Arhiva kategorije: Ispitni rokovi – Preddiplomski studij

Ispiti iz književnih seminara – preddiplomski i diplomski, 2018./2019.

Popravni rokovi (remedials) za književne seminare, 2018./2019.:
Preddiplomska i diplomska razina

Preddiplomski studij (zimski i ljetni semestar)

Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegija za dodatno objašnjenje.

Američki modernizam
21. lipnja, 10h, D V
13. rujna, 10h, D V

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj književnoj prozi
15. veljače, 10h, A 105

Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu
21. lipnja, 10h, A 105

Britanski romantizam: poezija
15. veljače, 10h, D VII

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
19. veljače, 10.15h, A 123

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
13. lipnja, 9.30h, A 123

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća
13. lipnja, 9.30h, A 123

Američko žensko pismo 19.st.
15. veljače, 10h, D VII

Suvremeni američki roman
15. veljače, 10h, D VII

Američki Bildungsroman roman 19. i 20. stoljeća
21. lipnja, 10h, D V

Viktorijanski roman: poetika i politika
15. veljače, 10h, D VII

Američko pjesništvo 20. stoljeća
21. lipnja, 10h, D V

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
15. veljače, 12h, A 105

Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.
17. lipnja, 10h, A 123

Američki postmodernizam i popularna kultura
15. veljače, 10h, D VII

Britanski romantizam: proza
21. lipnja, 10h, D V

Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19.stoljeću
21. lipnja, 10h, D V

Engleski roman 19. stoljeća
27. lipnja, 10h, A 105

Američka kratka priča
13. rujna, 10h, D V

Diplomski studij (zimski i ljetni semestar)
Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegije za dodatno objašnjenje.

Povijesni pregled fantastike u britanskoj književnosti
15. veljače, 10h, A 105

Pripovjedna disemiNacija Australije
21. lipnja, 10h, A 105

Britanski moderni roman i Britansko carstvo
19. veljače, 10.15h, A 123

Predrafaelitizam
15. veljače, 10h, D VII

Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
15. veljače, 10h, D VII

Povijest i paradigme američkih studija 1
15. veljače, 10h, D VII

Povijest i paradigme američkih studija 2
21. lipnja, 10h, D V

Američko sada
21. lipnja, 10h, D V

Moderna anglofona ženska književnost
17. lipnja, 10h, A 123

Etika i estetika britanskog modernizma
21. lipnja, 10h, D V

Književnost i vizualnost
21. lipnja, 10h, D V

Povijest i teorija engleskog romana
27. lipnja , 10h, A 105

Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
13. rujna, 10h, D V

 

Ispiti iz književnih seminara – preddiplomski i diplomski, 2016./2017.

Popravni rokovi (remedials) za književne seminare, 2016./2017.:

Preddiplomska razina:

Za kolegije koji se izvode u zimskom semestru:

 – Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi – 17. veljače, 10h, A 105
 – Američki postmodernizam i popularna kultura – 13. veljače, 14h, D I
 – Aspekti američkog romantizma – 13. veljače, 14h, D I
 – Britanski romantizam: poezija – 13. veljače, 12h, A 105
 – Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost – 13. veljače, 10h, A 314
 – Suvremeni američki roman – 13. veljače, 14h, D I
 – Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  – 13. veljače, 14h, D I
 – Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika – 13. veljače, 14h, D I

Za kolegije koji se izvode u ljetnom semestru:

 – Američka književnost i kultura II (Fulbright gostujući profesor) – naknadno
 – African American Literature: 1800-Present (gostujući profesor) – naknadno
 – Shakespeare – naknadno
 – Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi – 23. lipnja, 10h, A 105

 – Američki modernizam – 26. lipnja, 14h, D V
 – Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. – 26. lipnja, 8.30h, A 314
 – Britanski romantizam: proza – 27. lipnja 13.00-14.30h, A-123
 – Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku – 23. lipnja, 10h, A 105
 – Suvremeni američki roman – 26. lipnja, 14h, D V

 – Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća – 23. lipnja, 10h, A 105
 – Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860-1914 – 26. lipnja, 14h, D V
 – Viktorijanska književnost: žanrovi i teme – 26. lipnja, 14h, D V
 – Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika – 26. lipnja, 14h, D V

***

Diplomska razina (Književno-kulturološki smjer):

Za kolegije koji se izvode u zimskom semestru:

 Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti – 13. veljače, 10h, A 105
 – Britanski moderni roman i Britansko carstvo -13. veljače, 14h, D I
 – Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti – 17. veljače, 10h, A 105
 – Povijest i pamćenje u suvremenom američkom romanu – 13. veljače, 14h, D I
 – Povijest i paradigme američkih studija 1  – 13. veljače, 14h, D I
 – Predrafaelitizam – 13. veljače, 14h, D I
 – Milton – naknadno

Za kolegije koji se izvode u ljetnom semestru:

 – Američko sada – 26. lipnja, 14h, D V
 – Amerikanističke teme II (Fulbright gostujući profesor) – naknadno
 –  Etika i estetika britanskog modernizma – 27. lipnja 13.00-14.30h, A-123
 – Književnost i vizualnost: Američki film, naracija i psihoanaliza – 26. lipnja, 14h, D V
 – Pripovjedna disemiNacija Australije – 23. lipnja, 10h, A 105
 – Povijest i teorija engleskog romana – 26. lipnja, 14h, D V
 – Moderna anglofona ženska književnost – naknadno
 – Povijest i paradigme američkih studija 2 – 26. lipnja, 14h, D V

 

 

 

 

 

 

 

Ispiti iz književnih seminara – preddiplomski i diplomski, 2015./2016.

Popravni rokovi (remedials) za književne seminare, 2015./2016.:

Preddiplomska razina:

Za kolegije koji se drže u zimskom semestru:

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi12. veljače, 10h (A 105)
Američki postmodernizam i popularna kultura – 15. veljače, 9h (A 105)
Aspekti američkog romantizma – 15. veljače, 9h (A 105)
Britanski romantizam: poezija– 15. veljače, 9h (A 105)
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost– 12. veljače, 10h (A 105)
Suvremeni američki roman– 15. veljače, 9h (A 105)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  – 16. veljače, 10h (A 314)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika– 16. veljače, 10h (A 314)
Shakespeare – 2. veljače, 11h, A 105, 10. veljače, 12h (A 105) i 24. veljače, 11h (A 105); 14. rujna, 14h (A 105) i 21. rujna, 12h (A 105) 

Za kolegije koji se drže u ljetnom semestru:  

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi15. rujna, 10h (A 123)
Američki postmodernizam i popularna kultura –29. kolovoza, 9h (A 105)
Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća29. kolovoza, 9h (A 105)
Britanski romantizam: proza –  23.6. 11-12.30, A 314 (29. kolovoza, 9h, A 105 – se neće održati!)
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. 15. rujna, 10h (A 123)
Suvremeni američki roman – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme  – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Američki modernizam – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku– 15. rujna, 10h (A 123)
Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća– 15. rujna, 10h (A 123)
Shakespeare – 15. lipnja, 12h (A 105) i 31. kolovoza, 11h (A 105); 14. rujna, 14h (A 105) i 21. rujna, 12h (A 105) 

– Termin ispitnih rokova u ISVU za kolegije prof. dr. sc. Reisinga je 17.6.2016. za oba kolegija
American Poetry From the Beginnings to the Twentieth Century (preddiplomski studij) i
The 1960s in American Film, Literature, and Music (diplomski studij).

***

Diplomska razina:

Za kolegije koji se drže u zimskom semestru:

Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti  – 12. veljače, 10h (A 105)
Britanski moderni roman i Britansko carstvo – 16. veljače, 10h (A 314)
Hrvatsko-američka etnička književnost– 15. veljače, 9h (A 105)
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti12. veljače, 10h (A 105)
Povijest i paradigme američkih studija 1 – 15. veljače, 9h (A 105)
Predrafaelitizam– 16. veljače, 10h (A 314)
Englesko barokno pjesništvo – 3. veljače, 10h (A 105); 10. veljače, 12h (A 105) i 24. veljače, 11h (A 105); 14. rujna, 14h (A 105) i 21. rujna, 12h (A 105)

Za kolegije koji se drže u ljetnom semestru:

Američko sada  (Grgas) – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Povijest i teorija engleskog romana – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Povijest i paradigme američkih studija 2 – 29. kolovoza, 9h (A 105
Pripovjedna disemiNacija Australije– 15. rujna, 10h (A 123)
Henry James i Edith Wharton: simptomatika američkog modernizma  – 29. kolovoza, 9h (A 105)
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma29. kolovoza, 9h (A 105)
Englesko barokno pjesništvo – 15. lipnja, 12h (A 105) i 31. kolovoza, 11h (A 105); 14. rujna, 14h (A 105) i 21. rujna, 12h (A 105)
– Termin ispitnih rokova u ISVU za kolegije prof. dr. sc. Reisinga je 17.6.2016. za oba kolegija
American Poetry From the Beginnings to the Twentieth Century (preddiplomski studij) i
The 1960s in American Film, Literature, and Music (diplomski studij).

 

 

 

 

 

 

 

Izvanredni ispitni rokovi iz jezičnih predmeta 2014/15.

IZVANREDNI TERMINI ISPITA 2014/2015.
(predbolonjski, preddiplomski i diplomski jezični kolegiji)

IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI  – pratite i obavijesti na Oglasnoj ploči

20. TRAVNJA U 14.45 SATI U A-216, prijave u ISVU ili mejlom na mgrubisic@ffzg.hr

– stari program – Semantika, Kognitivna lingvistika, Sintaksa, Kultura i civilizacija Velike Britanije, Povijest engleskog jezika, Teorija prevođenja

– bolonjski program – Uvod u lingvistički studij, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija

20. TRAVNJA U 14.45 SATI U A-216, svakako se najaviti mailom tjedan dana prije na npavlovi@ffzg.hr
– bolonjski program – Teorija prevođenja, Prevođenje znanstvenih tekstova

15. SVIBNJA U 12.30 SATI U A-314, prijave u ISVU ili mejlom na jaculig@ffzg.hr

– stari program – Semantika, Kognitivna lingvistika, Sintaksa, Kultura i civilizacija Velike Britanije, Povijest engleskog jezika, Teorija prevođenja

24.4. u u 13 sati u A-314: – bolonjski program – Sintaksa 2, Psiholingvistika –VAŽNO! promjena

 15. SVIBNJA U 12.30 SATI U A-314, svakako se najaviti mailom tjedan dana prije na npavlovi@ffzg.hr
– bolonjski program – Teorija prevođenja, Prevođenje znanstvenih tekstova

 

Varijante engleskog jezika
3.11. 2014., 16 h – B-008
8.12. 2014., 16 h – B-008
13.4. 2015.,  16 h – B-008
11.5. 2015.,  16 h – B-008
CEL1 – Izvanredni ispitni rok: 8.4.2015., u 18.30h, Dv. 1. Molim da se studenti prijave za ispit preku ISVU-a.
CEL1 i CEL2 – 4.12. u 14.45 sati (A 123)
Molimo zainteresirane studente da se obvezatno prijave i u ISVU do srijede 3. prosinca u 10 sati i na mail lektorici Zubak Pivarski. U suprotnome neće moći pristupiti ispitu.
CEL3 i Analiza engleskih tekstova – 8.12. u 10 sati (B 012)
 Prijevodne vježbe i Kulture SAD-a i Velike Britanije: 4.12. u 11h, u Dv. 7
Sintaksa 1: 10.12. u 14:00, soba naknadno.
15. travnja 2015. (SRIJEDA) u 14:00, soba naknadno
STARI PROGRAM:
Sociolingvistika (predbolonjska)
4.12. 14h, B 016
15.4. 14h, B 016
 

 

11.12. 12:30 – 14 SATI, A123 – obavezna prijava (i odjava!) na vbroz@ffzg.hr i putem ISVU-a za bolonjce
STARI PROGRAM: Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Kultura i civilizacija VB, Sintaksa, Teorija prevođenja
BOLONJSKI PROGRAM: Uvod u ling. studij, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija, Sintaksa 2, Psiholingvistika
24.11. 8 – 10 SATI, A216 – obavezna prijava (i odjava!) na mgrubisic@ffzg.hr i putem ISVU-a za bolonjce
STARI PROGRAM: Semantika, Sintaksa, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Kultura i civilizacija VB, Teorija prevođenja
BOLONJSKI PROGRAM: Uvod u ling. studij, Sintaksa 2, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija, Psiholingvistika

objavljeno 29.10.2014.
ažurirano 8.11.2014.
ažurirano 29.11.2014.
ažurirano 1.12.2014.
ažurirano 21.3.2015.

Dekanski rokovi (ožujak 2014.)

 Izvanredni (“dekanski”) ispitni rokovi za sve bolonjske studente u ožujku 2014.

Dekanski ispitni rok kod dr. sc. Vlatka Broza održat će se u četvrtak 20.3. u F-316 u 9:30h.
Dekanski rok iz kolegija Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost održat će se u petak, 21.03.2014., u A-309 u 14h.
Dekanski rok iz Uvoda u studij engleske književnosti održat će se u petak, 21.03.2014., u A-309 u 14h.
Dekanski rok za kolegij CEL3 održat će se u srijedu 19.3.2014. u B-012 (Anglistika) u 10h. Za prijavu studenti se trebaju javiti na mail profesorici Ivani Bašić do ponedjeljka 17.3.2014. do 10h ujutro.
Dekanski rok za kolegij CEL1 održat će se u srijedu 19.3.2014. u Računalnoj učionici (Knjižnica, 1. kat) u 14h. Za prijavu studenti se trebaju javiti na mail profesorici Marini Zubak Pivarski do ponedjeljka 17.3.2014. do 10h ujutro.
Kolegiji kod Prof. dr. Višnje Josipović Smojver: termin ispita u dekanskom roku prema dogovoru. Eventualni kandidati trebaju se javiti elektronički na visnja.josipovic@zg.t-com.hr
SLA i Proces ovladavanja jezikom: srijeda 19.3. u 11.00 u B-009
Dekanski rok za kolegije Individualne razlike u usvajanju jezika, Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi i Glotodidaktika bit će u utorak 18. ožujka 2014. u 10.30 u B-009.
Zainteresirani za dekanski rok iz Uvoda u lingvistički studij, Semantike
engleskoga jezika i Sociolingvistike neka se jave na mail
mgrubisic@ffzg.hr
Rok će se održati
17. ožujka u 14.45h u A-123.
Izvanredni rok za bolonjske studente iz kolegija Sintaksa 1, Sintaksa 2 i Psiholingvistika održat će se u četvrtak, 20. 03. 2014. od 9:30 sati u sobi F-316. Mole se studenti da prijave za ispit pošalju na mail izovko@ffzg.hr najkasnije do srijede, 19. 03.

Dodatni ispitni rokovi iz književnih predmeta 2013/14.

DODATNI TERMINI ISPITA 2013/2014. (preddiplomski i diplomski književni kolegiji)
_______________________________________________________________________________

JESENSKI ISPITNI ROK

Ispiti iz svih kolegija (preddiplomskih i diplomskih) kod
prof. dr. Janje Ciglar Žanić
24.9. 12.00h A-105

LJETNI ISPITNI ROK

Kulturni aspekt američkog neoliberalizma
(diplomski studij)
27.6. 12h A123
Shakespeare (preddiplomski studij)
10.6. 12.30h Konfer. dv. u Knjižnici
Ispiti iz svih kolegija (preddiplomskih i diplomskih) kod
prof. dr. Janje Ciglar Žanić
26.6. 12.00h A-105

objavljeno 2.6.2014.
________________________________________________________________________________

ZIMSKI ISPITNI ROK

preddiplomski kolegiji: Shakespeare i
diplomski kolegiji: Englesko barokno pjesništvo

Dodatni ispit održat će se 5. veljače 2014. u 11 sati u sobi A 105.

preddiplomski kolegij: Viktorijanski roman (Jukić)
remedijalni test zakazan je za 17.02.2014. u 12 sati, u sobi A-123

Termin remedijalnoga testa za studente u kolegijima profesorice Jukić i
profesora Kneževića jest 17. veljače 2014. u 12 sati u sobi A-123.

objavljeno 22.1.2014.
ažurirano 11.9.2014.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Izvanredni ispitni rokovi iz jezičnih predmeta 2013/14.-arhiva

IZVANREDNI TERMINI ISPITA 2013/2014. (preddiplomski i diplomski jezični kolegiji)

IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI U RUJNU 2014. – pratite i obavijsti na Oglasnoj ploči
Suvremeni engleski jezik 1, Suvremeni engleski jezik 2, Društva i kulture engleskoga govornog područja i Prijevodne vježbe – srijeda, 24. rujna u 12 sati u DVII
Fonetika i fonologija i Engleski širom svijeta: ponedjeljak, 22. rujna u 17.30 u A 105.
Semantika engleskog jezika, Povijest engleskog jezika, Sociolingvistika, Psiholingvistika, Leksikologija i leksikografija i Sintaksa engleskog jezika – rečenica: srijeda, 24. rujna u 12 sati u A 123
 Uvod u lingvistiku i Sintaksa – vrste riječi : 26. rujna, prostorija i vrijeme naknadno.
 

preddiplomski kolegiji: Sintaksa 1, Sintaksa 2
diplomski kolegiji: Psiholingvistika
(ling.)Sociolingvistika (ling. i prev.)
26. 11. 2013.  u 11:45h    A216
5. 5. 2014.   u 14:45  u A-123. Prijave na e-mail izovko@ffzg.hr

preddiplomski kolegiji: Uvod u lingvistiku, Semantika,
diplomski kolegiji:
Leksikologija (ling. i prev.) i Povijest engleskog jezika (ling.)
27. 11. 2013.   u 16:15h     A216

5. 5. 2014.   u 14:45  u A-123. Prijave na e-mail mgrubisic@ffzg.hr

preddiplomski kolegiji: Suvremeni engleski jezik 3 i Analiza tekstova
20. 11. 2013.   u 10h    B014

17. 12. 2013.   u 10h    B014

objavljeno 9.11.2013.
ažurirano 9.4.2014.

        

 

 

 

 

 

Ispitni rokovi: 3. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2018/2019.
_____________________________________________________________________________

Bolonjski program : III. godina studija

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2019.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2019.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2019.)
datum/sat/prostorija
Semantika engleskog jezika 4.2. 12:00 D V 17.6. 9:00 A 105 26.8. 9:00 A 105
11.2. 12:00 D V 24.6. 9:00 A 105 2.9. 9:00 A 105
18.2. 12:00 D V 1.7. 9:00 A 105 9.9. 9:00 A 105
Kulture SAD-a i Velike Britanije* 20.2. 12:00 A 314 11.6. 12:00 A 314 18.9. 12:00 A 314
                 
Prijevodne vježbe*                  
20.2. 12:00 A 314 11.6. 12:00 A 314 18.9. 12:00 A 314
                 
Fonetika i fonologija*       21.6. 16:00 D VI 13.9. 16:00 D VI

* Kolegij Fonetika i fonologija ocjenjuje se metodom trajnog praćenja.
** Svi književni kolegiji ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirani su dodatni ispitni termini. Vidi silabus odgovarajućeg kolegija za dodatno objašnjenje.
 Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

DODATNI ISPITNI ROKOVI IZ KNJIŽEVNIH KOLEGIJA 2017./2018.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.

Ispitni rokovi: 2. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2018/2019.
____________________________________________________________________________

Bolonjski program : II. godina studija

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2019.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2019.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2019.)
datum/sat/prostorija
Suvremeni engleski jezik III 28.1. 13:00 D VII 11.6. 14:00 D VII 4.9. 14:00 D IV
6.2. 8:00 D VII 18.6. 16:00 D VII 11.9. 14:00 D IV
13.2. 16:00 D VII 28.6. 16:00 D VII 18.9. 14:00 D IV
Analiza engleskih tekstova 28.1. 13:00 D VII 11.6. 14:00 D VII 4.9. 14:00 D IV
6.2. 8:00 D VII 18.6. 16:00 D VII 11.9. 14:00 D IV
13.2. 16:00 D VII 28.6. 16:00 D VII 18.9. 14:00 D IV
Sintaksa engleskog jezika II – rečenica 6.2. 10:00 D V 12.6. 9:00 A 105 4.9. 9:00 A 105
13.2. 10:00 D V 3.7. 16:00 D V 11.9. 9:00 A 105
20.2. 10:00 D V 10.7. 10:00 D V 18.9. 9:00 A 105


* Svi književni kolegiji ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirani su dodatni ispitni termini. Vidi silabus odgovarajućeg kolegija za dodatno objašnjenje.
 Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

DODATNI ISPITNI ROKOVI IZ KNJIŽEVNIH KOLEGIJA 2017./2018.
________________________________________________________________________________________________________

Važno! Prijava ispita za jezične kolegije preddiplomskog studija odslušane do kraja ak.god. 2013./14.:
Mole se studenti koji su odslušali: CEL 3, Prijevodne vježbe, Kulture SAD-a i Velike Britanije ili Analizu engleskih tekstova zaključno s akad. god. 2013/14. da se jave u tajništvo Odsjeka za anglistiku prije polaganja navedenih ispita radi prijave na ispitne rok(ove).
Obavijest se odnosi na prijavu za sve rokove u akad. god. 2015/16.:  zimski, ljetni i jesenski.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.

 

Ispitni rokovi: 1. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2018/2019.
____________________________________________________________________________________

Bolonjski program : I. godina studija

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2019.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2019.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2019.)
datum/sat/prostorija
 Suvremeni engleski jezik I 29.1. 14:00 D VII 12.6. 16:00 D VII 3.9. 14:00 D VII
5.2. 16:00 D VII 19.6. 8:00 D VII 10.9. 14:00 D VII
12.2. 12:00 D VII 26.6. 8:00 D VII 17.9. 14:00 D VII
Suvremeni engleski jezik II 29.1. 14:00 D VII 12.6. 16:00 D VII 3.9. 14:00 D VII
5.2. 16:00 D VII 19.6. 8:00 D VII 10.9. 14:00 D VII
12.2. 12:00 D VII 26.6. 8:00 D VII 17.9. 14:00 D VII
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika 4.2. 12:00 D V 17.6. 9:00 A 105 26.8. 9:00 A 105
11.2. 12:00 D V 24.6. 9:00 A 105 2.9. 9:00 A 105
18.2. 12:00 D V 1.7. 9:00 A 105 9.9. 9:00 A 105
Sintaksa engleskog jezika I: vrste riječi 6.2. 10:00 D VI 18.6. 14:00 D VII 26.8. 10:00 D VII
13.2. 10:00 D VI 3.7. 16:00 D VII 2.9. 10:00 D VII
20.2. 10:00 D VI 10.7. 13:00 D VII 9.9. 10:00 D VII

 

Uvod u studij engleske književnosti I

15.2. 10:00 D VII
21.6. 10:00 D V
13.9. 10:00 D V
Uvod u studij engleske književnosti II

21.6. 10:00 D V
13.9. 10:00 D V

* ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjere znanja.
⇒ 
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

objavljeno 11.12.2018.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.