Izvanredni ispitni rokovi iz jezičnih predmeta 2014/15.

IZVANREDNI TERMINI ISPITA 2014/2015.
(predbolonjski, preddiplomski i diplomski jezični kolegiji)

IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI  – pratite i obavijesti na Oglasnoj ploči

20. TRAVNJA U 14.45 SATI U A-216, prijave u ISVU ili mejlom na mgrubisic@ffzg.hr

– stari program – Semantika, Kognitivna lingvistika, Sintaksa, Kultura i civilizacija Velike Britanije, Povijest engleskog jezika, Teorija prevođenja

– bolonjski program – Uvod u lingvistički studij, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija

20. TRAVNJA U 14.45 SATI U A-216, svakako se najaviti mailom tjedan dana prije na npavlovi@ffzg.hr
– bolonjski program – Teorija prevođenja, Prevođenje znanstvenih tekstova

15. SVIBNJA U 12.30 SATI U A-314, prijave u ISVU ili mejlom na jaculig@ffzg.hr

– stari program – Semantika, Kognitivna lingvistika, Sintaksa, Kultura i civilizacija Velike Britanije, Povijest engleskog jezika, Teorija prevođenja

24.4. u u 13 sati u A-314: – bolonjski program – Sintaksa 2, Psiholingvistika –VAŽNO! promjena

 15. SVIBNJA U 12.30 SATI U A-314, svakako se najaviti mailom tjedan dana prije na npavlovi@ffzg.hr
– bolonjski program – Teorija prevođenja, Prevođenje znanstvenih tekstova

 

Varijante engleskog jezika
3.11. 2014., 16 h – B-008
8.12. 2014., 16 h – B-008
13.4. 2015.,  16 h – B-008
11.5. 2015.,  16 h – B-008
CEL1 – Izvanredni ispitni rok: 8.4.2015., u 18.30h, Dv. 1. Molim da se studenti prijave za ispit preku ISVU-a.
CEL1 i CEL2 – 4.12. u 14.45 sati (A 123)
Molimo zainteresirane studente da se obvezatno prijave i u ISVU do srijede 3. prosinca u 10 sati i na mail lektorici Zubak Pivarski. U suprotnome neće moći pristupiti ispitu.
CEL3 i Analiza engleskih tekstova – 8.12. u 10 sati (B 012)
 Prijevodne vježbe i Kulture SAD-a i Velike Britanije: 4.12. u 11h, u Dv. 7
Sintaksa 1: 10.12. u 14:00, soba naknadno.
15. travnja 2015. (SRIJEDA) u 14:00, soba naknadno
STARI PROGRAM:
Sociolingvistika (predbolonjska)
4.12. 14h, B 016
15.4. 14h, B 016
 

 

11.12. 12:30 – 14 SATI, A123 – obavezna prijava (i odjava!) na vbroz@ffzg.hr i putem ISVU-a za bolonjce
STARI PROGRAM: Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Kultura i civilizacija VB, Sintaksa, Teorija prevođenja
BOLONJSKI PROGRAM: Uvod u ling. studij, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija, Sintaksa 2, Psiholingvistika
24.11. 8 – 10 SATI, A216 – obavezna prijava (i odjava!) na mgrubisic@ffzg.hr i putem ISVU-a za bolonjce
STARI PROGRAM: Semantika, Sintaksa, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Kultura i civilizacija VB, Teorija prevođenja
BOLONJSKI PROGRAM: Uvod u ling. studij, Sintaksa 2, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija, Psiholingvistika

objavljeno 29.10.2014.
ažurirano 8.11.2014.
ažurirano 29.11.2014.
ažurirano 1.12.2014.
ažurirano 21.3.2015.