            
Suvremeni engleski jezik II 2.2. 12.00 D VII 15.6. 8.00 D VII 6.9. 8.00 D VII
9.2. 12.00 D VII 23.6. 10.00 D VII 13.9. 12.00 D VII
      30.6. 10.00 D VII      
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika 1.2. 10.00 Online 28.6. 10.00 Online 6.9. 10.00 Online
15.2. 10.00 Online 5.7. 10.00 Online 13.9. 10.00 Online
                 
Sintaksa engleskog jezika I: vrste riječi 5.2. 16.00 D VII 28.6. 20.00 D VII 7.9. 8.00 D VII
12.2. 20.00 D VII 5.7. 8.00 D VII 14.9. 8.00 D VII
19.2. 16.00 D VII 12.7. 8.00 D VII 21.9. 16.00 D VII

 

Uvod u studij engleske književnosti I 18.2. 10.00 Online
17.6. 10.00 Online
9.9. 10.00 Online
Uvod u studij engleske književnosti II 25.6.    
20.9.    

* ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjere znanja.
⇒ 
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

objavljeno 16.12.2020.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.