Dodatni ispitni rokovi iz književnih predmeta 2013/14.

DODATNI TERMINI ISPITA 2013/2014. (preddiplomski i diplomski književni kolegiji)
_______________________________________________________________________________

JESENSKI ISPITNI ROK

Ispiti iz svih kolegija (preddiplomskih i diplomskih) kod
prof. dr. Janje Ciglar Žanić
24.9. 12.00h A-105

LJETNI ISPITNI ROK

Kulturni aspekt američkog neoliberalizma
(diplomski studij)
27.6. 12h A123
Shakespeare (preddiplomski studij)
10.6. 12.30h Konfer. dv. u Knjižnici
Ispiti iz svih kolegija (preddiplomskih i diplomskih) kod
prof. dr. Janje Ciglar Žanić
26.6. 12.00h A-105

objavljeno 2.6.2014.
________________________________________________________________________________

ZIMSKI ISPITNI ROK

preddiplomski kolegiji: Shakespeare i
diplomski kolegiji: Englesko barokno pjesništvo

Dodatni ispit održat će se 5. veljače 2014. u 11 sati u sobi A 105.

preddiplomski kolegij: Viktorijanski roman (Jukić)
remedijalni test zakazan je za 17.02.2014. u 12 sati, u sobi A-123

Termin remedijalnoga testa za studente u kolegijima profesorice Jukić i
profesora Kneževića jest 17. veljače 2014. u 12 sati u sobi A-123.

objavljeno 22.1.2014.
ažurirano 11.9.2014.