Ispitni rokovi: 2. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2019/2020.
____________________________________________________________________________

Bolonjski program : II. godina studija

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2020.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2020.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2020.)
datum/sat/prostorija
Suvremeni engleski jezik III 10.2. 14:00 D VII 17.6. 8:00 D VII 3.9. 14:00 D VII
17.2. 14:00 D VII 1.7. 14:00 D VII 10.9. 14:00 D VII
            17.9. 14:00 D VII
Analiza engleskih tekstova 10.2. 14:00 D VII 17.6. 8:00 D VII 3.9. 14:00 D VII
17.2. 14:00 D VII 1.7. 14:00 D VII 10.9. 14:00 D VII
            17.9. 14:00 D VII
Sintaksa engleskog jezika II – rečenica 29.1. 14:00 D V 17.6. 9:00 A 105 2.9. 9:00 A 105
5.2. 14:00 D V 1.7. 12:00 D V 16.9. 9:00 A 105
19.2. 14:00 D V 8.7. 12:00 D V 23.9. 9:00 A 105

* Svi književni kolegiji ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirani su dodatni ispitni termini. Vidi silabus odgovarajućeg kolegija za dodatno objašnjenje.
 Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

DODATNI ISPITNI ROKOVI IZ KNJIŽEVNIH KOLEGIJA 2019./2020.
________________________________________________________________________________________________________

Važno! Prijava ispita za jezične kolegije preddiplomskog studija odslušane do kraja ak.god. 2013./14.:
Mole se studenti koji su odslušali: CEL 3, Prijevodne vježbe, Kulture SAD-a i Velike Britanije ili Analizu engleskih tekstova zaključno s akad. god. 2013/14. da se jave u tajništvo Odsjeka za anglistiku prije polaganja navedenih ispita radi prijave na ispitne rok(ove).
Obavijest se odnosi na prijavu za sve rokove u akad. god. 2015/16.:  zimski, ljetni i jesenski.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.