Ispitni rokovi: stari sustav 2013/14.-ARHIVA

RASPORED ISPITNIH ROKOVA ZA
STUDENTE PREDBOLONJSKOG PROGRAMA ANGLISTIKE u akad. god. 2013/2014.
____________________________________________________________________________________________________

° Neoklasicizam i romantizam Ispiti se održavaju prema dogovoru s prof. Ciglar-Žanić.
° Viktorijanska književnost (prof. Jukić Gregurić, prof. Knežević) – Ispit se održava u vrijeme konzultacija po dogovoru s profesorima.

° Groteska u britanskoj i američkoj književnosti – ispiti se održavaju u dogovoru s doc. Polak u vrijeme konzultacija.

° Shakespeare – Ispiti se održavaju prema dogovoru s prof. Ciglar-Žanić.
– Ispit iz kolegija “Shakespeare” po predbolonjskom programu kod prof. dr. Janje Ciglar-Žanić održat će se u utorak 10. lipnja 2014. od 12,30 do 14,00 u konferencijskoj dvorani na 2. katu knjižnice.
– Ispit iz kolegija “Shakespeare” po predbolonjskom programu kod prof. dr. Janje Ciglar-Žanić održat će se 26. lipnja 2014. od 12.00h u A-105


° Američko društvo (prof. Grgas) > Ispite po dogovoru održavaju nastavnici Katedre za amerikanistiku.
Ispit iz Američkog društva (za studente prof. Matkovića) održava se svaki
zadnji četvrtak u mjesecu, u 17.45h u A-314.
Prijave: najkasnije tjedan dana unaprijed na scvek@ffzg.hr.
Odjave: najkasnije tri dana prije roka.
_____________________________________________________________________________________________

VOE (Varijante engleskog jezika) / EAW
14. 11. 2013. u 16h B008
9. 12. 2013. u 16h B008
14. 4. 2014. u 16h B008

Sintaksa, Sociolingvistika i Teorija prevođenja
13. 11. 2013. u 11:45h A216
4. 2. 2014. u 12h D1
11. 2. 2014. u 10h A105
18. 2. 2014. u 12h D1
5. 5. 2014. u 14:45 u A-123. Prijave na e-mail izovko@ffzg.hr
17. 6. 2014. u 12h D4
1. 7. 2014. u 10h A105
08. 07. 2014. u 12h D4
2. 9. 2014. u 10h A105
9. 9. 2014. u 10h A314
Prijave za ispitni rok 9. rujna šaljite na adresu vbroz@ffzg.hr.
Radi se o ispitima u 10 sati za kolegije: Sintaksa, Sociolingvistika i Teorija prevođenja i o ispitima u 12 sati za kolegije: Semantika, Kognitivna lingvistika, Kultura i civilizacija Velike Britanije i Povijest engleskog jezika.
16. 9. 2014. u 10h A105

Semantika, Kognitivna lingvistika, Kultura VB i Povijest engleskog jezika
15. 11. 2013. u 16h A216
4. 2. 2014. u 14h D1
11. 2. 2014. u 14h A105
18. 2. 2014. u 14h D1
5. 5. 2014. u 14.45 u A-123. Prijave na e-mail mgrubisic@ffzg.hr
17. 6. 2014. u 14h D4
1. 7. 2014. u 12h A105
2. 9. 2014. u 12h A105
9. 9. 2014. u 12h A314
Prijave za ispitni rok 9. rujna šaljite na adresu vbroz@ffzg.hr.
Radi se o ispitima u 10 sati za kolegije: Sintaksa, Sociolingvistika i Teorija prevođenja i o ispitima u 12 sati za kolegije: Semantika, Kognitivna lingvistika, Kultura i civilizacija Velike Britanije i Povijest engleskog jezika.
16. 9. 2014. u 12h A105
____________________________________________________________________________
Metodika nastave engleskog jezika

Ispit se može polagati svaki četvrtak uz prethodni dogovor (najmanje tjedan dana ranije) s prof. dr. J. Mihaljević Djigunović (jmihalje@ffzg.hr).

Jezične vježbe 3. godina

4.2.2014. 12h A105 17.6.2014. 12h A105 9.9.2014. 12h A105
18.2.2014. 12h A105 8.7.2014. 12h A105 18.9.2014. 12h A105

Prijevodne vježbe 4. godina

4.2.2014. 12h A105 17.6.2014. 12h A105 9.9.2014. 12h A105
18.2.2014. 12h A105 8.7.2014. 12h A105 18.9.2014. 12h A105

____________________________________________________________________________________

ZAVRŠNI ISPIT IZ AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI:

Od listopada 2012. nadalje, završni ispit iz američke književnosti održavat će se svaki drugi petak u mjesecu u 16.30h u B-018.
Ispitni rok u rujnu 2014.
Prijave: tjedan dana prije ispita na scvek@ffzg.hr
Odjave: tri dana prije ispita na istu adresu
______________________________________________________________________________________

napomena:
Ispit iz Američkog društva (stari program)

Ispitni rokovi iz Američkog društva:
Budući da je prof. Ivan Matković u mirovini, ispite iz Američkog društva će održavati Katedra za amerikanistiku. Svi zainteresirani mogu se obratiti dr. Svenu Cveku scvek@ffzg.hr

Sav ispitni materijal i dalje se nalazi u udžbeniku Norton: A People and a Nation.

______________________________________________________________________________________
VAŽNO: ROK ZA PRIJAVU JE NAJKASNIJE 7 DANA PRIJE ISPITA.
________________________________________________________________________________________
ažurirano 9.11.2013.