Karton o diplomiranju: stari program

OBAVIJEST O POLAGANJU DIJELOVA DIPLOMSKOG ISPITA: STARIJA ENGLESKA KNJIŽEVNOST, MODERNA BRITANSKA KNJIŽEVNOST i AMERIČKA KNJIŽEVNOST
(Upute o polaganju diplomskih ispita i ispunjavanju kartona o diplomiranju – stari program)
__________________________________________________________________________________________

ZAVRŠNI ISPIT IZ STARIJE ENGLESKE I MODERNE BRITANSKE KNJIŽEVNOSTI

POSTUPAK PRIJAVE, ODJAVE I PRISTUPANJA ISPITU

Kandidati diplomske ispite iz starije engleske i moderne britanske književnosti prijavljuju samo tiskanim prijavnicama; ispiti se odjavljuju elektroničkom poštom koja se šalje ispitivaču najkasnije 2 dana prije zakazanog datuma ispita.
Ispit se ne održava u srpnju, kolovozu i prosincu.
Prijavnice za ispit predaju se u tajništvo Odsjeka tijekom prva dva tjedna u mjesecu. Predstojnica Katedre za englesku književnost objavljuje na odsječkoj oglasnoj ploči na Internetu kandidate koji su pravovremeno prijavili ispit i kojem su ispitivaču kandidati dodijeljeni. Ispitivači objavljuju na odsječkoj oglasnoj ploči datum ispita koji se uvijek održava u drugoj polovici mjeseca. Kandidati koji se ne prijave na vrijeme ne mogu pristupiti ispitu. Kandidatima koji se ne pojave na ispitu, a koji nisu pravovremeno odjavili ispit, upisuje se pad ispita. Kandidati su dužni pratiti obavijesti na odsječkoj oglasnoj ploči. 

Popis literature:
Starija engleska književnost
Moderna britanska književnost
____________________________________________________________________________________

ZAVRŠNI ISPIT IZ AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI:
Završni ispit iz Američke književnosti – rokovi – STARI SUSTAV
Završni ispit iz Američke književnosti za studente starog sustava u ljetnom semestru ak. god. 2016./17. održavat će se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 15:00 sati te svaki treći petak u mjesecu u 16:30.
Ispit je potrebno prijaviti najkasnije tjedan dana prije roka, a odjaviti najkasnije tri dana prije roka.
Prijave se šalju na htutek@ffzg.hr


Popis literature:

Američka književnost
________________________________________________________________________________

OSLOBAĐANJE OD DIJELA DIPLOMSKOG ISPITA
Prema odluci Katedre za književnost iz studenog 2002. godine, studenti koji su upisali 3. godinu 2001/2002. ili kasnije mogu biti oslobođeni od dijela diplomskoga ispita temeljem seminara treće godine. U tom slučaju student mora imati posebnu ocjenu iz seminara na trećoj godini. Studenti ranijih godina te studenti koji nemaju posebnu ocjenu iz seminara  obvezni su položiti sva tri dijela ispita.
Radi oslobađanja od jednog dijela diplomskog ispita, javiti se dr. sc. Domines Veliki u uredovno vrijeme.
_________________________________________________________________________________

UPIS OBVEZNIH DIJELOVA DIPLOMSKOG ISPITA
(Starija engleska književnost / Moderna britanska književnost / Američka književnost)
Studenti su dužni prije pristupanja diplomskom ispitu iz književnosti izvršiti upis obveznih dijelova ispita. Upis u indeks vrši dr. sc. Domines Veliki sukladno uvjetima propisanima na Katedri za englesku književnost i Katedri za američku književnost. Za studente koji nemaju upisane obvezne dijelove diplomskog ispita smatrat će se da su dužni položiti sva tri dijela ispita.


Moderna britanska književnost

Upozoravamo studente da za ispit iz moderne britanske književnosti treba sastaviti popis tako da su zastupljeni svi žanrovi i sva pod-razdoblja. Popis literature za diplomski ispit iz moderne britanske književnosti treba sadržavati najmanje 20 djela – jedinica. Jedna jedinica u bibliografiji podrazumijeva roman, zbirku pripovjedaka ili pjesničku zbirku, odnosno obimniji izbor iz antologije. Na popisu se uz broj djela (za studente koji žele višu ocjenu taj bi broj trebao prelaziti minimum od 20 naslova) treba nalaziti i detaljan popis kritičke literature (ne samo pregledi već i eseji o pojedinim djelima). Popis u dva primjerka donijeti na ispit.


OBRANA DIPLOMSKOG RADA
Mole se studenti da prije obrane diplomskog rada obavezno potvrde papir o položenim ispitima, koji je moguće uzeti u studentskoj referadi, a ovjerava ga pročelnica Odsjeka.
Da bi papir bio ovjeren, treba ispuniti ‘žuti karton o diplomiranju’ i potvrditi ga na katedrama za jezik i  književnost. Nakon obrane diplomskog rada, pročelnica potvrđuje ‘žuti karton’ (koji se vraća u tajništvo) i papir za izdavanje diplome, koji se također uzima u studentskoj referadi.

KAKO ISPUNITI KARTON O DIPLOMIRANJU NA ODSJEKU ZA ANGLISTIKU
(ISPUNJAVATI TISKANIM SLOVIMA)

IME I PREZIME

na lijevu stranu

svi ispiti iz područja Jezika s ocjenama, uključujući i prezimena profesora

(i  Metodika nastave engleskog jezika i Kultura i civilizacija Velike Britanije i jezični seminari).

 

na desnu stranu

svi ispiti iz područja Književnosti s ocjenama, uključujući i prezimena profesora

( i Američko društvo i književni seminari).

 

 

Kartoni se podižu u tajništvu Odsjeka za anglistiku B-010 (ponedjeljak-petak 10:00-12:00, 13:00-15:00).

Jezične ispite pregledava predstojnica Katedre za engleski jezik – prof. dr.sc. Višnja  Josipović Smojver (u vrijeme konzultacija, B-008) ili dr.sc. Mateusz Milan Stanojević (u vrijeme konzultacija, B-008).


Književne ispite pregledava predstojnica Katedre za englesku književnost – prof.dr.sc. Tatjana Jukić (u vrijeme konzultacija, B-017).


Nakon toga sve potpisuje pročelnica Odsjeka u svoje uredovno vrijeme. Na kraju karton treba vratiti u administraciju Odsjeka.

3. listopada 2011.
Obnovljena obavijest: 21. rujna 2012.
Obnovljena obavijest: 4. listopada 2012.
Obnovljena obavijest: 30. rujna 2013.
Obnovljena obavijest: 21. listopada 2014.
Obnovljena obavijest: 24. veljače 2017.