Arhiva kategorije: Knjige clanova odsjeka-opisi

Beyond the 49th Parallel: Many Faces of the Canadian North

Polic-beyond-18

Beyond the 49th Parallel : Many Faces of the Canadian North / Au-delà du 49ème parallèle : multiples visages du Nord canadien, Évaine Le Calvé-Ivičević and Vanja Polić (eds.). Central European Association of Canadian Studies. Brno: Masaryk University Press, 2018.

The volume is a collection of essays on the different issues regarding the North, as observed from the perspective of Canadian studies. Since Canada as a whole can be considered the “North,” the volume includes a scope of multidisciplinary texts that question a whole range of “Norths” in the past and present, and in a variety of areas, from founding narratives to land management policies and social issues, to literature and other artistic genres. Each of these areas highlights a different kind of “nordicity” for, beyond geography, “the North” embraces a wide scope of meanings and symbolic values. Divided into five parts, the contributions in this volume provide a kaleidoscopic presentation of topics in this vast explorative project of the equally vast space that is the North.

Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom : konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom

geld-stratesko-18

Renata Geld, Mateusz-Milan Stanojević. Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom: konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom. Zagreb : Srednja Europa, 2018.

Knjiga se bavi strateškim konstruiranjem značenja, odnosno procesima uključenim u konstruiranje značenja u drugome jeziku. Daje se pregled istraživanja autora i njihovih suradnika u posljednjih desetak godina uključujući i najnovija istraživanja višemodalnog konstruiranja značenja riječju i slikom. Cilj je knjige pokazati sponu između kognitivne lingvistike i teorije ovladavanja jezikom, uz primjere inovativne metodologije istraživanja, ali i primijenjenih aspekata saznanja proizašlih iz rezultata dobivenih u navedenim istraživanjima. Knjiga je namijenjena svima koji žele osvijestiti temeljne spone između prvoga i drugoga jezika, spoznaje i iskustva, a kroz perspektivu strateškog razmišljanja o jeziku.

Grammar Workbook for Contemporary English Language 2

CEL-2-basic

Ivana Bašić, Marko Majerović i Marina Zubak Pivarski. Grammar Workbook for Contemporary English Language 2. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2018.

Vježbenica Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, Ivane Bašić, Marka Majerovića i Marine Zubak Pivarski primarno je namijenjena studentima prve godine studija engleskoga jezika na Filozofskome fakultetu, ali mogućnost njezine uporabe puno je šira. Tematski, metodološki i sadržajno usklađena je s potrebama upravo hrvatskih studenata engleskoga jezika, u čemu je njezina društvena korisnost. Zadaci u vježbenici nastali su za dugogodišnjega nastavnoga i stručnoga rada autora sa studentima, a temelje se na ispitnim materijalima.

Spatial Minds: Conceptual Correlations of Spatial Prepositions in Hungarian, Croatian and English

zovko-spatial

Irena Zovko Dinković, Linda Gros. Spatial Minds: Conceptual Correlations of Spatial Prepositions in Hungarian, Croatian and English. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2018.

Many human experiences are interpreted with the help of spatial concepts, which is why spatial language is prevalent in every aspect of human life. However, to what extent is spatial language connected to spatial conceptualization? Has this conceptualization altered due to global communication and new technologies, becoming more similar across languages? This book investigates the similarities and differences between conceptual and morphological spatial categories in three different languages: namely, Hungarian, Croatian and English. To this end, a set of concepts of nine basic spatial expressions involving the prepositions in, on and at is analyzed both morphologically and psycholinguistically, in order to shed light on their mutual relationship in language and in the mind. The research is presented in a clear and simple manner, making the book accessible to students of linguistics and language enthusiasts, and providing a concise introduction to the basic tenets of various approaches to spatial language.

The errant labor of the humanities : festschrift presented to Stipe Grgas

Grgas-fest

Sven Cvek, Borislav Knežević, Jelena Šesnić (eds.). The errant labor of the humanities : festschrift presented to Stipe Grgas. Zagreb: FF press, 2017.

The collection of essays ranges over a number of themes, grouped into the following sub-sections: Geographies of Imagination ; Croatia, America, History ; Re-thinking America ; Capital in Contexts, and Case Studies: Nature and Science.

Suvremene fonološke teorije

Josipovi-fonoloske

Višnja Josipović Smojver. Suvremene fonološke teorije. Zagreb : Ibis grafika, 2017.

Knjiga Suvremene fonološke teorije namijenjena je fonetičarima i lingvistima, jezikoslovcima širokog spektra – od onih koji se bave teorijskim izučavanjem jezika do onih kojima je podučavanje jezika struka.
Temeljit pregled suvremenih fonoloških teorija prvi put se u ovako kompaktnom obliku podastire domaćem čitateljstvu. Kroz prizmu različitih fonoloških teorija i s izvrsnim uvidom u njihov povijesni razvoj, autorica tumači temeljne fonološke pojmove i promišlja o jeziku kao govornom fenomenu koji u svojoj zvukovnoj i artikulacijskoj komponenti pokazuje nevjerojatnu raznolikost u različitim svojim ostvarajima.
Dodatnu vrijednost knjizi svakako daje i znanstvena aparatura – opsežan popis relevantne literature, brojni primjeri, glosar fonoloških pojmova, anotirani popis manje poznatih jezika, kontastivni indeks optimalnosnih ograničenja te predmetno kazalo i kazalo imena.
Zbog takve svoje strukture, knjiga Suvremene fonološke teorije priručnik je kojemu će se zainteresirani čitatelj uvijek iznova vraćati u potrati za relevantnom, strukturiranom i lako dostupnom informacijom.

________________________________________________________
Autorica je uspjela čitatelju jednostavnim hrvatskim jezikom približiti često vrlo apstraktne i netransparentne pojmove, pravila i modele, što njezin prikaz čini pristupačnim širem krugu čitatelja, tj. kako sama kaže i onima “koji pri samom spomenu fonologije osjećaju nelagodu”. Njezina je argumentacija logična i razumljiva, a sve su opisane teorije i pojave ilustrirane pomno odabranim primjerima opisa različitih pojava u različitim jezicima koji se navode u literaturi. Obično je riječ o pojavama iz čitatelju poznatih jezika, ponajviše hrvatskoga i engleskoga, a samo tamo gdje se neki fonološki problem nije mogao ilustrirati primjerom iz tih jezika posegnula je i za primjerima “egzotičnijih” jezika. Dodatnu vrijednost njezinu rukopisu daje i vrlo obiman popis fonološke literature te osobito glosar fonoloških pojmova u kojemu su na koncizan, jednostavan i razumljiv način definirani gotovo svi važni pojmovi suvremene fonologije.
Iz recenzije Prof. dr. sc. Milana Mihaljevića
____________________________________________________________

Knjiga Suvremene fonološke teorije relevantno je djelo koje ima i znanstvenu i stručnu važnost. Teme obrađene u knjizi (strukturalizam u fonologiji, generativna fonologija, segmentna fonologija, suprasegmentna fonologija i optimalnosna teorija) pokrivaju mnogo više od samog povijesnog prikaza razvoja fonološke misli. Sustavno su i temeljito objašnjeni ključni pojmovi te promjene u fonološkom pristupu, opisu i analizi jezika tijekom vremena. Posebna je pažnja posvećena optimalnosnoj teoriji, kao trenutno najutjecajnijoj, a u tom kontekstu dana je i optimalnosna analiza hrvatske prozodije.
Ova knjiga izvrsno je djelo koje će obogatiti lingvističku literaturu na hrvatskom jeziku.
Iz recenzije Prof. dr. sc. Vesne Mildner

______________________________________________________________________________________
tekstovi preuzeti s poveznice:

https://www.ibis-grafika.hr/shop/proizvod/suvremene-fonoloske-teorije/

 

Fast-Forwarding with Audiovisual Translation

Nikolic-Fast

Jorge Díaz Cintas, Kristijan Nikolić (eds.). Fast-Forwarding with Audiovisual Translation. Bristol : Multilingual Matters, 2017.

This edited collection offers a rounded vision of some of the ways in which audiovisual translation (AVT) can be approached from an academic, professional and educational point of view. The studies provide a stimulating and thought-provoking account of some of the most representative themes that are currently being researched in the field of AVT, while also highlighting new directions of potential research from a cognitive perspective. A conscious effort has been made to cover not only cultural and linguistic approaches to traditional domains of AVT (such as dubbing and subtitling), but also to look into lesser known areas of research that are attracting substantial interest from various stakeholders and gradually becoming part of the remit of AVT (including subtitling for the deaf and audio description for the blind). In this respect, the chapters of this book tackle the field of AVT from a plural, comprehensive and up-to-date perspective; speak of a rich and complex academic subject in the making; broaden our existing knowledge on AVT; reflect the many crossroads and junctions it currently faces and outline some of the issues that will become topical in the near future in this fascinating, flourishing discipline.

Futuristic Worlds in Australian Aboriginal Fiction

Polak-futuristic-17

Iva Polak. Futuristic Worlds in Australian Aboriginal Fiction. Oxford : Peter Lang, 2017.

The study focuses on the versatile theoretical corpus of the literature of the fantastic, on the one hand, and a vibrant corpus of Australian Aboriginal fiction that explores futurities, on the other. Primary interest is to discuss those Aboriginal works that boldly embark on constructing futuristic worlds and offer a distinctive contribution to the relatively recent field of native writers’ science fiction. This literary corpus has entered the critical domain in the twenty-first century, often under the heading of postcolonial science fiction. Analysed corpus includes: Sam Watson’s The Kadaitcha Sung (1990), Eric Willmot’s Below the Line (1991), Archie Weller’s Land of the Golden Clouds (1998), Alexis Wright’s The Swan Book (2013) and Ellen van Neerven’s novella “Water” published in Heat and Light collection (2014). This is the first book-length study in English that brings these works together under the prefix of contemporary SF.

Contents:
Preface
Introduction: In Search of the Australian Fantastic
1.1 The Australian Non-Aboriginal Fantastic and Its Epitext: A Short Survey
1.2 The Aboriginal Novel and Its Epitextual Minefield
1.3 Spectres of the Aboriginal Fantastic and Its Epitext
Chapter 1 The Fantastic as a Terminological Trickster
Chapter 2 The Postcolonial Turn and the Fantastic
Chapter 3 Below the Line – An SF Novel of (Double) Invasion
Chapter 4 “Water” – The SF Alien as a Metaphor for Culture
Chapter 5 Land of the Golden Clouds – An Epic Space of Science Fantasy and Fantastika
Chapter 6 The Kadaitcha Sung – Towards Native Slipstream
Chapter 7 The Swan Book – Into Transrealist Fiction
Conclusion: The Future Arrives              
Works Cited
Index

Grammar Workbook for Contemporary English Language 1

CEL-1-basic

Ivana Bašić, Marko Majerović i Marina Zubak Pivarski. Grammar Workbook for Contemporary English Language 1. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016.

Vježbenica Grammar Workbook for Contemporary English Language 1, Ivane Bašić, Marka Majerovića i Marine Zubak Pivarski primarno je namijenjena studentima prve godine studija engleskoga jezika na Filozofskome fakultetu, ali mogućnost njezine uporabe puno je šira. Tematski, metodološki i sadržajno usklađena je s potrebama upravo hrvatskih studenata engleskoga jezika, u čemu je njezina društvena korisnost. Zadaci u vježbenici nastali su za dugogodišnjega nastavnoga i stručnoga rada autora sa studentima, a temelje se na ispitnim materijalima. Grammar Workbook podijeljena je u dvije velike tematske jedinice: prvi dio bavi se vrstama riječi, sintagmama i zavisnim odnosno nezavisnim rečenicama te elementima rečeničnog ustrojstva; drugi dio ciljano se bavi glagolskim vremenima, generiranjem rečenica i prijevodima u okviru pristupa kontrastivne analize. Zadaci u vježbenici u rasponu su od jednostavnijih prema kompleksnijima, od razine riječi kao temeljne razine jezika do sintagmi i zavisnih rečenica. Tako se prati prirodan tijek usvajanja gradiva s obzirom na kompleksnost engleskoga jezika. Dio vježbi ukazuje i na sintaktičke razlike između engleskog i hrvatskog jezika. Vježbe ne pospješuju samo bolje razumjevanje gramatike, već i jezika kao sustava. One će zasigurno pridonijeti tome da studenti bolje razumiju tekstove pisane na engleskome jeziku te da sami stvaraju kvalitetne tekstove. Vježbenica je prije svega namijenjena studentima engleskoga jezika – budućim nastavnicima, prevoditeljima i znanstvenicima, no njome se mogu služiti i drugi učenici engleskoga jezika na visokome stupnju usvojenosti toga jezika.

 

English Studies from Archives to Prospects. Volume 2 – Linguistics and Applied Linguistics

2-eng-studies

Irena Zovko Dinković, Jelena Mihaljević Djigunović (eds.). English Studies from Archives to Prospects. Volume 2: Linguistics and Applied Linguistics. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016.

This volume explores English Studies from the perspective of linguistics and applied linguistics. By examining developments within their selected topics, the authors of these 18 chapters provide a broad overview of English Studies as related to their specific points of interest. Topics range from the well-established, such as negation, grammaticalization, and the role of culture in learning English, to those that are currently being revisited or are considered relatively new, such as corpus analysis, English as a lingua franca, and third language acquisition. The chapters reflect a modern approach to linguistic and applied linguistic phenomena, including diachronic and synchronic perspectives, as well as quantitative and qualitative research paradigms.
English Studies as practiced at the English Department in Zagreb during the last 80 years, the anniversary of which instigated the invitation of contributions for this collection, are presented here as a vibrant field, characterized by dynamics and complexities that introduce novel ideas, and help us embrace emerging aspects of more established concepts.

English Studies from Archives to Prospects. Volume 1 – Literature and Cultural Studies

1-eng-studies

Stipe Grgas, Tihana Klepač, Martina Domines Veliki (eds.). English Studies from Archives to Prospects. Volume 1: Literature and Cultural Studies.  Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016.

When we think about what it is we do in academic literary studies, we do so taking account of time – the time of the institution in which this disciplinary practice takes place, and the history of the discipline itself. Since literary studies engage contemporary issues and how they impact the reader, we must also acknowledge processes and events outside the field.
The contributions to this volume engage with the idea of temporality not only in Anglophone literature studies, but in the humanities as a whole. In the first section, the literary contributions show that the humanities owe a debt to the past – new paradigms question and challenge the validity of older ones without necessarily discarding them. The second section shows how the disciplinary archive can be modified and expanded to engage its present condition, while the last deals with what that condition forebodes. Despite the range of perspectives adopted here, all contributions echo the history of the discipline of literary studies itself, its present condition, and the possibilities for its survival in an age in which the relevance of humanities is being disputed.

Early Learning and Teaching of English: New Dynamics of Primary English

mihaljevic-early

Jelena Mihaljević Djigunović, Marta Medved Krajnović (eds.). Early Learning and Teaching of English: New Dynamics of Primary English.  Bristol. Multilingual Matters, 2015.

This book offers an insight into the dynamics and complexities of learning and teaching English as a foreign language at primary level. Taking a Dynamic Systems Theory perspective, the chapters present the findings of longitudinal research undertaken in Croatia into the development of English in young learners. The book includes both qualitative and quantitative research and provides insights into internal individual learner factors and external micro and macro contextual factors which impact English learner development. Importantly, it tackles the unique position of English in today’s globalised world in detail. It therefore makes a major contribution to work on learning English by the digitalised generation and to understanding the impact of practices in the modern EFL classroom. The volume will appeal to anyone interested in new ways of researching the complex and dynamic phenomenon of the early learning of English.

Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost

am-stud-grgas

Stipe Grgas. Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost. Zagreb. Meandarmedia, 2015.

Baveći se interpretativnim mogućnostima discipline američkih studija tijekom posljednjeg desetljeća, propitujući disciplinarnu matricu i kako se u njoj reflektira izazov određenog razdoblja, knjiga Stipe Grgasa Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost, rekli bismo, ispunjava svoj temeljni cilj. Međutim, promišljanjem paradoksa da američko društvo, koje je primjer kapitalističkog ustroja, u svojim samopredočenjima briše kapital, studija na sustavan, upućen i izazovan način odjedanput postaje naš tekst mogućeg odgovora na ono što nas okružuje, uznemirava i za što trebamo više nego pouzdana i upućena vodiča kroz svijet krize, izgubljene sadašnjosti i neizvjesne budućnosti. Američki studiji uvijek su registrirali promjene u svom predmetu, ali razumijevanje sadašnjosti Sjedinjenih Država, upozorava autor, iziskuje nužno uvažavanje tektonskih zbivanja u području ekonomije. Stipe Grgas u instruktivnoj polemici sa stanjem discipline američkih studija nudi novu perspektivu njezina osmišljavanja razotkrivanjem ekonomskog poretka kao strukturirajuće jezgre američkog iskustva. Kapital i ekonomija vraćaju se u ovoj uzbudljivoj knjizi o krizi i novcu, moći i čitanju na sasvim nov način, jednako zahtjevan i odgovoran za one koji žele ostati u prostoru vlastite struke, ali ništa manje i za one koji su zahvaćeni procesima koji se ne odnose samo na “daleku” Ameriku, koja je središte sveprožimajuće moći kapitala, nego i na našu divlju stvarnost i korporativnu svakodnevicu. (Miroslav Mićanović)

Language Varieties Between Norms and Attitudes

mat-CALS-2013

Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Antunović, Goranka (eds.). Language Varieties Between Norms and Attitudes : South Slavic Perspectives : Proceedings from the 2013 CALS Conference. Frankfurt am Main. Peter Lang, 2015.

This volume brings together thirteen articles presented at the 27th International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society held in Dubrovnik in 2013. The authors explore four groups of issues: stability and change at the intersection of the standard and other varieties; language policy and language attitudes in relation to the status of L1 and L2; bilingualism and multilingualism; translation solutions reaffirming and/or establishing the norm. The articles focus on the contemporary Croatian and Slovenian sociolinguistic situation, relating it to the current situation in Europe.

Glimpses of the North : Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies

antunovic-glimpses

Antunović, Goranka (ed.). Glimpses of the North : Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb: Srednja Europa, 2014.

Tekstovima četrnaestero autora s deset europskih sveučilišta ovaj se zbornik obraća čitateljima i izvan kruga skandinavista, zainteresiranima za neko od zastupljenih stručnih područja ili, sasvim načelno, za sjever kontinenta. Radovi nude raznovrsne uvide u skandinavističke i nordističke teme: nordijsku mitologiju, srednjevjekovnu islandsku književnost, vikinška putovanja; izvore i razvoj grupnih identiteta u nordijskim zemljama; tekstove hrvatskih putopisaca o Skandinaviji; austrijska putovanja H. C. Andersena i modernizam Knuta Hamsuna; švedski jezik, kojim se bavi pet radova, razrađujući teme jezične politike ili opisujući jezične fenomene poput dvočlanih glagola, poredbenih frazema te švedsko-hrvatskih lažnih prijatelja.