Ispiti iz književnih seminara – preddiplomski i diplomski, 2018./2019.

Popravni rokovi (remedials) za književne seminare, 2018./2019.:
Preddiplomska i diplomska razina

Preddiplomski studij (zimski i ljetni semestar)

Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegija za dodatno objašnjenje.

Američki modernizam
21. lipnja, 10h, D V
13. rujna, 10h, D V

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj književnoj prozi
15. veljače, 10h, A 105

Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu
21. lipnja, 10h, A 105

Britanski romantizam: poezija
15. veljače, 10h, D VII

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
19. veljače, 10.15h, A 123

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku
13. lipnja, 9.30h, A 123

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća
13. lipnja, 9.30h, A 123

Američko žensko pismo 19.st.
15. veljače, 10h, D VII

Suvremeni američki roman
15. veljače, 10h, D VII

Američki Bildungsroman roman 19. i 20. stoljeća
21. lipnja, 10h, D V

Viktorijanski roman: poetika i politika
15. veljače, 10h, D VII

Američko pjesništvo 20. stoljeća
21. lipnja, 10h, D V

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
15. veljače, 12h, A 105

Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.
17. lipnja, 10h, A 123

Američki postmodernizam i popularna kultura
15. veljače, 10h, D VII

Britanski romantizam: proza
21. lipnja, 10h, D V

Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19.stoljeću
21. lipnja, 10h, D V

Engleski roman 19. stoljeća
27. lipnja, 10h, A 105

Američka kratka priča
13. rujna, 10h, D V

Diplomski studij (zimski i ljetni semestar)
Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegije za dodatno objašnjenje.

Povijesni pregled fantastike u britanskoj književnosti
15. veljače, 10h, A 105

Pripovjedna disemiNacija Australije
21. lipnja, 10h, A 105

Britanski moderni roman i Britansko carstvo
19. veljače, 10.15h, A 123

Predrafaelitizam
15. veljače, 10h, D VII

Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
15. veljače, 10h, D VII

Povijest i paradigme američkih studija 1
15. veljače, 10h, D VII

Povijest i paradigme američkih studija 2
21. lipnja, 10h, D V

Američko sada
21. lipnja, 10h, D V

Moderna anglofona ženska književnost
17. lipnja, 10h, A 123

Etika i estetika britanskog modernizma
21. lipnja, 10h, D V

Književnost i vizualnost
21. lipnja, 10h, D V

Povijest i teorija engleskog romana
27. lipnja , 10h, A 105

Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
13. rujna, 10h, D V