Ispitni rokovi: 2. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2020/2021.
____________________________________________________________________________

Bolonjski program : II. godina studija

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(siječanj/veljača 2021.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj/srpanj 2021.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2021.)
datum/sat/prostorija
Suvremeni engleski jezik III 4.2. 14.00 DVII 16.6. 16.00 D VII 8.9. 16.00 D VII
12.2. 16.00 D VII 28.6. 16.00 D VII 15.9. 14.00 D VII
                 
Analiza engleskih tekstova 4.2. 14.00 DVII 16.6. 16.00 D VII 8.9. 16.00 D VII
12.2. 16.00 D VII 28.6. 16.00 D VII 15.9. 14.00 D VII
                 
Sintaksa engleskog jezika II – rečenica 28.1. 10.00 Online 15.6. 10.00 Online 2.9. 10.00 Online
4.2. 10.00 Online 29.6. 10.00 Online 9.9. 10.00 Online
11.2. 10.00 Online 6.7. 10.00 Online 15.9. 10.00 Online

* Svi književni kolegiji ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirani su dodatni ispitni termini. Vidi silabus odgovarajućeg kolegija za dodatno objašnjenje.
 Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

DODATNI ISPITNI ROKOVI IZ KNJIŽEVNIH KOLEGIJA 2020./2021.
________________________________________________________________________________________________________

Važno! Prijava ispita za jezične kolegije preddiplomskog studija odslušane do kraja ak.god. 2013./14.:
Mole se studenti koji su odslušali: CEL 3, Prijevodne vježbe, Kulture SAD-a i Velike Britanije ili Analizu engleskih tekstova zaključno s akad. god. 2013/14. da se jave u tajništvo Odsjeka za anglistiku prije polaganja navedenih ispita radi prijave na ispitne rok(ove).
Obavijest se odnosi na prijavu za sve rokove u akad. god. 2015/16.:  zimski, ljetni i jesenski.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.