Ispiti iz književnih seminara – preddiplomski i diplomski, 2020./2021.

Popravni rokovi (remedials) za književne seminare, 2020./2021.:
Preddiplomska i diplomska razina

Preddiplomski studij (zimski i ljetni semestar)

Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegija za dodatno objašnjenje.

Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi – 15.2. (prijavljuju studenti koji su ispunili sve elemente kontinuirane evaluacije)

Američki postmodernizam i popularna kultura – 19.2. u 10:00 online

Britanski romantizam: poezija – 19.2. u 10:00 online

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost – 8.02. u 10:00 online

Suvremeni američki roman – 4.2 u 13:00 online

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme – 11.2. u 10:00 online

Antropocen u britanskoj i australskoj književosti i filmu – 2.7. (prijavljuju studenti koji su ispunili sve elemente kontinuirane evaluacije)

Američko pjesništvo dvadesetog stoljeća -naknadno

Američka kratka priča – 25.6. u 10:00 D III ili online

Američki modernizam – 25.6. u 10:00 D III ili online

Britanski romantizam: proza – 25.6. u 10:00 D III ili online

Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća – 25.6. u 10:00 online

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku – 25.6. u 10:00 online

Engleski roman 19. stoljeća – 1.7. u 10:00, A 105 ili online

Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću – 1.7. u 10:00, A 105 ili online

Diplomski studij (zimski i ljetni semestar)
Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi silabe odgovarajućih kolegije za dodatno objašnjenje.

Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti – 12.2. u 10:00 online

Britanski moderni roman i Britansko carstvo – 11.2. u 10:00 online

Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti – 15.2. (prijavljuju studenti koji su ispunili sve elemente kontinuirane evaluacije)

Povijest i paradigme američkih studija 1 – 29.1. u 12:00 online

Američko sada -naknadno

Etika i estetika britanskog modernizma – 25.6. u 10:00 D III ili online

Književnost i vizualnost: američki film, naracija i psihoanaliza – 1.7. u 10:00, A 105 ili online

Povijest i paradigme američkih studija 2 – 25.6. u 10:00 D III ili online

Pripovjedna disemiNacija Australije – 2.7. (prijavljuju studenti koji su ispunili sve elemente kontinuirane evaluacije)

Povijest i teorija engleskog romana – 1.7. u 10:00, A 105 ili online

London u modernoj anglofonoj ženskoj književnosti – naknadno