Obrane diplomskih radova

Obrana diplomskog rada Maše Dvornik održat će se 2.11. u 12 sati u sobi B016.

Obrana diplomskog rada Davora Gajića održat će se 2.11. u 13 sati u sobi B008.