Ispiti iz književnih seminara – preddiplomski i diplomski, 2019./2020.

Popravni rokovi (remedials) za književne seminare, 2019./2020.:
Preddiplomska i diplomska razina

Preddiplomski studij (zimski i ljetni semestar)

Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegija za dodatno objašnjenje.

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme – 11. veljače, 10.00, A 105

Viktorijanski roman: poetika i politika – 11. veljače, 10.00, A 105

Engleski roman 19. stoljeća – 30. lipnja, 10.00, A 105

Britanski romantizam: poezija – 14. veljače, 16.00, D VII

Britanski romantizam: proza – 29. lipnja, 16.00, D VII

Aspekti američkog romantizma – 14. veljače, 16.00, D VII

Suvremeni američki roman – 14. veljače, 16.00, D VII

Američko pjesništvo 20. stoljeća – 29. lipnja, 16.00, D VII

Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860 – 1914 – 29. lipnja, 16.00, D VII

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost – 18. veljače, 11.00,  A 105

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća – 29. lipnja, 16.00, D VII

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku –  29. lipnja, 16.00, D VII

Cool Britannia – 30. lipnja, 10.00

Američki modernizam – 6. srpnja, 10h

Američka priča – 6. srpnja, 10h

Diplomski studij (zimski i ljetni semestar)
Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegije za dodatno objašnjenje.

Britanski moderni roman i Britansko carstvo – 11. veljače, 10.00, A 105

Predrafaelitizam – 11. veljače, 10.00, A 105

Povijest i teorija engleskog romana – 30. lipnja, 10.00, A 105

Etika i estetika britanskog modernizma – 29. lipnja, 16.00, D VII

Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima – 14. veljače, 16.00, D VII

Povijest i paradigme američkih studija 1 – 14. veljače, 16.00, D VII

Američko sada – 29. lipnja, 16.00, D VII

Povijest i paradigme američkih studija 2 – 29. lipnja, 16.00, D VII

Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti – 17. veljače, 9.00, A 105

Moderna anglofona ženska književnost – 30. lipnja, 10.00