Arhiva kategorije: Dodiplomski – STARI SUSTAV-i ispitni rokovi

Ispitni rokovi: stari sustav

RASPORED ISPITNIH ROKOVA ZA
STUDENTE PREDBOLONJSKOG PROGRAMA ANGLISTIKE
____________________________________________________________________________________________________

JEZIČNI KOLEGIJI
Varijante engleskog jezika:
13. lipnja (17.30h, A 105), 20. lipnja (14h, D VI) i 27. lipnja (17.30h, A 105);
5. rujna (17.30h, A 105), 12. rujna (14h, D VI) i 19. rujna (17.30h, A 105);
dodatni rok – 6. ožujka, 3. travnja i 8. svibnja u 16.30, B-008
Kultura Velike Britanija, Semantika, Kognitivna lingvistika i Povijest engleskog jezika:
19. lipnja (10h, A 123), 3. srpnja (10h, A 123) i 10. srpnja – 9h, A 105;
4. rujna (10h, A 123), 11. rujna (9h, A 105) i 18. rujna (12h, A 123).
 – Prijava e-mailom na mgrubisic@ffzg.hr
  – Za informacije o ispitu iz kolegija Povijest engleskog jezika javiti se dr.sc. Mateuszu Milanu Stanojeviću.
 Engleski jezik III:
 obratiti se e-mailom dr.sc. Kristijanu Nikoliću (knikoli@ffzg.hr)
 Sintaksa i Teorija prevođenja: 
prijava ispita e-mailom na izovko@ffzg.hr
Rokovi: 12. lipnja (10h, A 123), 19. lipnja (10h, D I) i 10. srpnja (10h, D VI);
6. rujna, 13. rujna i 20. rujna – 10h, A 123
Sociolingvistika:  
– – –

***

KNJIŽEVNI KOLEGIJI:

° Viktorijanska književnost (prof. Jukić Gregurić, prof. Knežević) – Ispit se održava u vrijeme konzultacija po dogovoru s profesorima.
° Groteska u britanskoj i američkoj književnosti – ispiti se održavaju u dogovoru s doc. Polak u vrijeme konzultacija.

° ZAVRŠNI ISPIT IZ AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI:
Završni ispit iz Američke književnosti za studente starog sustava u ljetnom semestru ak. god. 2016./17.
održavat će se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 15:00 sati te svaki treći petak u mjesecu u 16:30.
Ispit je potrebno prijaviti najkasnije tjedan dana prije roka, a odjaviti najkasnije tri dana prije roka.
Prijave se šalju na htutek@ffzg.hr

° ZAVRŠNI ISPIT IZ STARIJE ENGLESKE I MODERNE BRITANSKE KNJIŽEVNOSTI
Kandidati diplomske ispite iz starije engleske i moderne britanske književnosti prijavljuju samo tiskanim prijavnicama; ispiti se odjavljuju elektroničkom poštom koja se šalje ispitivaču najkasnije
2 dana prije zakazanog datuma ispita.
Ispit se ne održava u srpnju, kolovozu i prosincu.
Prijavnice za ispit predaju se u tajništvo Odsjeka tijekom prva dva tjedna u mjesecu (do 15.-og u mjesecu), a ispiti se održavaju u drugoj polovici mjeseca prema rasporedu koji se objavljuje na Oglasnoj ploči. (Opširnije)

° Američko društvo* (stari program)
Ispite iz Američkog društva održava Katedra za amerikanistiku. Svi zainteresirani mogu se obratiti
dr. Svenu Cveku na scvek@ffzg.hr.
Termin ispita bit će određen prema dogovoru, sukladno broju prijava, (načelno četvrtkom).
Ispitna literatura je i dalje udžbenik Norton: A People and a Nation.

° Metodika nastave engleskog jezika
Ispit se održava u dogovoru s dr. sc. Renatom Geld, e-mail geldrenata@gmail.com
° Prijevodne vježbe 4. godina
Ispit se održava u dogovoru s dr. sc. Kristijanom Nikolićem, studenti se trebaju javiti na e-mail knikoli@ffzg.hr

______________________________________________________________________________________
VAŽNO: ROK ZA PRIJAVU JE NAJKASNIJE 7 DANA PRIJE ISPITA.
________________________________________________________________________________________
ažurirano 24.2.2017.
ažurirano 14.3.2017.

 

 

Ispitni rokovi: stari sustav 2015/16.

RASPORED ISPITNIH ROKOVA ZA
STUDENTE PREDBOLONJSKOG PROGRAMA ANGLISTIKE u akad. god. 2015/2016.
____________________________________________________________________________________________________

   JEZIČNI KOLEGIJI
–  ispitni termini izvan propisanih redovnih rokova (travanj i svibanj 2016.)
  – ispitni termini izvan propisanih redovnih rokova (prosinac 2015.)
Semantika engleskog jezika, Kognitivna lingvistika, Kulture VB i Povijest engleskog jezika:
dan sat dvorana dan sat dvorana dan sat dvorana
8.2. 8.00 D VII 13.6. 9.00 A 314 5.9. 9.00 A 314
15.2. 8.00 D VII 20.6. 9.00 A 314 12.9. 9.00 A 314
22.2. 8.00 D VII 29.8. 9.00 A 314 19.9. 9.00 A 314
Sintaksa, Teorija prevođenja:
3.2. 12.00 D V 13.6. 10.00 D V 7.9. 10.00 A 105
10.2. 12.00 D III 20.6. 12.00 D III 14.9. 10.00 A 105
17.2. 12.00 D V 31.8. 12.00 D V 21.9. 10.00 A 105
Sociolingvistika:
3.2. 14.00 D III 15.6. 18.00 D VII 7.9. 16.00 D III
10.2. 8.00 D III 24.6. 18.00 D VII 14.9. 16.00 D III
17.2. 14.00 D III 31.8. 16.00 D III 21.9. 16.00 D III

 ***

  –  KNJIŽEVNI KOLEGIJI:
° Neoklasicizam i romantizam Ispiti se održavaju prema dogovoru s prof. Ciglar-Žanić.
° Viktorijanska književnost (prof. Jukić Gregurić, prof. Knežević) – Ispit se održava u vrijeme konzultacija po dogovoru s profesorima.
° Groteska u britanskoj i američkoj književnosti – ispiti se održavaju u dogovoru s doc. Polak u vrijeme konzultacija.
° Shakespeare –
– 10. veljače, 12h (A 105) i 24. veljače, 11h (A 105)
– 11. lipnja, 12h (A 105) i 31. kolovoza, 11h (A 105)
– 14. rujna, 14h (A 105) i 21. rujna, 12h (A 105)
Studenti koji žele polagati ispit iz kolegija Shakespeare izvan objavljenih rokova neka se jave prof. dr. Janji Ciglar Žanić u vrijeme konzultacija srijedom od 13.15-14.00h.

°  ZAVRŠNI ISPIT IZ AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI:
Završni ispit iz američke književnosti za studente starog sustava u ljetnom semestru 2015./16. održavat će se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 15:00 sati
te svaki treći petak u mjesecu u 16:30.
Ispitni rok u rujnu 2016.
Ispit je potrebno prijaviti najkasnije tjedan dana prije roka, a odjaviti najkasnije tri dana prije roka.
Prijave se šalju na htutek@ffzg.hr

° Američko društvo*  (stari program)
Ispite iz Američkog društva održava Katedra za amerikanistiku. Svi zainteresirani mogu se obratiti
dr. Svenu Cveku na scvek@ffzg.hr.
Termin ispita bit će određen prema dogovoru, sukladno broju prijava, (načelno četvrtkom).
Ispitna literatura je i dalje udžbenik Norton: A People and a Nation.

°  Metodika nastave engleskog jezika
Ispit se održava u dogovoru s dr. sc. Renatom Geld, e-mail geldrenata@gmail.com
°  Prijevodne vježbe 4. godina
Ispit se održava u dogovoru s dr. sc. Kristijanom Nikolićem, studenti se trebaju javiti na e-mail knikoli@ffzg.hr

______________________________________________________________________________________
VAŽNO: ROK ZA PRIJAVU JE NAJKASNIJE 7 DANA PRIJE ISPITA.
________________________________________________________________________________________
ažurirano 19.4.2016.

________________________________________________________________________________

arhiva 2

arhiva 1

 

Izvanredni ispitni rokovi iz jezičnih predmeta 2014/15.

IZVANREDNI TERMINI ISPITA 2014/2015.
(predbolonjski, preddiplomski i diplomski jezični kolegiji)

IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI  – pratite i obavijesti na Oglasnoj ploči

20. TRAVNJA U 14.45 SATI U A-216, prijave u ISVU ili mejlom na mgrubisic@ffzg.hr

– stari program – Semantika, Kognitivna lingvistika, Sintaksa, Kultura i civilizacija Velike Britanije, Povijest engleskog jezika, Teorija prevođenja

– bolonjski program – Uvod u lingvistički studij, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija

20. TRAVNJA U 14.45 SATI U A-216, svakako se najaviti mailom tjedan dana prije na npavlovi@ffzg.hr
– bolonjski program – Teorija prevođenja, Prevođenje znanstvenih tekstova

15. SVIBNJA U 12.30 SATI U A-314, prijave u ISVU ili mejlom na jaculig@ffzg.hr

– stari program – Semantika, Kognitivna lingvistika, Sintaksa, Kultura i civilizacija Velike Britanije, Povijest engleskog jezika, Teorija prevođenja

24.4. u u 13 sati u A-314: – bolonjski program – Sintaksa 2, Psiholingvistika –VAŽNO! promjena

 15. SVIBNJA U 12.30 SATI U A-314, svakako se najaviti mailom tjedan dana prije na npavlovi@ffzg.hr
– bolonjski program – Teorija prevođenja, Prevođenje znanstvenih tekstova

 

Varijante engleskog jezika
3.11. 2014., 16 h – B-008
8.12. 2014., 16 h – B-008
13.4. 2015.,  16 h – B-008
11.5. 2015.,  16 h – B-008
CEL1 – Izvanredni ispitni rok: 8.4.2015., u 18.30h, Dv. 1. Molim da se studenti prijave za ispit preku ISVU-a.
CEL1 i CEL2 – 4.12. u 14.45 sati (A 123)
Molimo zainteresirane studente da se obvezatno prijave i u ISVU do srijede 3. prosinca u 10 sati i na mail lektorici Zubak Pivarski. U suprotnome neće moći pristupiti ispitu.
CEL3 i Analiza engleskih tekstova – 8.12. u 10 sati (B 012)
 Prijevodne vježbe i Kulture SAD-a i Velike Britanije: 4.12. u 11h, u Dv. 7
Sintaksa 1: 10.12. u 14:00, soba naknadno.
15. travnja 2015. (SRIJEDA) u 14:00, soba naknadno
STARI PROGRAM:
Sociolingvistika (predbolonjska)
4.12. 14h, B 016
15.4. 14h, B 016
 

 

11.12. 12:30 – 14 SATI, A123 – obavezna prijava (i odjava!) na vbroz@ffzg.hr i putem ISVU-a za bolonjce
STARI PROGRAM: Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Kultura i civilizacija VB, Sintaksa, Teorija prevođenja
BOLONJSKI PROGRAM: Uvod u ling. studij, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija, Sintaksa 2, Psiholingvistika
24.11. 8 – 10 SATI, A216 – obavezna prijava (i odjava!) na mgrubisic@ffzg.hr i putem ISVU-a za bolonjce
STARI PROGRAM: Semantika, Sintaksa, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Kultura i civilizacija VB, Teorija prevođenja
BOLONJSKI PROGRAM: Uvod u ling. studij, Sintaksa 2, Semantika, Kognitivna lingvistika, Povijest engleskog jezika, Leksikologija i leksikografija, Psiholingvistika

objavljeno 29.10.2014.
ažurirano 8.11.2014.
ažurirano 29.11.2014.
ažurirano 1.12.2014.
ažurirano 21.3.2015.

Ispitni rokovi: stari sustav 2013/14.-ARHIVA

RASPORED ISPITNIH ROKOVA ZA
STUDENTE PREDBOLONJSKOG PROGRAMA ANGLISTIKE u akad. god. 2013/2014.
____________________________________________________________________________________________________

° Neoklasicizam i romantizam Ispiti se održavaju prema dogovoru s prof. Ciglar-Žanić.
° Viktorijanska književnost (prof. Jukić Gregurić, prof. Knežević) – Ispit se održava u vrijeme konzultacija po dogovoru s profesorima.

° Groteska u britanskoj i američkoj književnosti – ispiti se održavaju u dogovoru s doc. Polak u vrijeme konzultacija.

° Shakespeare – Ispiti se održavaju prema dogovoru s prof. Ciglar-Žanić.
– Ispit iz kolegija “Shakespeare” po predbolonjskom programu kod prof. dr. Janje Ciglar-Žanić održat će se u utorak 10. lipnja 2014. od 12,30 do 14,00 u konferencijskoj dvorani na 2. katu knjižnice.
– Ispit iz kolegija “Shakespeare” po predbolonjskom programu kod prof. dr. Janje Ciglar-Žanić održat će se 26. lipnja 2014. od 12.00h u A-105


° Američko društvo (prof. Grgas) > Ispite po dogovoru održavaju nastavnici Katedre za amerikanistiku.
Ispit iz Američkog društva (za studente prof. Matkovića) održava se svaki
zadnji četvrtak u mjesecu, u 17.45h u A-314.
Prijave: najkasnije tjedan dana unaprijed na scvek@ffzg.hr.
Odjave: najkasnije tri dana prije roka.
_____________________________________________________________________________________________

VOE (Varijante engleskog jezika) / EAW
14. 11. 2013. u 16h B008
9. 12. 2013. u 16h B008
14. 4. 2014. u 16h B008

Sintaksa, Sociolingvistika i Teorija prevođenja
13. 11. 2013. u 11:45h A216
4. 2. 2014. u 12h D1
11. 2. 2014. u 10h A105
18. 2. 2014. u 12h D1
5. 5. 2014. u 14:45 u A-123. Prijave na e-mail izovko@ffzg.hr
17. 6. 2014. u 12h D4
1. 7. 2014. u 10h A105
08. 07. 2014. u 12h D4
2. 9. 2014. u 10h A105
9. 9. 2014. u 10h A314
Prijave za ispitni rok 9. rujna šaljite na adresu vbroz@ffzg.hr.
Radi se o ispitima u 10 sati za kolegije: Sintaksa, Sociolingvistika i Teorija prevođenja i o ispitima u 12 sati za kolegije: Semantika, Kognitivna lingvistika, Kultura i civilizacija Velike Britanije i Povijest engleskog jezika.
16. 9. 2014. u 10h A105

Semantika, Kognitivna lingvistika, Kultura VB i Povijest engleskog jezika
15. 11. 2013. u 16h A216
4. 2. 2014. u 14h D1
11. 2. 2014. u 14h A105
18. 2. 2014. u 14h D1
5. 5. 2014. u 14.45 u A-123. Prijave na e-mail mgrubisic@ffzg.hr
17. 6. 2014. u 14h D4
1. 7. 2014. u 12h A105
2. 9. 2014. u 12h A105
9. 9. 2014. u 12h A314
Prijave za ispitni rok 9. rujna šaljite na adresu vbroz@ffzg.hr.
Radi se o ispitima u 10 sati za kolegije: Sintaksa, Sociolingvistika i Teorija prevođenja i o ispitima u 12 sati za kolegije: Semantika, Kognitivna lingvistika, Kultura i civilizacija Velike Britanije i Povijest engleskog jezika.
16. 9. 2014. u 12h A105
____________________________________________________________________________
Metodika nastave engleskog jezika

Ispit se može polagati svaki četvrtak uz prethodni dogovor (najmanje tjedan dana ranije) s prof. dr. J. Mihaljević Djigunović (jmihalje@ffzg.hr).

Jezične vježbe 3. godina

4.2.2014. 12h A105 17.6.2014. 12h A105 9.9.2014. 12h A105
18.2.2014. 12h A105 8.7.2014. 12h A105 18.9.2014. 12h A105

Prijevodne vježbe 4. godina

4.2.2014. 12h A105 17.6.2014. 12h A105 9.9.2014. 12h A105
18.2.2014. 12h A105 8.7.2014. 12h A105 18.9.2014. 12h A105

____________________________________________________________________________________

ZAVRŠNI ISPIT IZ AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI:

Od listopada 2012. nadalje, završni ispit iz američke književnosti održavat će se svaki drugi petak u mjesecu u 16.30h u B-018.
Ispitni rok u rujnu 2014.
Prijave: tjedan dana prije ispita na scvek@ffzg.hr
Odjave: tri dana prije ispita na istu adresu
______________________________________________________________________________________

napomena:
Ispit iz Američkog društva (stari program)

Ispitni rokovi iz Američkog društva:
Budući da je prof. Ivan Matković u mirovini, ispite iz Američkog društva će održavati Katedra za amerikanistiku. Svi zainteresirani mogu se obratiti dr. Svenu Cveku scvek@ffzg.hr

Sav ispitni materijal i dalje se nalazi u udžbeniku Norton: A People and a Nation.

______________________________________________________________________________________
VAŽNO: ROK ZA PRIJAVU JE NAJKASNIJE 7 DANA PRIJE ISPITA.
________________________________________________________________________________________
ažurirano 9.11.2013.

 

Ispitni rokovi: stari sustav 2014/15.

RASPORED ISPITNIH ROKOVA ZA
STUDENTE PREDBOLONJSKOG PROGRAMA ANGLISTIKE u akad. god. 2014/2015.
____________________________________________________________________________________________________

° Neoklasicizam i romantizam Ispiti se održavaju prema dogovoru s prof. Ciglar-Žanić.
° Viktorijanska književnost (prof. Jukić Gregurić, prof. Knežević) – Ispit se održava u vrijeme konzultacija po dogovoru s profesorima.

° Groteska u britanskoj i američkoj književnosti – ispiti se održavaju u dogovoru s doc. Polak u vrijeme konzultacija.

Semantika, Kognitivna lingvistika, Kultura i civilizacija VB
2.2. 14-16h D III

9.2. 10-12h A 216
23.2. 14-16h D III 
15.6. 14-16h D III
23.6. 10-12h A 314
6.7. 14-16h D III 
31.8. 10-12h A 105
7.9. 10-12h A 216
14.9. 10-12h A 105 
Sintaksa i Teorija prevođenja
4.2. 13-15h, D VI

11.2. 10-12h A 314
18.2. 10-12h, A 123 
16.6. 10-12h. A 123
1.7. 10-12h A 314
8.7. 10-12h, D V 
2.9. 10-12h, A 123
9.9. 10-12h, A 314
16.9. 10-12h, A 123 
Sociolingvistika
4.2. 12-14h, D I

11.2. 10-12h, A 216
18.2. 12-14h, D I 
18.6. 17-19h, D VII
3.7. 10-12h, A 216
10.7. 8-10h, D VII 
4.9. 12-14h, D I
11.9. 10-12h, A 216
18.9. 12-14h, D I 
Shakespeare
11.2. 11-13h, A 123

25.2. 11-13h, A 123
29.6. 11-13h, A 123
6.7. 11-13h, A 123
2.9. 11-13h, A 105
16.9. 11-13h, A 105
Studenti koji žele polagati ispit iz kolegija Shakespeare izvan objavljenih rokova neka se jave prof. dr. Janji Ciglar Žanić u vrijeme konzultacija srijedom od 13.15-14.00h.
Povijest engleskog jezika  3.2. 14.00 D VI 16.6. 14.00 D VI 1.9. 14.00 D VI
10.2. 14.00 D VI 7.7. 14.00 D VI 15.9. 16.00 D VI
17.2. 14.00 D VI    
treći ispitni rok –
termine pogledajte ovdje


° Američko društvo
(prof. Grgas) > Ispite po dogovoru održavaju nastavnici Katedre za amerikanistiku.
Ispit iz Američkog društva (za studente prof. Matkovića) održava se svaki
zadnji četvrtak u mjesecu, u 16h u A-204.
Prijave: najkasnije tjedan dana unaprijed na scvek@ffzg.hr.
Odjave: najkasnije tri dana prije roka.
_____________________________________________________________________________________________

Metodika nastave engleskog jezika

Ispit se održava u dogovoru s dr. sc. Renatom Geld, e-mail geldrenata@gmail.com

 ____________________________________________________________________________________

Prijevodne vježbe 4. godina
Ispit se održava u dogovoru s dr. sc. Kristijanom Nikolićem, studenti se trebaju javiti na e-mail knikoli@ffzg.hr
_____________________________________________________________________________________

ZAVRŠNI ISPIT IZ AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI:

Završni ispit iz američke književnosti za studente starog sustava u zimskom semestru 2014./15. održavat će se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 15:00 sati
te svaki treći petak u mjesecu u 16:30.
Ispit je potrebno prijaviti najkasnije tjedan dana prije roka, a odjaviti najkasnije tri dana prije roka.
Ispitni termini u rujnu 2015.
Ispitni termini u veljači 2015.
Prijave se šalju na htutek@ffzg.hr

______________________________________________________________________________________

napomena:
Ispit iz Američkog društva (stari program)

Ispitni rokovi iz Američkog društva:
Budući da je prof. Ivan Matković u mirovini, ispite iz Američkog društva će održavati Katedra za amerikanistiku. Svi zainteresirani mogu se obratiti dr. Svenu Cveku scvek@ffzg.hr

Sav ispitni materijal i dalje se nalazi u udžbeniku Norton: A People and a Nation.

______________________________________________________________________________________
VAŽNO: ROK ZA PRIJAVU JE NAJKASNIJE 7 DANA PRIJE ISPITA.
________________________________________________________________________________________
ažurirano 9.10.2014.
ažurirano 25.1.2015.

arhiva

 

Američka književnost – diplomski ispit (opis)

DIPLOMA EXAMINATION IN AMERICAN LITERATURE
(study guide and reading list)
__________________________________________________________________________________________________

 

I. General guide

A – General Background
B – Writers and Books : The Reading List
C – Textbooks and Study Materials

II. Reading List

Studenti su dužni proučiti sve upute koje se nalaze pod General Guide prije nego počnu spremati ispit.

 


I. General guide

A. GENERAL BACKGROUND

 The students are expected to have some basic knowledge of periods and movements in American literature and a summary notion of its historical background. In order to gain a sense of literary – historical perspective, students should read the introductions to the various sections in American literature. The Makers and the Making, Volumes I & II (subsequently M&M). A 246-page selection of literary-historical and critical material from M&M is available for photocopying in the Photocopy Shop in the basement to be used as a textbook by the students. The students should use it selectively, in accordance with the requirements set by this study guide, as well as their individual choices and preferences. As regards the texts of the M&M introductions, only the knowledge of the most outstanding historical events and personalities will be required: students should be acquainted with the prominent terms and notions concerning the history of American culture, which are outlined below. These outlines also contain names of writers, some of which do not appear on the reading list, but deserve to be known at least by name and general orientation. The material has been divided into five sections following in chronological order. A general knowledge of all of these is required : the student is expected  to select for special study either Section II, III or IV.

 I. Pre-national Literature (1620-1743) and An Emergent National Literature (1743-1826)

             (M&M I, pp.1-17, 27-28, 34-35, 38-40, 82-86, 109-119, 120-125)

 The first English settlers: Puritanism – Calvin, Luther : predestination : individual conscience : the habit of self-exploration : God’s covenant with man : manifest destiny : the sense of sin.

New England seen as New Jerusalem.

Early Puritan writing : the Great Awakening : the influence of the Age of Reason and the Enlightenment : Deism : the War of Independence : the Declaration of Independence.

Bradford, Winthrop, Mather, Bradstreet, Taylor, Edwards, Franklin, Jefferson, Bryant, Washington, Irving, Cooper.

 

II. A National Literature and Romantic Individualism (1826-1861)

             (M&M Vol I, pp. 325-352)

 The paradox of chattel slavery vs. belief in equality of all men : the proces of democratization : industrialization : abolitionism (334-335) : transcendentalism (338-351): the Civil War : the drive to the West and gradual settling of the continent : Boston and New England dominating literary life.

 Poe, Hawthorne, Longfellow, Lowell, Beecher Stowe, Emerson, Thoreau, Melville, Whitman.

 

III. The New Consciousness (1861-1914)

             (M&M, Vol II, pp.1197-1220, 1341)

 Big industry and finance capitalism : achievements which “staggered the imagination” such as the transcontinental railway : the winning of the West : mass immigration from Europe : expansive optimism countered by disgust with the new order, and an impulse to reform : the Robber Barons vs. philantropy : Twain’s “Gilded Age” : the belted rise of realism and naturalism : local colour fiction : the novel as an art form (1215-17)

 Dickinson, Bret Harte, Twain (Clemens), the “Muckrakers”, Howells, James, Wharton, Bierce, Crane, Norris, Upton Sinclair, London

 

IV. The Moderns : Founders and Beyond (1914-1945)

             (M&M, Vol II, pp.1803-1829; 2043-2057)

The US becoming a world power : World War I : the “lost generation” : the “jazz age”: the Twenties, a time of “fluidity, of questioning and of experimentation”, also disillusionment and cynicism : prohibition : European intellectual influences (Freud, Frazer) : an intense reexamination of the role of art vis-a-vis a rising mass culture and a predominantly scientific climate of ideas : depression : leftist tendencies in the Thirtiest.

In literature the flow of realist and naturalist writing culminating in Dreiser’s  An American Tragedy, the veering towards “modernism” in Hemingway, Doss Passos and Faulkner ; the new wave of social commitment in the writing of the Thirties ; the “nativist” and modernist trends in poetry ( the role of imagism and symbolism ).

Dreiser, Sherwood Anderson, Sinclair Lewis, Steinbeck, Doss Passos, Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, Wright, Stein, Wolfe, O’Neill, Odets, Frost, Eliot, Pound, Williams, Stevens, Hart Crane, Cummings, Langston Hughes .

 

V. World War II to the Present

The students dealing with this period will rely on their own sources (Frederick R. Karl : American Fictions 1940-1980 ; Hoffman ad. : Harvard Guide to Contemporary American Writing; Hart ed.: The Concise Oxford Companion to American Literature ).

Significant in this period is the affirmation of Jewish writers and Black and women ( feminist ) writers ; reliance on black humour and the absurd ; wide and sometimes wild experimentation ; departures from realism into fantasy, fragmentation or self-conscious artifice.

Among the most notable writers of fiction : Robert Penn Warren, Eudora Welty, Flannery O’Connor, Carson McCullers, Bellow, Malamud, Roth, Mailer, Heller, Ellison, Baldwin, Nabokov, Barth, Pynchon, Updike, Vonnegut. Among the poets : Lowell, Roethke, Barryman, Ginsberg, Plath, Le Roy Jones ( Baraka ), Gwendolyn Brooks. In drama : Tennessee Williams, Arthur Miller, Albee, Shepard.

 

B. WRITERS AND BOOKS : THE READING LIST

Below, a revised and extended list of authors and texts is offered calling for more individual study and preparation. Making a selection from those writers on the reading list which are not obligatory, and perhaps adding some personal choices, each student will submit to his examiner his own typewritten list of the works he has read, underlining the period and the names and works of writers selected for special study.

This individual lists should contain no less than 25 items ( writers ); an “item” consists of one novel or a selection of poems not less than 300 lines, or a selection of essays or 2-3 plays. Of these, 12 are obligatory (underlined on the list ), and 13 can be selected from the reading list or from the writers listed in PART A ( this refers especially to those poets, whose names have not been repeated on the reading list ).

Of the 25 items ( writers ) on each student’s list, 10 writers should be singled out for special study ( five of them must be chosen from among the obligatory writers, and five from among others ). The student should read more than one item written by these 10 authors : anther novel ( with omissions ), a few short stories, some critical essays ( in the case of James, Pound or Eliot, for example ), as well as some criticism about them. It is suggested that at least some of these writers belong to the period the student is concentrating on.

 

C. TEXTBOOK AND STUDY MATERIALS

 The principal textbook for the study of writers and their writing is the anthology AMERICAN LITERATURE, The Makers and the Making which, apart from the introductory texts mentioned above, also contains comprehensive texts on all the major writers ( with the exception of contemporary writers ). These are especially important for the period and writers selected for special study, and, to a lesser degree, for the five remaining obligatory writers. Other writers can be studied more superficially, either by more cursory reading in M&M or from other, more concise textbooks.

            Principal textbooks and anthologies :

Marcus Cunliffe : The Literature of the United States
Brooks-Lewis-Warren : American Literature, The Makers and the Making
Bradley-Beatty-Long : The American Tradition in Literature
Povijest svjetske književnosti ( Mladost ), sv. VI
Hoffman : Harvard Guide to Contemporary American Literature
Eliott, ed.: Columbia Literary History of the United States


II. Reading List

READING LIST for the Diploma Examination in American Literature

Note : The standard required titles by individual writers, which are underlined as a rule, are sometimes followed by aditional readings of mostly shorter fiction. These titles are optional and others may be chosen instead. This list contains only titles by the major poets. For names of other poets whom students may wish to study ( basing their reading on selections in major anthologies ) see the lists in section A. The student’s personal list may contain under separate heading works by other writers which the students may know more superficially, and can talk about more informally, indicating the extent of their reading and the range of their interests.

A list containing a minimum of 25 writers should not have more than 5 novelists from Secton V, and not less than 5 poets.

 1. Jonathan Edwards : Personal narrative : Sinners in the Hands of an Angry God, with a selection of other Puritan writings

2. Benjamin Franklin : Autobiography ( extracts ) and Thomas Jefferson : Declaration of Independence

3. E. A. Poe : 5 stories, 4 poems ; Philosophy of Composition  

 • The Black Cat
 • The Cask of Amontillado
 • The Complete Poems of Edgar Allan Poe
 • The Gold-Bug
 • The Murders in the Rue Morgue
 • The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket
 • The Pit and the Pendulum
 • The Purloined Letter
 • The Tell-Tale Heart
 • Tales (1845 ed.)

4. Nathaniel Hawthorne :

·       The Scarlet Letter
·       The Birthmark
·       Young Goodman Brown
·       Ethan Brand
·       Rappaccini’s Daughter
·       The Gentle Boy
·       Wakefield
·       The Minister’s Black Veil
·       The Snow-Image: A Childish Miracle [a machine-readable transcription]
·       My Kinsman, Major Molineux 

5. Herman Melville : Moby Dick, ( with some omissions ), Billy Bud, Benito Cereno, Bartleby the Scrivener

6. Ralph Waldo Emerson : Nature, Self-Reliance, The American Scholar and Henry Thoreau : Walden (extracts)

7. Walt Whitman : Crossing Brooklyn Ferry, Song of myself ( extracts )

8. Emily Dickinson : 15 poems

9. Mark Twain : The Adventures of Huckleberry Finn; The Man that Corrupted Hadleyburg, Fenimore Cooper’s Literary Offences or some other extracts from M&M

10. William Dean Howells or Edith Wharton : one of the major novels

11. Henry James : The portrait of a Lady or The Ambassadors or The Golden Bowl or The Wings of the Dove or What Maisle Knew or The Princess Casamassima ; The Real Thing, The Jolly Corner, The Pupil, The Figure in the Carpet, The Lesson of the Master, The Beast in the Jungle ; The Art of Fiction, and the Prefaces ( extracts ), other critical and autobiographical writings

12. Stephen Crane : The Red Badge of Courage ; The Open Boat, The Blue Hotel

13. Theodore Dreiser : An American Tragedy ; Sister Carrie; the Cowperwood Trilogy ( The Financier, The Titan, The Stoic )

14. F. Scott-Fitzgerald : The Great Gatsby ; Tender is the Night, The Crack-Up

15. Ernest Hemingway : The Sun Also Rises or A Farewell to Arms or In Our Time plus 10 more stories

16. William Faulkner : The Sound and the Fury or Light in August or Sanctuary or Absalom, Absalom! or Go Down Moses; Barn Burning, A Rose for Emily, Dry September, That Evening Sun  

17. John Doss Passos : USA Trilogy ( with omissions ); Manhattan Transfer

18. Sinclair Lewis : Babbitt ; Main Street

19. James D. Farrell : Studs Lonigan

20. John Steinbeck : Grapes of Wrath

21. Nathanael West : The Day of the Locust; Miss Lonelyhearts

22. Robert Frost : ten major poems ( not less than 500 lines )

23. T. S. Eliot : The Love Song of Alfred J. Prufrock, The Waste Land, Ash Wednesday ; Tradition and the Individual Talent, The Metaphysical Poets

24. Ezra Pound : Hugh Selwyn Mauberley ( 1-5 and Evoi ), Portrait d ùne femme, River Merchant’s Wife : extracts from letters and essays

25. William Carlos Williams : The Red Wheelbarrow, A Sort of Song By the Road to the Contagious Hospital, Yachts etc.

26. Eugene O’Neill : 2-3 Plays

            Contemporary writers :

27. Saul Bellow : Herzog, Humboldt’s Gift

28. Vladimir Nabokov : Lolita

29. Bernard Malamud : The Assistant and Stories from The Magic Barrel

30. Philip Roth : Portnoy’s Complaint

31. Ralph Ellison : Invisible Man

32. John Updike : Rabbit, Run ; The Centaur, Couples

33. Norman Mailer : The Naked and the Dead , Armies of the Night

34. Joseph Heller : Catch 22, Something Happened

35. K. Kesey : One Flew Over The Cuckoo’s Nest

36. Tennessee Williams : The Glass Menagerie, A Streetcar Named Desire

37. Edward Albee: Who’s Afraid of Virgiania Woolf + two plays

38. Arthur Miller : The Death of a Salesman + two plays

39. Sam Shepard : three plays

Students are also encouraged to read according to their own choice works by other more recent writers such as: Thomas Pynchon, Toni Morrison, Alice Walker, E.M. Doctorow, Paul Auster, Raymond Carver, Kurt Vonnegut, James Baldwin, Carson McCullers, Flannery O’Connor, Eudora Welty, Donald Barthleme, John Barth, Truman Capote, Don DeLillo, William Gladdis, Allen Ginsberg, John Hawkes, Jack Kerouac, Jerzy Kosinsky, Jay McInarney, N. Scott Momaday, Joyce Carol Oats, Lesli Marmon Silko, Tom Wolfe, etc.


Web links prepared by Ana Naglic

 

Četvrta godina-opis kolegija (i diplomski)

Course Description – 4th YEAR OF STUDY

Prerequisites for enrolling in the fourth year of study:

 • English language III

 • British culture and civilization and/or American society

 • Syntax (word classes and sentence)

SHAKESPEARE

 • ECTS Credits: PED 2 (half TEFL); PED 1,5 (full TEFL); DAD 2; PEJ 2; DAJ 3,5

 • Language: English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: mandatory

 • Course type:  lecture

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: written

 • Course description: The course deals with the dramatic work of William Shakespeare. Special emphasis is given both to the literary-historical context of Shakespeare’s plays as well as to their contemporary relevance in various reading communities. From the point of view of literary-historical methodology, consideration is also given to Shakespeare’s texts in their relation to Renaissance vs. Mannerist poetics. On examples of several selected plays (tragedies, comedies, romances) students are introduced to various historical and theoretical models of interpreting Shakespeare’s texts.

 • Objective: The aim of the course is to introduce students to the literary-historical position and the canonical status of William Shakespeare within English literature and culture as well as with his cultural position across a variety of different cultures. Special emphasis is given to the changes in response and interpretation of Shakespeare’s works which these works undergo in historically and culturally different contexts.               

HISTORY OF ENGLISH

 • ECTS Credits: PED 2 (half TEFL); PED 1,5 (full TEFL); DAD 2; PEJ 2; DAJ 3,5

 • Language: English

 • Duration:  VII and VIII semester

 • Status: mandatory

 • Course type: lecture

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: written

 • Course description: The course deals with the development of English from the earliest period to the present day. The changes, maintenance and spread of English are viewed against the socio-cultural background. Structural changes on the leves of pronunciation, grammar and vocabulary are interpreted using the tools of the most important linguistic theories.

 • Objective: The aim of this course is to introduce students to the development of the English language and the linguistic and social factors influencing this development. Furthermore, the course aims at presenting certain theoretical interpretations of language change.

 CROATIAN-ENGLISH, ENGLISH-CROATIAN TRANSLATION

 • ECTS Credits:PED 2 (half TEFL); PED 2 (full TEFL); DAD 3; PEJ 3; DAJ 3

 • Language: English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: mandatory

 • Course type: practical language exercises

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: written

 • Course description: Translation of literaty and non-literary texts from and into Englsih. The translated texts are studied and discussed in class. Attention is focused on lexical and syntactic aspects, particularly those presenting difficulties between a given pair of languages. Elements of style and discourse are also considered. The students’ progress is measured by continuous assessment and a final written exam.

 • Objective: The aim of this course is to introduce students to the basic strategies and procedures in translating general texts from and into English, to introduce them to various monolinguial and bilingual dictionaries in order to enable them to  translate on their own.

TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 • ECTS credits: PED 1 (half TEFL); PED 3 (full TEFL); PEJ 5,5;

 • Language: English

 • Duration: Two semesters (5th and 6th or 7th and 8th)

 • Status: Mandatory

 • Course type: 2 hours of lectures, 2 hours of seminars, 2 hours of teaching practice

 • Prerequisites: Completed prerequisites for enrolling in the third year of study

 • Examination: Oral. The student must complete two sets of school-based teaching practice and three seminar assignments before taking the exam.

 • Course description: The course focuses on relevant issues from second language acquisition theory and research as well as foreign language teaching methodology. The topics included range from the four language skills, classroom observation, cognitive and affective learner variables, IT in language teaching to theories of second language acquisition and learning and history of teaching methods. An interdisciplinary approach is used to explore both the theoretical and practical aspects of the issues covered.

 • Objective: The aim of this course is to introduce students to the key concepts of the FL learning/teaching process and to enable them to build up a coherent framework as a basis for effective future practice.

THE METAPHYSICAL POETS AND MILTON

 • ECTS Credits: PED 2 (half TEFL); PED 1,5 (full TEFL); DAD 2; PEJ 2; DAJ 3,5 

 • Language: English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: one to two short oral presentations and a written exam

 • Course description: This course in the history of ideas points out the fact that Milton can be read as one of the Metaphysicals. The course mostly deals with the poetical works of John Donne, George Herbert, Andrew Marvell, Henry Vaughan, early Milton and Paradise Lost. It is not concerned only with the similarities in the use of rhetorical and poetical figures in these poets but with the fact that they share a very complex world picture based on both the presuppositions of the medieval and Renaissaance ideas, on the Bible and classical myth, as well as on astrology and alchemy in creating their poetical language.

 • Objective: The purpose of the course is to point out that these authors present the last expression of the Elizabethan world picture in the process of its desintegration and that, therefore, there are very many similarities to be found between the 17th and the 20th century English literature.

 MODERN WOMEN’S WRITING IN ENGLISH

 • ECTS Credits: PED 2 (half TEFL); PED 1,5 (full TEFL); DAD 2; PEJ 2; DAJ 3,5

 • Language:  English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: one to two short oral presentations and a written exam

 • Course description: This seminar will concentrate on the works of authors such as Mary Shelley, Charlotte Perkins-Gilman, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Adrienne Rich, Virginia Woolf, Doris Lessing,  Margaret Drabble, Angela Carter, Fay Weldon, Margaret Atwood, Emma Tennant, Anita Brookner, Helen Fielding and others. We shall read these texts in the context of the mainstream modernist or postmodernist writings, discussing their narrative strategies and ideological implications. A few representative feminist theoretical and critical texts and the issues they raise will also be read.

 • Objective: The aim of the seminar is to outline the history of women’s writing, examining the ways in which some of the representative female authors have introduced new topics, subverted the canon, and expressed female point of view. 

CONTEMPORARY AMERICAN NOVEL

 • ECTS Credits: PED 2 (half TEFL); PED 1,5 (full TEFL); DAD 2; PEJ 2; DAJ 3,5

 • Language: English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: one to two short oral presentations and a written exam

 • Course description: The course presents a wide array of developments in American fiction after the Second World War and then focuses on an important decade: the turbulent and Sixties and some of their most prominent experimental writers who are also representative of the second half of the 20th century: Vladimir Nabokov (Lolita), Saul Bellow (Herzog), Joseph Heller (Catch-22), Norman Mailer (An American Dream), Kurt Vonnegut Jr. (Slaughterhouse-Five), and especially Thomas Pynchon (The Crying of Lot 49).

 • Objective: The aim of the course is to place these writers and works in a wider network of anti-realist and post-modernist developments, stressing their reliance on metatextuality, grotesque, black humour, paradox and absurdity, allegory, word-play etc., with the help of contemporary critical theory and a careful reading of individual texts.

 ENGLISH BAROQUE POETRY

 • ECTS Credits: PED 2 (half TEFL); PED 1,5 (full TEFL); DAD 2; PEJ 2; DAJ 3,5

 • Language: English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination:  one oral (written) report, written exam

 • Course description:  The course is concerned with English poetry of the earlier 17th century (late Shakespeare, Metaphysical poets, Cavalier poets, John Milton). The poetry is viewed in the light of its post-Renaissance features, i.e. it is construed of as a national variant of European Baroque movement. Basing on the comparison with the poetics of the Renaissance period the distinctive characteristics of Baroque poetics are studied on a selection of English poetic texts of the period.

 • Objective: The aim of the course is to introduce students to the dominant literary currents in English post-Renaissance poetry. It is the aim to shed light and make more accessible many of the formerly hidden features and meanings of this poetry by introducing the concept of Baroque as a literary-historical period and by acquainting students with its distinctive features.

NEW LITERATURES IN ENGLISH: AUSTRALIAN LITERATURE AND FILM

 • ECTS Credits: PED 2 (half TEFL); PED 1,5 (full TEFL); DAD 2; PEJ 2; DAJ 3,5

 • Language: English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: elective

 • Course type:  seminar

 • Prerequisites: requirements for third year of studies

 • Examination: one oral report, written exam

 • Course description: The course deals with 20th century Australian literary and visual texts in the light of postcolonial theory. Textual strategies especially representative for the construction and affirmation of Australian cultural identity are studied on selected examples. Special attention is drawn to their difference in relation to the texts of metropolitan (English) culture.

 • Objective: The aim of the course is to introduce students to one of the literatures using English language as its medium, but deriving from a radically different narrative location. The aim is to awaken students’ cross-cultural awareness and to draw their attention to the significant differences between metropolitan and post-colonial literatures and cultures which are due to the differences in their respective socio-political and cultural contexts.

THE MODERN ENGLISH NOVEL

 • ECTS Credits: PED 2 (half TEFL); PED 1,5 (full TEFL); DAD 2; PEJ 2; DAJ 3,5

 • Language: English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: One to two short presentations, a 12- to 15-page paper, and written exam.

 • Course description: Sub specie of the history of ideas. Roughly speaking from E. M. Forster, Joseph Conrad to D. H. Lawrence, Aldous Huxley, Virginia Woolf. The course is meant to follow a redefinition of the nature and function of fiction based on a radical change of view about what is significant in human experience and knowledge of life.

 • Objective: The purpose of the course is to point out that the age of experiment in the modern English novel was not so much the result of the quest of originality and change for its own sake but of a crisis in civilization. In this respect the course explores the impact of the ideas of Schopenhauer, Bergson, Freud, and Jung on the modern novel, with the purpose of pointing out that the changes in the form of fiction were brought about by the radical criticism of the nineteenth century value system.

4TH YEAR LINGUISTIC SEMINAR: SYNTAX

 • ECTS Credits: PED 1 (half TEFL); PED 0,5 (full TEFL); DAD 1; PEJ 1,5; DAJ 1

 • Language: English

 • Duration: 2 semesters

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: There is no examination. The students get assignments (5 per semester minimum). By anaylizing a number of sentences, they have to establish some syntactic features of the language in question.

 • Course description: This seminar gives an overview of coding and behavioral properties of grammatical relations in various languages. This is mostly done within the theoretical framework of Role and Reference Grammar which puts semantics at the core of syntactic analysis. The students are also introduced to some basic features of various linguistic theories of formal and functional orientation.

 • Objective:  The aim of this seminar is to critically examine some of the existing theoretical frameworks through example taken from various languages and to enable the students to independently perform syntactic analyses of certain type of constructions.

 HISTORY OF ENGLISH SEMINAR

 • ECTS Credits: PED 1 (half TEFL); PED 0,5 (full TEFL); DAD 1; PEJ 1,5; DAJ 1

 • Language: English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: requirements for third year of studies completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: A paper on one of the topics dealt with in the course

 • Course description: The course focuses on reading, translation and analysis of selected Old English, Middle English and Early Modern English texts. Additionally, papers on the theoretical aspects of the Histry of English are read and analyzed in class. The students are required to work individually and present a seminar work on a selected topic at the end of the year.

 • Objective: The aim of the seminar is to introduce students to analytical procedures in studying OE and ME texts, on the basis of theory acquired in the History of English course. Students work individually.

 LANGUAGE SEMINAR: VARIANTS OF ENGLISH

 • ECTS Credits: PED 1 (half TEFL); PED 0,5 (full TEFL); DAD 1; PEJ 1,5; DAJ 1

 • Language: English

 • Duration: VII and VIII semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the fourth year of study

 • Examination: A paper on one o the topics dealt with in the course.

 • Course description: See course description for Variants of English

 • Objective: The aim of the seminar is to introduce students to the basic research procedures in the variants of English. 


DIPLOMA EXAMS

Američka književnost

– Starija engleska književnost (word.doc)

– Moderna britanska književnost (word.doc)

Treća godina-opis kolegija

Course Description – 3rd YEAR OF STUDY

Prerequisites for enrolling in the third year of study:

 • English language II

 • Semantics

 • English Neo-Classicism and Romanticism

 • Victorian literature

 MODERN AMERICAN FICTION

 • ECTS Credits: PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3

 • Language:  English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites:  completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination:  One to two short presentations, a 12- to 15-page paper, and written exam.

 • Course description:  The course concentrates on the major American fiction writers between 1880 and 1930,  covering the period of realism-naturalism and modernism, the former characterizing the literature preceding World War I , the latter following in its aftermath incorporating significant thematic and narrative-stylistic innovations. In the course the students read and discuss six novels and a few short stories by the leading writers of these periods: Stephen Crane, Henry James, Theodore Dreiser, Kate Chopin, William Faulkner, F.S. Fitzgerald and Ernest Hemingway.

 • Objective: The aim of the course is to make students aware of literary-historical changes and the principal ideological and formal differences between these literary movements by studying some outstanding fictional works written between 1880 and 1930.

 

LITERARY SEMINAR III: AMERICAN LITERATURE

 • ECTS credits: PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3

 • Language: English

 • Duration: V i VI semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination: One to two short presentations, a 12- to 15-page paper, and written exam.

 • Course description: The course is taught by a visiting professor, and the description and objectives change.

BRITISH MODERNIST NOVEL: POSTCOLONIAL THEMES

 • ECTS Credits: PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites:  completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination:  One to two short presentations, a 12- to 15-page paper, and written exam.

 • Course description: In this course we discuss postcolonial topics in the modernist novel.  Our reading includes novels by H. Rider Haggard, Rudyard Kipling, Joseph Conrad, James Joyce, E.M. Forster, Rabindranath Tagore, and D.H. Lawrence.  We also look at texts by some important postcolonial critics and theorists, and the pertinence of their methods and arguments in the study of the modernist novel. 

 • Objective: This course is meant to allow students to think about the modernist novel in the important historical context of colonialism.  That is why class discussions involve historical as well as specifically literary topics.  An important pedagogic part of this course is the writing of an analytical essay, an exercise in both close reading and rhetorically persuasive writing.  

 BRITISH MODERNISM

 • ECTS Credits: PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination: All texts discussed in the seminar should be read thoroughly in advance. A 10-page seminar paper should be handed in by the end of the first semester. At the end of the second semester students are required to take a written exam based on the materials studied in the course. The duration of the exam is 90 minutes.

 • Course description: In the first term Irish Modernism will be studied. We shall discuss some cultural and political features of the period, and read closely the works of W. B. Yeats, James Joyce, and Samuel Beckett. In the second term we shall study the texts of Joseph Conrad, Virginia Woolf and D. H. Lawrence as paradigmatic of Modernism and then compare them to more contemporary texts by George Orwell, W. H. Auden, Julian Barnes and Helen Fielding. In addition, we shall look into the most relevant critical interpretations of these works and evaluate their critical methodology.

 • Objective: The aim of this seminar is to examine Modernism as a literary movement, concentrating on the paradigmatic stylistic features of the period, as opposed to Romanticism, Realism, and Postmodernism. Special attention will be given to the new understanding of time and subjectivity as well as to the new Modernist understanding of the interrelation between the political and the personal.

 THE GROTESQUE IN THE MODERN ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

 • ECTS Credits: PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3    

 • Language:  English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: elective

 • Course type:  seminar

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination:  One to two short presentations, a 12- to 15-page paper, and written exam.

 • Course description: The course discusses the grotesque element in modern English and American fiction and in the work of two predecessors, Lewis Carroll and E. A. Poe. The authors to be discussed are Flannery O’Connor, early Aldous Huxley, Lewis Carroll and E. A. Poe with references to Kafka, Thomas Mann, Miroslav Krleža, Albert Camus. The preoccupation with the chaotic, the absurd and the grotesque in the 20th century fiction is the subject matter of this course and it will be discussed in the light of both literary and philosophical theories.

 • Objective: The purpose of the course is to present the fear or angst characterizing the modern sensibility.

 AMERICAN SOCIETY

 • ECTS Credits: PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: elective

 • Course type: lecture

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination: written

 • Course description: The course deals with the development of American society from a historical perspective, looking particularly at its political system, culture and civilization and the modern era. Special attention is payed to the way in which the United States are presented in the media such as newspapers, films and television.

 • Objective: The aim of this course is to introduce students to the basic foundations on which the American society has been built, starting with its earliest settlment to the present day. Understanding these foundations is a key to understanding the present day developments in American politics and culture.

BRITISH CULTURE AND CIVILIZATION

 • ECTS Credits: PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: elective

 • Course type: lecture

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination: One written exam at the end of the second term.

 • Course description: The course (two semesters) consists of two parts. The first part studies the history of the British Isles from the Reformation down to the later twentieth century, focusing on the development of the parliamentary system, religion, the economy, art and architecture. The second part deals with contemporary Britain: its political institutions and other aspects of public life such as the educational system, the law, the media, and internetional relations with special regard to the European Union.

 • Objective:  The aim of this course is to braoden the students’ knowledge of Great Britain, and introduce them to the functioning of British everyday and social life.                      

SYNTAX (WORD CLASSES)*

 • ECTS Credits:PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: mandatory

 • Course type: lecture

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination: written

 • Course description: The course consists of two parts. The first part deals with the problems in the definiton of word classes and with the morphological and syntactic potential as the base for dividing words into classes. The second part deals with analysis of phrases (NP, VP, Adj. P, Adv. P, PP), laying particular emphasis on  the verb phrase, and with complementation of verbs and adjectives.

 • Objective: The course is closely linked to the syntax (sentence) course. It aims at providing the students with an insight into the principles of syntactic analyses of different linguistic schools, and acquainting them with the field of English syntax.

 SYNTAX (SENTENCE)*

 • ECTS Credits: PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: mandatory

 • Course type: lecture

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination:  written

 • Course description: The course presents a systematic study of the main elements of the syntactic description of English: the concept of syntax, the concept and definition of the sentence, types of clauses and sentences, sentence elements, word order in the sentence, transformational tests of the syntactico-semantic relations beetween parts of sentences, intra-sentential processes (coordination, elipsis, negation), main and subordinate clauses, types of subordinate clauses according to function and according to meaning. The supra-syntacic level of description: textual sequencing of sentences and elements of textual cohesion, distribution of information within the sentence and within discourse.

 • Objective: The aim of the course is to bring to the students attention the main conceptual and terminological prerequisites for the description of language at the syntactic level. The knowledge thus gained will help the student understand the mechanisms of any language, but the focus in this case is on the syntax of English with contrastive insights in relation to Croatian.

*  students take Syntax parts of speech and sentence courses together. These courses combined have the number of credits shown.

ENGLISH LANGUAGE III

 • ECTS Credits: PED 1,5; DAD 1,5; PEJ 3; DAJ 2,5

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: mandatory

 • Course type:  exercises

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination:  written, which consists of six words or expressions to be explained or put in an appropriate context, 5-6 sentences whose underlined parts are to be paraphrased, and two essays of approximately 200 words, based on texts read in class. Duration: 90 minutes.

 • Course description: Numerous articles taken from British and American newspapers and magazines are read and analyzed. They are centered around the following topics: law/crime, politics, health/nutrition, education, business/economy, arts. Each topic is dealt with during a period of three to four weeks.

 • Objective: The aim of the course is to enrich students’ vocabulary, to raise their awareness of the linguistic content of the text (grammar, constructions), encourage them to state their opinion in class, and to produce coherent, grammatically and stylistically correct texts based on those read in class.

 THIRD-YEAR TRANSLATION

 • ECTS Credits: PED 1,5; DAD 1,5; PEJ 3; DAJ 2,5

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: mandatory

 • Course type: practical language exercises

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination: Written translation (75 minutes) into English of a general language text, usually a newspaper article on politics, crime, business or culture of approximately 150 words. The student can either take two examinations towards the end of each semester, or one after the end of spring semester (in June)

 • Course description: The course is designed to heighten the students’ analytical awareness of the translation process as various translation strategies and procedures are put to practice and later discussed in class. During the two semesters, the students acquire and perfect their translation skills, and are equipped with some key vocabulary connected to various topics (politics, crime, business and culture).

 • Objective: The course aims at enabling the students to translate general language texts such as authentic newspaper articles on various topics (politics, crime, business and culture), into the foreign language (English).

WRITING SKILLS

 • ECTS Credits: PED 0,5; DAD 1; PEJ 1; DAJ 2    

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: mandatory

 • Course type: practical language exercises

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination: two 1-hour written exams, one at the end of each semester

 • Course description: This course is a constituent part of English III. Students will learn the basics of academic writing style as taught at the college level in English-speaking countries. This includes different rhetorical patterns such as comparison, contrast, classification and division and persuasion.

 • Objective: The aim of this course is to teach students the basics of academic writing. Specific attention will be given to essay writing and the technical aspects of writing a research paper.

 TRANSLATION SEMINAR

 • ECTS Credits: PED 1; DAD 1; PEJ 2; DAJ 2

 • Language:  English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites: completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination:  In order to get credit the students are required to hand in three short written reports per semester, consisting of analyses of translations.

 • Course description:  The seminar provides an opportunity for a deeper study of some of the topics covered in the translation theory course. See Course description under Translation theory.

 • Objective: The aim of the seminar is to introduce students to analytical procedures in studying translation on the basis of theoretical concepts acquired in the Translation theory course. Students work in groups.

 DISCOURSE ANALYSIS

 •  ECTS Credits: PED 1; DAD 1; PEJ 2; DAJ 2

 • Language: English

 • Duration: V i VI semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites:  completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination: Final paper based on the student’s own research and analysis

 • Course description: The course introduces the major approaches to the analysis of discourse and their applications to real texts. Special attention is paid to spoken language, as well as particular linguistic issues such as gender differences, forms of address etc. Theoretical framework and practical approaches introduced in the course include speech act theory (J. Austin and J. Searle), interactional sociolinguistics (D. Hymes), conversation analysis (S. Eggins and D. Slade), etc.

 • Objective: The general aim of the course is to develop the students’ awareness of discourse as a linguistic phenomenon and the problems encountered in its analysis as well as to introduce students to the basic techniques of writing a linguistic research paper.

 SYNTAX SEMINAR

 • ECTS Credits: PED 1; DAD 1; PEJ 2; DAJ 2

 • Language: English

 • Duration: V and VI semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites:  completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination:  In order to get credit students are required to hand in three short written reports per semester, consisting of analyses of translations.

 • Course description:  The seminar provides an opportunity for a deeper study of some of the topics covered in the syntax (sentence) course. See Course description under Syntax (sentence).

 • Objective:  The aim of the seminar is to introduce students to analytical procedures in studying syntax on the basis of theoretical concepts acquired in the Syntx (sentence) course. Students work in groups.

THIRD YEAR SEMINAR: 20TH CENTURY BRITISH LITERATURE

 • ECTS Credits: PED 2,5; DAD 2; PEJ 3; DAJ 3

 • Language:  English

 • Duration:   V and VI semester

 • Status: elective

 • Course type: seminar

 • Prerequisites:  completed requirements for enrolling in the third year of study

 • Examination:  One to two short presentations, a 12- to 15-page paper, and written exam.

 • Course description:  First semester:  An anthology with notes is provided covering the main poets and periods of 20th c. poetry in Britain:  Thomas Hardy, W.B. Yeats, poetry of WWI, the generation of the thirties, post-WW II, Dylan Thomas, Ted Hughes, Sheamus Heaney.  Semester two: discussion of some of the capital works of modernism and postmodernism in UK.  Five (six) novels selected from the works of D.H.Lawrence, Virginia Woolf, A. Huxley, Graham Greene, A. Byatt, Salmon Rushdie, Julian Barnes.

 • Objective:  To present some of the capital works of 20th c. British prose and poetry and the context in which they were written.  The seminar is a direct preparation for the diploma exam in 20th c. British literature as outlined in the Department’s Guide to Studies.

Druga godina-opis kolegija (i izborni)

COURSE DESCRIPTION – 2nd YEAR OF STUDY

Prerequisites for enrolling in the second year of study:

English language I

Introduction to the linguistic study of English and Phonetics and Phonology

Introduction to the study of English literature

ENGLISH LANGUAGE II

 • ECTS Credits: PED 2; DAD 1,5; PEJ 3; DAJ 4

 • Language: English

 • Duration: III and IV semester

 • Status: mandatory

 • Course type: practical language exercises, tutorials

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the second year of study, regular attendance in order to take the final exam.

 • Examination: Written examination  (grammar, vocabulary, composition), followed by an oral exam  on grammar.

 • Course description:  a) Reading and analysing short stories,essays and articles with a special emphasis on lexico-grammatical and cultural aspects of the texts. In class discussions students discuss meaning, express critical views and write essays on assigned topics.  b) Students study complex grammatical structures, namely phrases and clauses and how these are used to realize different communication goals. The course deals with a practical analysis of English sentences which aims at raising the students overall oral and written competence in the language.

 • Objectives: Raising students’ oral and written competence by mastering complex grammatical structures and building up vocabulary. Broadening students’ experience and knowledge of culture through reading selected texts.

ENGLISH NEO-CLASSICISM AND ROMANTICISM

 • ECTS Credits: PED 3; DAD 3; PEJ 4,5; DAJ 4

 • Language: English

 • Duration: III and IV semester

 • Status: mandatory

 • Course type: lecture

 • Prerequisites: Completed prerequisites for enrolling in the second year of study.

 • Examination: At the end of the second term students have to take an oral exam based on lectures and required readings.

 • Course description: In the course we shall discuss the most prominent features of Neo-Classicism and Romanticism, studying the works of A. Pope, J. Swift, D. Defoe, H. Fielding, W. Blake, W. Wordsworth, S. T. Coleridge, P. B. Shelley, M. Shelley, J. Keats, and others.  A variety of critical approaches (new-critical, post-structuralist, new-historicist, feminist, postcolonial, etc.) are introduced in an attempt to study these works from different aspects.  

 •  Objective: The aim of the course is to examine Neo-Classicism and Romanticism as the periods in which the notions of language, subjectivity, the relationship between man and nature, as well as that of art and reality have been redefined, marking the beginning of modernity.

SEMANTICS

 • ECTS Credits: PED 3; DAD 3; PEJ 4,5; DAJ 4

 • Language:  English

 • Duration: III and IV semester

 • Status: mandatory

 • Course type: lecture

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the second year of study

 • Examination: written, duration 60 minutes

 • Course description: The aim of this course is to introduce students to different ways of approaching the complex phenomenon of meaning. The course is divided into three major parts: the semantics of the individual lexeme, relationships between lexemes on the paradigmatic level and the relationship between semantics and syntax. Course topics also range from traditional semantic terminology such as homonymy, synonymy, polysemy etc. to new trends in cognitive semantics.

 • Objective:  The aim of this course is to introduce students to different ways of approaching the complex phenomenon of meaning.               

VICTORIAN LITERATURE

 • ECTS Credits: PED 3; DAD 3; PEJ 4,5; DAJ 4

 • Language: English

 • Duration: III and IV semester

 • Status: mandatory

 • Course type: lecture

 • Prerequisites: completed prerequisites for enrolling in the second year of study

 • Examination: written exam

 • Course description: The course is a survey of Victorian literature, covering representative Victorian texts in the genres of fiction, poetry, and non-fictional prose.  The course examines major thematic concerns in Victorian literature, related to issues of gender, class, industrialization, social reform, progress, religion, professionalization of literature, etc.  Attention is also paid to current approaches in Victorian criticism, represented by a selection of critical essays.     

 • Objective: The aim of the course is to familiarize students with this lively and important period in British literary history through a careful examination of representative works from the period, and a discussion of the main historical and aesthetic parameters of Victorian literature.

 COGNITIVE LINGUISTICS

 • ECTS Credits: PED 3 (2. year), PED 2,5 (3. year); DAD 3 (2. year), DAD 2 (3. year); PEJ 4,5 (2. year), PEJ 3 (3. year); DAJ 4 (2. year), DAJ 3 (3. year)

 • Language: English

 • Duration: 2 semesters

 • Status: elective

 • Course type:  lecture

 • Prerequisites: Semantics

 • Examination: oral

 • Course description: The aim of this course is to introduce students to the basic theoretical framework of cognitive linguistics. Course topics range from basic notions such as categories, prototypes, scenes, frames, etc. to the cognitive approach to metaphor and cognitive grammar. Students are required to do concrete analyses on the above topics contrastively between English and Croatian.

 • Objective: The aim of this course is to introduce students to the basic theoretical framework of cognitive linguistics.

SOCIOLINGUISTICS

 • ECTS Credits: PED 3 (2. year), PED 2,5 (3. year); DAD 3 (2. year), DAD 2 (3. year); PEJ 4,5 (2. year), PEJ 3 (3. year); DAJ 4 (2. year), DAJ 3 (3. year)

 • Language:  English

 • Duration:  2 semesters

 • Status:  elective

 • Course type:  lecture

 • Examination: written

 • Course description: The course presents a survey of selected topics in micro- and macrosociolinguistics. It discuses the concepts of linguistic and social structure and the influence of society on language and vice versa. Students are introduced to the basic notions connected with language varieties (language, dialect, sociolect, vernacular), followed by an outline of the standardization process, and a critical analysis of the “doctrine of correctness” in English. Other topics covered in the course include stiles and registers, multilingualism, minorities and language and pidgins and creoles.

 • Objective:  The aim of this course is to introduce students to the concept of language as a set of varieties, which are used according to social context.

TRANSLATION THEORY

 • ECTS Credits: PED 3 (2. year), PED 2,5 (3. year); DAD 3 (2. year), DAD 2 (3. year); PEJ 4,5 (2. year), PEJ 3 (3. year); DAJ 4 (2. year), DAJ 3 (3. year)

 • Language: English

 • Duration: 2 semesters

 • Status: elective

 • Course type:  lecture

 • Examination: written, 90 minutes

 • Course description:  The course has two parts: the first deals with the general theoretical issues in translation, and the second with particular features of the translation process with a special emphasis on translation from Croatian to English and vice verca. The topics covered in the first part include the concept of theory and the concept of translation, modelling of the translation process, types of translation theories, translation equivalence and contrastive correspondence, levels of contrastive description and translation, types of translation, culture in translation. The second part focuses on different levels of translation – phonological, lexical, syntactic, discourse. The course ends with a short discussion of oral translation, simultaneous and consecutive.

 • Objective:  The aim of the course is to acquaint the students with the theoretical approach to linguistic mateorial – in this case traslated texts. The topics covered in the course provide theoretical underpinnings for practical translation work, just as actual translation work is a prerequisite for the scholar study of the phenomenon of translation.

 VARIANTS OF ENGLISH

 • ECTS Credits: PED 3 (2. year), PED 2,5 (3. year); DAD 3 (2. year), DAD 2 (3. year); PEJ 4,5 (2. year), PEJ 3 (3. year); DAJ 4 (2. year), DAJ 3 (3. year)

 • Language: English

 • Duration: two semesters

 • Status:  elective

 • Course type: lecture

 • Examination: written

 • Course description:  The theme of this course is the spread of English, its geographcal and social varieties, standard and non-standard. The course also briefly deals with with English as a second language (e.g. in India) and English-based creoles. The description covers accent, grammar, vocabulary, and style, as well as standardization practice, status in society, and attitude towards varieties.

 • Objective: The aim of this course is to introduce students to the variety of Englishes throughout the world, and to develop a their sensitivity for differences in the living language.

Prva godina-opis kolegija

COURSE DESCRIPTION – 1st YEAR OF STUDY


ENGLISH LANGUAGE I

 • ECTS Credits*: PED 4; DAD 5; PEJ 7,5; DAJ 9

 • Language:  English

 • Duration: I and II semester

 • Status: mandatory

 • Course type:  practical language exercises, tutorials

 • Prerequisites: Regular attendence is required in order to take the exam.

 • Examination: In order to take the written and oral examination the student must have reported on 4 books, 20th century fiction, presenting the book in terms of content, meaning, character analysis and vocabulary. It also requires the student’s attendance and continuous work in classes throughout the academic year. The examination consists of a written and an oral part. The written part of the examination is a prerequisite for the oral part. Both parts of the examination assess the students’ acquisition of the material done in class and the work done individually.

 • Course description: The course aims at heightening the students’ awareness of the working of the English language, generalizing and classifying their knowledge of English grammar attained so far, practising forms and structures that may cause errors on account of mother tongue interference. Students are also taught all possible ways of using teaching materials, handbooks and disctionaries. In the course of working on the language, short stories of contemporary writers are read, discussed, analyzed and the vocabulary practiced in different contexts and translations. Short stories covering various social and cultural areas are also exploited to teach different cultural aspects of English-speaking countries.

 • Objective:  Practical and systematic acquisition of the fundamental features of the modern English language and develeopment of abilities to make use of different grammars, manuals, textbooks and other learning materials with the aim of building up a basis for a wider and deeper knowledge of the current English language.

*Note: credits refer to the following: double major english for teaching (PED); double major english (DAD); single major english for teaching (PEJ), double major english (DAJ).

 

 INTRODUCTION TO THE STUDY OF ENGLISH LITERATURE

 • ECTS Credits: PED 3,5; DAD 3; PEJ 5,5; DAJ 5

 • Language:  English

 • Duration: I and II semester

 • Status: mandatory

 • Course type:   seminar, lecture

 • Prerequisites: none

 • Examination: Written and/or oral examinations at the end of term.

 • Course description:  The reading for this introduction to literary study involves two kinds of texts.  On the one hand, there is a selection of literary texts which belong to different literary genres, and which are representative of different periods in British and American literary history.  On the other hand, the reading includes a selection of critical and theoretical texts, designed to provide an an overview of representative critical and theoretical approaches, especially from the 20th century. 

 • Objective: This course is designed as an introduction to the methods and terminology of literary study and an examination of several representative literary texts, with the aim of allowing students to develop fundamental skills of reading critically.  Emphasis is placed on class discussions and active class participation. 

INTRODUCTION TO THE LINGUISTIC STUDY OF ENGLISH

 • ECTS Credits:                     PED 3,5; DAD 3; PEJ 5,5; DAJ 5

 • Language: English

 • Duration: I and II semester

 • Status: mandatory

 • Course type:  lecture

 • Prerequisites:  none

 • Examination: written

 • Course description:  The course deals with the basic linguistic concepts, a short historical overview of modern linguistics, and language analysis. It begins by introducing students to linguistic definitions of language, the basic semiotic features of language as a system (double articulation, creativity, arbitrary nature of language, cultural transfer and media transferrability) and to the basic tenets of linguistics as the scientific study of language. The historical overview provides a selection of concepts from structuralist and generativist linguistics. Finally, the structure of  English is analyzed by means of linguistic concepts, on the following levels: phonology (phonetics), morphology, syntax, semantics, pragmatics, language history.

 • Objective:  The aim of the course is to introduce students to the linguistic analysis of language with examples from English.

 ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY

 • ECTS Credits: PED 3,5; DAD 3; PEJ 5,5; DAJ 5

 • Language: English

 • Duration: I and II semester

 • Status: mandatory

 • Course type: lecture

 • Prerequisites: none

 • Examination: written

 • Course description: The course is an introduction to the most important theoretical concepts of phonetics and traditional and generative phonology. First, students are given an overview of the basic concepts of phonetics, with a special accent on articulation of the English RP and General American sounds, and are introduced to the phenomena occuring in English connected speech. Next, there is a short overview of the suprasegmental elements of English. Finally, students are introduced to the basic tenets of generative phonology, illustrated on simple Croatian and English examples. In the course, the students will  read and analyze the structure of a phonological paper.

 • Objective: The aim of the course is to provide students with a broad theoretical foundation in the field of phonetics and phonology, which will enable further reading in these areas. Moreover, its aim is to introduce students to articulatory differences between English and Croatian, and provide them with a systematic overview of these differences. Finally, students will be introduced to new areas of research in the field of phonology by reading a paper on modern phonological issues, with a special accent on critically analyzing its structure and content.

Dodiplomski (stari sustav) – Program studija

ODSJEK ZA ANGLISTIKU
program studija anglistike – VODIČ KROZ STUDIJ 2004-2005


Naziv studija: studij engleskog jezika i književnosti / studij anglistike
Dvopredmetni i/ili jednopredmetni studij: dvopredmetni studij
Zvanje (zvanja) koje se stječe: profesor engleskog jezika i književnosti / diplomirani anglist
______________________________________________________________________________________

PRVA GODINA STUDIJA

OBAVEZNI  I. GOD.                                                       Zimski                                Ljetni

                                                                                   P  S  V                        P   S   V

Tamara Petrić, asist.
ili Ivan Lupić, asist.,
ili Vanja Polić, asist.
ili Sven Cvek, asist.
ili Maja Tančik, asist.
ili Iva Polak, asist.

Uvod u studij engleske                                        –  2   –                          –    2   –

književnosti1   

Mateusz-Milan Stanojević, asist.

Uvod u lingvistički studij engleskog

jezika                                                                         –  2  –                          –    2   –

 

dr. sc. Višnja Josipović-Smojver, doc.

Fonetika i fonologija                                              2  –  –                          2   –   –

 

Engleski jezik I*                                                      –  –  5                          –   –   5

 1 Studenti I. godine raspoređuju se u jednu od nekoliko grupa kod profesora navedenih u Redu predavanja.
* Nastavu po naknadnom rasporedu izvodi više nastavnika u nekoliko grupa:

            mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor
            mr. sc. Vesna Beli, v. lekor
            mr. sc. Jasna Bilinić-Zubak, v. lektor
            mr. sc. Marka Filipović, v. lektor
            mr. sc. Marija Marušić, v. lektor
            mr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, v. lektor
            mr. sc. Nataša Pavlović, v. lektor
            Jasenka Šafran, v. lektor
            Snježana Veselica-Majhut, lektor

vanjski suradnici:
            Ivana Bašić
            mr. sc. Ivana Bušljeta-Banks
            Kristijan Nikolić
            Marina Zubak

Popis uvjetnih ispita za upis u II. godinu:

Engleski jezik I (neprenosiv)
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika (neprenosiv)
Fonetika i fonologija (neprenosiv)
Uvod u studij engleske književnosti (neprenosiv)

Napomena:

Položen ispit iz Engleskog jezika I preduvjet je za upis Engleskog jezika II.
Položen ispit iz Uvoda u lingvistički studij engleskog jezika i Fonetike i fonologije na I. godini preduvjet je za upis kolegija Semantika engleskog jezika na II. godini.
Položen ispit iz Uvoda u studij engleske književnosti preduvjet je za upis kolegija Književnost neoklasicizma i romantizma i Književnost viktorijanskog doba (realizma) na II. godini.
Pri upisu u II. godinu studija studenti se opredjeljuju za nenastavničko (”diplomirani anglist”) ili nastavničko usmjerenje (”profesor engleskog jezika i književnosti”).

 1. Studenti koji su položili sve uvjetne ispite za upis II. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike, a godinu ponavljaju zbog druge studijske grupe, mogu upisati tri kolegija (po vlastitom izboru) II. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.
 2. Studenti koji nisu položili sve uvjetne ispite za upis II. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike mogu upisati jedan kolegij (za koji imaju uvjet) II. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.

DRUGA  GODINA STUDIJA

OBAVEZNI  II. GOD.                                       Zimski                                Ljetni

                                                                               P   S    V                       P    S    V

dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan, izv. prof.

Književnost neoklasicizma i                            2    –    –                       2     –     –

romantizma                            

 

dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić, doc.

Književnost viktorijanskog doba                 2    –    –                       2     –     –

(realizma)

 

dr. sc. Milena Žic Fuchs, izv. prof.

Semantika engleskog jezika                          2    –     –                       2     –      –

 

Engleski jezik II*                                               –    –     2                       –     –      2

 * Nastavu po naknadnom rasporedu izvodi više nastavnika u nekoliko grupa:
            mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor
            mr. sc. Vesna Beli, v. lekor
            mr. sc. Jasna Bilinić-Zubak, v. lektor
            mr. sc. Marka Filipović, v. lektor
            mr. sc. Marija Marušić, v. lektor
            mr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, v. lektor
            mr. sc. Nataša Pavlović, v. lektor
            Jasenka Šafran, v. lektor
            Snježana Veselica-Majhut, lektor

Popis uvjetnih ispita za upis u III. godinu:
Engleski jezik II (neprenosiv)
Semantika engleskog jezika (neprenosiv)
Književnost romantizma i neoklasicizma ili
Književnost viktorijanskog doba (drugi je uvjet za upis IV. godine studija)

Napomena:
Položen ispit iz Engleskog jezika II preduvjet je za upis Engleskog jezika III, Prijevodnih vježbi i Writing Skills na III. godini.
Položen ispit iz Semantike engleskog jezika na II. godini preduvjet je za upis kolegija Sintaksa engleskog jezika: vrste riječi i rečenica na III. godini.
Položen ispit iz Književnosti neoklasicizma i romantizma ili Književnosti viktorijanskog doba (realizma) uvjet je za upis književnog seminara na III. godini.

 1. Studenti koji su položili sve uvjetne ispite za upis III. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike, a godinu ponavljaju zbog druge studijske grupe, mogu upisati tri kolegija (po vlastitom izboru) III. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.
 2. Studenti koji nisu položili sve uvjetne ispite za upis III. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike mogu upisati jedan kolegij (za koji imaju uvjet) III. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.

 


TREĆA  GODINA STUDIJA

OBAVEZNI   III. GOD.                          Zimski                                  Ljetni

                                                                 P   S     V                     P     S     V

dr. sc. Vladimir Ivir, red. prof.

Sintaksa engleskog jezika:

rečenica                                                  2    –     –                      2      –      –

Irena Zovko Dinković, asist.

Sintaksa engleskog jezika:

vrste riječi                                               –    2     –                      –      2     –

 Engleski jezik III*                                    –     –     2                     –      –      2

 Prijevodne vježbe*                                  –     –     2                     –      –      2

 mr. sc. Alex Hoyt, v. lektor

Writing Skills                                         –     –     1                     –      –      1

 Jezični seminar III**                               –     1     –                          –     1    –

 mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor

Kultura i civilizacija Velike

Britanije2                                                 2     –     –                           2    –     –

 dr. sc. Ivan Matković, doc.

Američko društvo2                                  2     –     –                           2    –     –

 dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, red. prof.
mr. sc. Marta Medved Krajnović, asist.
Renata Geld, asist.

Metodika nastave engleskog               2     2    2                          2    2    2

jezika3

 

IZBORNI III. GOD.                                                      Z                                  LJ

                                                                         P   S     V                     P     S     V

dr. sc. Sonia Bićanić, red. prof.

Moderna britanska                                       1    1      –                     1    1      –

književnost4

 dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić, doc.       

Britanski postmodernizam4                        1    1      –                     1    1      –

 dr. sc. Sonja Bašić, red. prof.

Joyce i Faulkner4                                                1    1      –                     1    1      –

 mr. sc. Jelena Šesnić, asist.

Američka književnost                                       1    1      –                     1    1      –

XIX. stoljeća4

mr. sc. Tomislav Brlek, asist.

T. S. Eliot – pjesnik i kritičar4                         1    1      –                     1    1      –

 Sven Cvek, asist.

Postmoderni američki                                      1    1      –                     1    1      –

roman4

 dr.sc. Vladimir Ivir, red. prof.

Teorija prevođenja5                                         2         –       –

 dr.sc. Damir Kalogjera, red. prof.

Sociolingvistika5                                              2         –       –

 dr.sc. Dora Maček, red. prof.

Varijante engleskog jezika5                            2         –        –

 dr.sc. Milena Žic Fuchs, izv. prof.

Kognitivna lingvistika5                                   2         –        –

2 – Jednopredmetni studenti upisuju oba kolegija, a dvopredmetni jedan.
3 – Kolegij upisuju studenti nastavnoga smjera, i to na III ili IV godini, ovisno o tome kada žele upisati metodiku drugoga predmeta (ne mogu slušati obje metodike u istoj akademskoj godini). Studenti koji studiraju dvije neofilološke grupe imaju smanjenu satnicu (samo seminar i školsku praksu) one metodike koje koju upišu na IV godini.
4 – Jednopredmetni studenti upisuju dva književna kolegija, a dvopredmetni jedan.
5 – Do kraja studija svaki dvopredmetni student treba odslušati dva izborna kolegija iz engleskog jezika, a jednopredmetni slušaju sva četiri izborna kolegija iz engleskog jezika kao obvezatna

 * Nastavu po naknadnom rasporedu izvodi više nastavnika u nekoliko grupa:
            mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor
            mr. sc. Vesna Beli, v. lekor
            mr. sc. Jasna Bilinić-Zubak, v. lektor
            mr. sc. Marka Filipović, v. lektor
            mr. sc. Marija Marušić, v. lektor
            mr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, v. lektor
            mr. sc. Nataša Pavlović, v. lektor
            Jasenka Šafran, v. lektor
            Snježana Veselica-Majhut, lektor

** Seminare izvodi više nastavnika u nekoliko grupa.


ČETVRTA  GODINA STUDIJA

Popis uvjetnih ispita za upis u IV. godinu:
Engleski jezik III (neprenosiv)
Kultura i civilizacija Velike Britanije / Američko društvo (neprenosiv)
Sintaksa engleskog jezika: vrste riječi (neprenosiv)
Sintaksa engleskog jezika: rečenica (neprenosiv)

Napomena:
Položen ispit iz Engleskog jezika III, Prijevodnih vježbi i Writing Skills preduvjet je za upis Prijevodnih vježbi IV (E – H i H – E).
Položen ispit iz Sintakse engleskog jezika: vrste riječi i rečenica na III. godini preduvjet je za upis kolegija Povijest engleskog jezika na IV. godini.
Izvršene obaveze iz književnog seminara na III. godini preduvjet su za upis kolegija Shakespeare i književnog seminara na IV. godini.

 1. Studenti koji su položili sve uvjetne ispite za upis IV. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike, a godinu ponavljaju zbog druge studijske grupe, mogu upisati tri kolegija (po vlastitom izboru) IV. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.
 2. Studenti koji nisu položili sve uvjetne ispite za upis IV. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike mogu upisati jedan kolegij (za koji imaju uvjet) IV. godine studija engleskog jezika i književnosti / anglistike.

 OBAVEZNI  IV. GOD.                                   Zimski                                  Ljetni

                                                                      P   S     V                     P     S     V

dr. sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof.

Shakespeare                                                   2    –    –                       2     –     –

 Prijevodne vježbe E – H*                              –     –     1                         –      –     1

 Prijevodne vježbe H – E*                              –     –     2                         –     –      2

 dr.sc. Dora Maček, red. prof.

Povijest engleskog jezika                              2     –     –                         2     –      –

 Jezični seminar IV**                                     –      1    –                          –      1      –

 dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, red. prof.
mr. sc. Marta Medved Krajnović, asist.
Renata Geld, asist.

Metodika nastave engleskog                          2     2    2                          2    2    2

jezika6

IZBORNI IV. GOD

 dr. sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof.

Englesko barokno pjesništvo7                       1    1      –                     1    1      –

Ivan Lupić, asist.

Pjesništvo engleske renesanse7                      1    1      –                      1    1      –

Tamara Petrić, asist.

Srednjovjekovni izvori                                   1    1      –                       1    1      –

renesansne drame7

dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan, izv. prof.

Anglo-američka ženska književnost              1    1      –                       1    1      –

i kultura7

mr. sc. Jelena Šesnić, asist.

Američka književnost XIX. stoljeća7           1    1      –                       1    1      –

dr. sc. Stipe Grgas, red. prof.

Suvremena američka književnost7                    1    1      –                     1    1      –

 Iva Polak, asist.

Nove književnosti na engleskom                   1    1      –                       1    1      –

jeziku: australistika7

 dr.sc. Vladimir Ivir, red. prof.

Teorija prevođenja8                                    2         –       –

 dr.sc. Damir Kalogjera, red. prof.

Sociolingvistika8                                        2         –       –

 dr.sc. Dora Maček, red. prof.

Varijante engleskog jezika8                       2         –        –

 dr.sc. Milena Žic Fuchs, izv. prof.

Kognitivna lingvistika8                             2         –        –

 6 – Kolegij upisuju studenti nastavnoga smjera, i to na III ili IV godini, ovisno o tome kada žele upisati metodiku drugoga predmeta (ne mogu slušati obje metodike u istoj akademskoj godini). Studenti koji studiraju dvije neofilološke grupe imaju smanjenu satnicu (samo seminar i školsku praksu) one metodike koje koju upišu na IV godini.
7 – Jednopredmetni studenti upisuju dva književna kolegija, a dvopredmetni jedan.
8 – Do kraja studija svaki dvopredmetni student treba odslušati dva izborna kolegija iz engleskog jezika, a jednopredmetni slušaju sva četiri izborna kolegija iz engleskog jezika kao obvezatna

 * Nastavu po naknadnom rasporedu izvodi više nastavnika u nekoliko grupa:
            mr. sc. Vera Andrassy, v. lektor
            mr. sc. Vesna Beli, v. lekor
            mr. sc. Jasna Bilinić-Zubak, v. lektor
            mr. sc. Marka Filipović, v. lektor
            mr. sc. Marija Marušić, v. lektor
            mr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, v. lektor
            mr. sc. Nataša Pavlović, v. lektor
            Jasenka Šafran, v. lektor
            Snježana Veselica-Majhut, lektor

 ** Seminare izvodi više nastavnika u nekoliko grupa.


Popis ispita koji se moraju položiti do kraja studija:
Metodika nastave engleskoga jezika
Shakespeare
Prijevodne vježbe E – H
Prijevodne vježbe H – E
Povijest engleskoga jezika
Teorija prevođenja9
Sociolingvistika9
Varijante engleskog jezika9
Kognitivna lingvistika9
Starija engleska književnost10
Moderna britanska književnost10
Američka književnost10

9 – Do kraja studija svaki dvopredmetni student treba odslušati dva izborna kolegija iz engleskog jezika, a jednopredmetni slušaju sva četiri izborna kolegija iz engleskog jezika kao obvezatna.
10 –
Katedra za englesku književnost na temelju odslušanih kolegija iz britanske i američke književnosti oslobađa studente polaganja jednog od tri dijela diplomskog ispita.