Ispitni rokovi: 3. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2019/2020.
_____________________________________________________________________________

Bolonjski program : III. godina studija

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2020.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2020.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2020.)
datum/sat/prostorija
Semantika engleskog jezika 3.2. 12:00 D V 23.6. 10:00 D V 31.8. 10:00 D V
10.2. 10:00 D V 29.6. 8:00 D V 7.9. 18:00 D V
17.2. 8:00 D V 6.7. 12:00 D V 14.9. 18:00 D V
Kulture SAD-a i Velike Britanije* 18.2. 10.00 A 123 2.7. 10.00 A 123 17.9. 10.00 A 123
                 
Prijevodne vježbe*                  
18.2. 10.00 A 123 2.7. 10.00 A 123 17.9. 10.00 A 123
                 
Fonetika i fonologija*  20.2. 17:30  D V 10.7. 17:00 D V 25.9. 17:00 D V

* Kolegij Fonetika i fonologija ocjenjuje se metodom trajnog praćenja.
** Svi književni kolegiji ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirani su dodatni ispitni termini. Vidi silabus odgovarajućeg kolegija za dodatno objašnjenje.
 Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

DODATNI ISPITNI ROKOVI IZ KNJIŽEVNIH KOLEGIJA 2019./2020.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.